Teknik, kaedah dan strategi Convergent dan Divergent

‡ Ia disifatkan oleh beberapa jawapan yang secara logik dan boleh diterima. .Pemikiran divergent/ pemikiran bercapah ‡ Pemikiran Divergen kerap kali dirujuk sebagai keupayaan mencadangkan ideaidea/penyelesaian yang berbeza terhadap masalah yang terbuka.

pengetahuan/pengalaman dan idea-idea baru digunakan serentak untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan pelbagai jawapan yang mungkin. . ‡ Kemahiran guru dalam membahagikan sebuah tajuk kepada unit-unit yang kecil supaya murid-murid dapat menganalisis tajuk utama secara lebih mendalam.‡ Dalam pemikiran divergen.

‡ Seseorang individu yang melibatkan diri dalam pemikiran ini akan menonjolkan idea-idea yang asli. . ‡ Jenis pemikiran seperti ini turut menggalakkan pemikiran kreatif dan lebih sesuai digunakan dalam bidang sastera serta humanistik.

nilai dan falsafah hidup saya? .‡ Beberapa tajuk kendiri yang boleh dikemukakan oleh guru kepada murid untuk menggalakkan pemikiran divergen di kalangan murid-muridnya adalah seperti yang berikut: ± Apakah yang menganggu saya? ± Apa yang saya ingin mengubah dalam hidup saya? ± Apakah kepercayaan.

‡ Tajuk-tajuk pengajaran yang boleh dikemukakan oleh guru dalam pengajarannya untuk menggalakkan pemikiran divergen pula ditunjukkan di bawah: ± Bagaimana anda menerangkan sesuatu? ± Apakah yang menyebabkan sesuatu? ± Apakah yang penting mengenai sesuatu? .

guru harus sentiasa menggunakan soalan-soalan terbuka di dalam bilik darjah. dia berupaya menyenaraikan cadangan-cadangan berikut: ± ± ± ± Menulis dan melukis Menebuk lubang pada kertas Sebagai senjata Sebagai alat permainan . ‡ Contoh: Jika seseorang diminta untuk memberi cadangan tentang penggunaan sebatang pensel.‡ Maka. untuk menggalakkan pemikiran divergen.

‡ Contoh di atas menunjukkan bahawa seseorang berupaya memikirkan pelbagai jawapan yang logik. . Jawapan yang diberi mungkin terlalu personal/unik berasaskan keupayaan meneroka mindanya yang kreatif.

‡ Guilford telah mengenal pasti 4 ciri pemikiran divergen seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah: Kelikatan (fluidity) Kelenturan (flexibility) Keaslian (originality) Terperinci (details) Mampu memberi penjelasan dgn mengemukakan banyak idea dan contoh Menjana pelbagai idea dan cara bagi menyelesaikan masalah Mampu memikirkan idea-idea baru yang bernas dan unik Mampu menjelaskan idea-idea dengan panjang kebar dan terperinci .

idea idea idea idea Rangsangan idea idea idea idea Corak pemikiran divergen .

. ‡ Proses ini mengurangkan kepelbagaian jawapan kepada hanya satu jawapan bagi sesuatu masalah yang jelas dan hanya mempunyai jawapan yang tepat.Pemikiran Konvergen/pemikiran tertumpu/ pemikiran berpandu ‡ Pemikiran Konvergen merujuk kepada keupayaan memfokus ke satu arah untuk mencari satu jawapan.

‡ Seseorang yang berfikir secara konvergen biasanya: ± berupaya menyelesaikan masalah yang memerlukan satu penyelesaian yang betul.‡ Dalam pemikiran konvergen. ± tidak suka meneka dan tidak akan mencuba menjawab sesuatu yang tidak pasti. seseorang individu mengaplikasi pengetahuannya dan peraturan-peraturan serta prinsipprinsip dalam usahanya untuk mencari satu jawapan yang paling sesuai. .

jurutera itu dikatakan menggunakan pemikiran konvergen. sesebuah bangunan baru mula retak selepas enam bulan. Jadi. jurutera perlu berusaha mencari sebab-sebab dan membuat satu kesimpulan tentang keretakan tembok bangunan itu. Berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya. Jurutera awam itu perlu mencari sebab-sebabnya.‡ Contohnya. .

‡ Murid-murid di sekolah yang menggunakan hukum-hukum dan rumusrumus untuk menyelesaikan masalah Matematik dan Fizik adalah menggunakan pemikiran konvergen. . ‡ Pemikiran ini sesuai diaplikasikan dalam mata pelajaran Sains dan banyak diuji dalam peperiksaan awam.

fakta fakta fakta fakta Jawapan fakta fakta fakta Pemikiran konvergen .

‡ Gaya pembelajaran lain ialah murid yang suka belajar dengan cara konvergen dan divergen. ‡ Murid yang suka belajar dengan cara konvergen dapat memberikan penyelesaian kepada satu soalan tertutup dengan cepat dan tepat. . ‡ Murid yang suka belajar dengan cara divergen pula dapat memberikan pelbagai jawapan atau alternatif kepada satu soalan terbuka.

Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful