You are on page 1of 8

APA

ACTIVITĂȚI CURRICULARE INTEGRATE


(LECȚIE INTEGRATĂ)

„Apă, tu n-ai nici gust,nici culoare, nici miros, este imposibil să te descriem,
ne bucurăm de tine fără să ştim ce prezinţi. Ar fi greşit să afirmăm că eşti necesară
vieţii, TU EŞTI ÎNSĂŞI VIAŢA. Tu eşti cea mai mare bogăţie de pe lume...”
(Antoine de Saint-Exupery)
CHIMIE
FIZICA
BIOLOGIE LITERATURA
MATEMATICA

GEOGRAFIA
RELIGIA ARTE
EDUCATIA CIVICA
Metode de predare integrată

• Învăţarea prin dezbatere


• Învăţarea prin cercetare
• Învăţarea prin descoperire
• Învăţarea bazată pe proiect
• Învăţarea bazată pe rezolvare de probleme
• Învăţarea aventură / de tip expediţionar
• Chimie:
• Apa ca substanţă chimică; proprietăţi
• Apa ca solvent
• Film –Apa, sursa a vieitii
• Fizică:
• Constante fizice ale apei
• Fenomene termice; optice
• Biologie:
• Apa potabila
• Apa şi corpul uman; apa intrauterină
• Ed. Civică /Religie
– Realizarea de pliante/sloganuri vizand economisirea apei si
reducerea fenomenului de poluare a apei
– Apa în evoluţia civilizaţiei umane
– Simbolurile apei: apă vie/apă moartă; apă sfinţită; apa
vindecătoare
– Apa în ritualurile folclorice, în ritualurile religioase
• Literatură:
 Selectarea unor texte literare în proză/versuri având, ca tematică, apa.
 Realizarea unor colecţii de texte literare pentru copii, structurate pe o tema data:
,,Apa - leagănul vietii”;
 Elaborarea unor eseuri simple, structurate sau libere, având ca temă – APA.
 înţelepciunea apei: sintagme, zicători, proverbe

• Matematică:
 Măsurători utilizând unităţi şi instrumente de măsură pentru volum;
 Jocuri matematice cuprinzând date despre apa;
 Rezolvarea unor probleme conţinând date despre apa.

• Geografie:
 Realizarea unor referate, portofolii, fişe de lucru vizând flora şi fauna subacvatică din Marea
Neagră;
 Apa planetară: roluri, funcţii, pericole, ameninţări

• Arte:
 Realizarea unor afişe/pliante pentru sărbătorirea ,,Zilei Apei”.
 Picturi reprezentând apa în diferite ipostaze;
 Concurs de desene / postere «Apa-sursă a vieţii»
 Recital de cântece despre apă
Activităţile integrate:
• lasă multă libertate de acţiune şi
exprimare;
• modalitate plăcută şi eficientă de
învăţare;
• favorizează o învăţare activă
integrată;
• pot fi un bun prilej de verificare şi
testare a capacităţilor intelectuale, a
aptitudinilor creatoare ale elevilor,
oferindu-le în acelaşi timp
posibilitatea de a se exprima liber.