You are on page 1of 13

IKHFA’ HAQIQI

DAN
IQLAB
NOOR AZFAR FALIQ BIN SHAMSUDIN
MUHAMAD FARIS BIN MAT ARIFFIN
MUHAMMAD LUQMAN AZRI BIN ZAINAL RASHID
MUHAMMAD AZARUDIN BIN CHE AZMAN
NUN MATI DAN TANWIN
Nun mati dan tanwin merupakan antara hukum tajwid yang terdapat di dalam
Al-Quran. Kedua-dua hukum ini boleh di definisikan sebagai :
◦ Nun Mati adalah huruf nun yang bertanda sukun ( ْ‫)ن‬.
◦ Tanwin adalah tanda baris dua di bahagian atas huruf (fathahtain , ْ‫)ــًـ‬, bahagian bawah
huruf (kasrotain, ْ‫ )ــٍــ‬dan bahagian hadapan (dhommatin, ‫) ــٌــ‬.

Terdapat beberapa hukum tajwid nun mati dan tanwin iaitu :


◦ Idzhar Halqi
◦ Ikhfa’ Hakiki
◦ Idgham Ma’al Ghunnah
◦ Idgham Bi La Ghunnah
◦ Iqlab
IKHFA’ HAQIQI
DEFINISI
BAHASA : MENYEMBUNYIKAN

ISTILAH : APABILA NUN MATI ( ْ‫ )ن‬ATAUPUN TANWIN ( ‫ــًـ‬, ‫ــٍــ‬, ‫)ــٌــ‬


BERTEMU HURUF
‫ ك‬,‫ ق‬,‫ ف‬,‫ ظ‬,‫ ط‬,‫ ض‬,‫ ص‬,‫ ش‬,‫ س‬,‫ ز‬,‫ ذ‬,‫ د‬,‫ ج‬,‫ث‬, ‫ت‬,
MAKA HURUF NUN MATI ATAUPUN TANWIN DIBACA DI ANTARA
IZHAR (TERANG) DAN IDGHAM (GABUNG) BESERTA DENGUNG PADA
HURUF PERTAMA
CARA BACAAN
Meletakkan lidah berhampiran dengan makhraj huruf yang
berikutnya; sebahagian besar suara didengungkan dan sebahagian
kecil suara keluar daripada mulut.
CONTOH
Nun mati bertemu ‫ز‬

Al-baqarah : 4
Nun mati bertemu ‫ذ‬

Al-Baqarah : 6
Tanwin Fathah bertemu ‫ف‬

Ad-Dhuha : 7
Tanwin Kasrah bertemu ‫ت‬

Al-Zalzalah : 4
IQLAB
DEFINISI
Menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk asli Hukum
Iqlab terjadi apabila huruf Nun mati ataupun tanwin bertemu
huruf Ba’ (‫)ب‬.
CARA BACAAN
Menggantikan atau mengubah huruf Nun mati ataupun tanwin
menjadi suara Mim mati (sukun) (ْ‫) م‬. Oleh itu, apabila huruf Nun
mati atau tanwin bertemu huruf Ba’, bibir atas dan bawah akan
tertutup serta diiringi dengan dengung 2 harakat.

Pada sebahagian Al-Quran, hukum Iqlab boleh ditanda dengan


meletakkan huruf mim kecil (‫ )م‬di atas huruf Nun mati ataupun
tanwin.
CONTOH
Nun mati bertemu Ba’

Yasiin : 69

Yasiin : 52
Tanwin dhommah bertemu Ba’

Al-Mulk:13

Tanwin kasroh bertemu Ba’

Al-Mulk : 19
SEKIAN