You are on page 1of 18

ELEKTRONSKA POŠTA

E-mail
 najstariji, najkorišćeniji servis Interneta (kraj 60-tih)
 koristi se za slanje pisanih poruka izmedju korisnika
 mogu se dodati dokumenti kreirani drugim programima
(tekst,crtež,slika,zvuk,programi...)
 elektronske poruke salju/primaju mail serveri provajdera
 poruke putuju razbijene u paketima i ponovo se
sastavljaju na mestu prijema
 savremeni programi za e-mail imaju mogucnost
dodavanja pismu i govorne poruke (voice mail)-ova
poruka se snimi pomocu mikrofona priključenog na zvučnu
karticu računara i ide kao prilog pisanoj poruci – na mestu
prijema govorna poruka se reprodukuje zadavanjem
odgovarajuće komande
Elektronsko pismo - struktura
 Adresa (ili adrese) primaoca

 Predmet poruke (subject)


- ukazuje na sadrzaj pisma
- navodi se u nekoliko reči
 Tekst poruke

 Prilog (attachment)
Tekst poruke
 Zavisi od potrebe i medjusobnog odnosa posiljaoca i primaoca
 Voditi računa o tome da li se poruka upućuje nepoznatoj osobi ili
dobrom prijatelju
 Drzati se pravila pristojnosti
 Ako se odgovara na tudje pismo, korisno je citirati mali deo pisma
na koji se odgovor odnosi
 Nikada se u pismu ne koriste samo velika slova, jer se to smatra
ljutnjom (vikanjem) na primaoca
 Šale se ne prenose dobro u elektronskom obliku pa ih treba
izbegavati
 Nikada se u pismu ne pise nesto sto ne bi mogle da znaju i druge
osobe osim primaoca-poruka moze da stigne pogresnoj osobi
Funkcije prograna za e-mail

 kreiranje elektronske poruke ( new message )


 slanje poruke ( send message )
 preuzimanje pristiglih poruka ( get message )
 čitanje primljene poruke ( read message )
 odgovor na primljenu poruku ( replay )
 brisanje poruke ( delete )
 štampanje poruke ( print )
 ukljucivanje drugih dokumenata u poruku ( attach )
 kreiranje adresara
Programi za elektronsku poštu

 Mogu biti nezavisni ili u sastavu web sajtova


 Outlook Express – ukljucen u OS Windows

 Netscape Messenger – deo programskog paketa Netscape


Communicator
Microsoft Outlook Express
Outlook Express
 Prilikom prvog pokretanja programa potrebno je postaviti
odredjene parametre (e-mail adresa, ime servera koji šalje poštu-
outgoing server, kao i servera koji prima poštu-ingoing server )
 inbox – folder u kome se nalazi prispela pošta
 outbox – folder u kome se nalazi pošta koja jos nije poslata
 sent items – kopije poslatih pisama
 deleted items – pisma koja su obrisana
 drafts – nacrti pisama koji su sacuvani tokom kucanja
 from – naziv pošiljaoca
 subject – predmet poruke
 recieved – vreme prispeca
 bold slova – nepročitane poruke
Microsoft Outlook Express
 Reply – kreira se odgovor pošiljaocu

 Reply All – kreira se odgovor svima kojima je poruka upućena

 Forward Message – prosledjuje se poruka na drugu adresu

 Send and Receive – napisana poruka se salje / preuzimaju se


nove poruke

 Delete – prebacuje oznacenu poruku u folder Deleted Items

 Adress Book – pravi se ili edituje adresar


Microsoft Outlook Express
 KOMPONENTE
 Adresa primaoca: isto kao kad šaljete pismo,
morate da naznačite ime i adresu osobe kojoj
šaljete poruku

 Adresa pošiljaoca: obično je automatski dodaje


program za e-poštu

 Carbon Copy (cc): možete da unesete e-adresu


neke druge osobe u cc polje i ta osoba će primiti
kopiju te poruke.

 Blind carbon copy (bcc): to je isto što i carbon copy,


ali primalac ne zna da šaljete kopiju osobama
kojima su naznačene u bcc polju.
Microsoft Outlook Express
 KOMPONENTE
 Tema (Subject): tema vaše e-poruke

 Glavno telo poruke (Body): prostor na kome


kucate vašu poruku

 Prilozi (Attachments): možete da priložite


datoteku osobi kojoj šaljete poruku, koja može
da sadrži slike, zvuk, programe ili dokumente.
EMOCIJE U E-PORUKAMA

 :-) Osmeh  :-D Smejanje


 ;-) Namigivanje  { } Zagrljaj
 * Poljubac  :-P Plaženje
 {{{***}}} Zagrljaji i poljupci  :-| Neodlučan
 :-( Namrgođen  8-) Naočare
 :-o Šokiran  :-> Zloća
 :-O Vikanje  :-/ Zbunjen
Pravila ponašanja
 Koristite jasne naslove; uključite dovoljno
informacija tako da primalac zna o čemu ste
pisali u e-poruci pre nego što otvori poruku.
 Nikad ne ostavljajte prazan red pod nazivom
„Tema”.
 Nikad nemojte koristiti VELIKA slova; to se
smatra neuljudnim i teže je čitati.
 Koristite gramatiku i pravopis. Ako je e-poruka
nerazumljiva i sadrži nepravilno napisane reči,
biće teže komunicirati.
Pravila ponašanja
 Izbegavajte fensi formatiranje. Nemaju svi
programi za e-poštu fensi slova.
 Izbegavajte unošenje brojeva kreditnih
kartica, lozinki i drugih osetljivih informacija u
e-pošti.
 Kada odgovarate na poruke, unesite dovoljno
teksta iz originalne poruke tako da osoba
razume o čemu ste pisali. Nemojte slati čitavu
prepisku.
Pravila ponašanja
 Uključite potpis na kraju svake e-poruke.
Potpis obično uključuje vaše ime, adresu e-
pošte i možda druge značajne informacije.
Trudite se da potpis bude kraći od četiri reda.
(.sig datoteka)
 Pišite što kraće e-poruke i pokušajte da
koristite kratke pasuse. Obično je korisno
staviti prazan red između pasusa.
Pravila ponašanja
 Koristite znakove da biste naglasili reči; to
može biti *od velike* pomoći.

 Koristite znakove za podvlačenje,kao što je


ovde primer _Romeo i Julija_.

 Koristite ikonice za emocije i akronime da


biste dodali emocije vašim porukama e-pošte.
Pravila ponašanja
 Poštujte vlasnička prava nad materijalima
koje reprodukujete.Skoro sve zemlje imaju
zakone o vlasničkim pravima.

 “Lanci sreće” su zabranjeni na internetu.


Pristup mreži vam može biti uskraćen.

 Nemojte slati velike količine podataka ljudima


koji ih nisu tražili.