OLEH, PN NORSUHAIDA ISMAIL

Hak milik : aida9397@gmail.com smkrmm2010

TUGASAN

Kenalpasti kesalahan

Sebab kesalahan

Beri jawapan tepat

Jumlah kesalahan

5-6 kesalahan dalam satu teks yang diberikan

JENIS-JENIS KESALAHAN

Ayat

Frasa

Morfologi

Ejaan

Diksi

Penanda Wacana

Imbuhan

Gandaan

Kata tugas

OLEH, PN NORSUHAIDA ISMAIL

Hak milik : aida9397@gmail.com smkrmm2010

KESALAHAN AYAT
BIL 1. JENIS Ayat tiada subjek CONTOH Berhari-hari menunggu tidak juga sampai-sampai. Berhari-hari saya menunggu, dia tidak juga sampai-sampai. Hasil pertanian seperti getah dan kelapa sawit. Hasil pertanian, seperti getah dan kelapa sawit, mendapat pasaran yang baik di peringkat antarabangsa. Dia menunggu ibunya yang sedang sakit di hospital itu setiap hari. Dia menunggu ibunya yang sakit di hospital itu setiap hari.

2.

Ayat tiada predikat

3.

Salah susunan konstituen atau komponen ayat

KESALAHAN AYAT
BIL 4. JENIS CONTOH Salah binaan ayat pasif bagi Semua bayaran telah mereka jelaskan pada kata ganti nama diri ketiga. bulan lalu. Semua bayaran telah dijelaskan oleh mereka pada awal bulan lalu. Ayat tiada objek Dia melontar ke arah anjing itu. Dia melontar kayu ke arah anjing itu. Sehingga dia mempunyai wang yang mencukupi. Dia menangguhkan pemergiannya ke Makkah sehingga dia mempunyai wang yang mencukupi. Manakala ibunya pula sedang sakit. Ayahnya sudah tua manakala ibunya pula sedang sakit

5.

6.

Ayat hanya terdiri daripada klausa tak bebas; ayat tidak mempunyai klausa induk (dalam ayat majmuk) Ayat dimulai dengan kata hubung.

7.

KESALAHAN AYAT
BIL 8. JENIS CONTOH Menggunakan kata Dengan harapannya yang tinggi menggunung tugas pada awal ayat menunggu tunangnya itu. Dengan harapannya yang tinggi menggunung, dia tetap menunggu tunangnya itu. Idea dalam ayat tidak lengkap Bagi mereka yang masih belum mendapat tempat, harus bersabar. Bagi mereka yang masih belum mendapat tempat, mereka harus bersabar. Saya meminjam buku, yang mana dibelinya di luar negara. Saya meminjam buku, yang dibelinya di luar negara.

9.

10.

Menggunakan kata tugas yang tidak menepati nahu Bahasa Melayu.

KESALAHAN AYAT
BIL 11. JENIS CONTOH Salah binaan ayat pasif bagi Wang itu disimpan oleh saya. Wang itu saya kata ganti nama diri orang belum simpan. Wang itu saya simpan. Wang itu belum pertama. saya simpan. Salah binaan ayat pasif bagi Bilik itu dicat oleh kamu. kata ganti nama diri orang Bilik itu kamu cat. Bilik itu kamu sudah cat atau belum? kedua. Bilik itu sudah kamu cat atau belum? Salah penggunaan kata hubung yang sepatutnya berpasangan Saya mahupun dia akan pergi juga walaupun tanpa kebenarannya. Sama ada saya mahupun dia akan pergi juga walaupun tanpa kebenarannya.

12.

13.

KESALAHAN AYAT
BIL 14. JENIS Menggunakan kata tanya atau frasa tanya dalam ayat penyata. Tidak menyambung ayat yang pendek-pendek, yang sepatutnya disambung Ayat mirip bahasa lisan CONTOH Saya tidak tahu bilakah dia akan sampai. Saya tidak tahu waktu dia akan sampai. Kami tidak pasti dimanakah dia tinggal. Kami tidak pasti tempat tinggalnya. Kami cuba memohon. Gagal. Mereka tidak mahu bekerjasama. Kami cuba memohon tetapi gagal kerana mereka tidak bekerjasama Perangai budak-budak jangan ambil hati, memang begitu. Kamu jangan ambil hati kerana perangai budak-budak memang begitu.

15.

16.

KESALAHAN AYAT
BIL 17. JENIS Menyambung ayat yang sepatutnya dipisahkan/ayat berjela-jela. CONTOH Beliau menyebut beberapa kesalahan bahasa yang agak menonjol, seperti kesalahan menggunakan imbuhan secara tidak sempurna dan proses pengimbuhan yang salah, kesalahan menggunakan di sebagai kata sendi nama merupakan kesalahan yang utama, begitu juga dengan kesalahan menggunakan kata sendi nama pada awal ayat. Beliau menyebut beberapa kesalahan bahasa yang agak menonjol, seperti kesalahan menggunakan imbuhan secara tidak sempurna dan proses pengimbuhan yang salah. Kesalahan menggunakan di sebagai kata sendi nama merupakan kesalahan yang utama, begitu juga dengan kesalahan menggunakan kata sendi nama pada awal ayat.

KESALAHAN AYAT
BIL 18. JENIS Ayat yang mengandungi unsur lewah. Menggunakan kata hubung yang salah. CONTOH Kirimkan wang kepada saya untuk sejumlah wang yang saya perlukan. Kirimkan sejumlah wang yang saya perlukan. Walaupun perbezaan di antara saya dengannya tidak banyak, namun begitu kami masih tidak serasi. Walaupun perbezaan antara saya dengannya tidak banyak, namun begitu kami masih tidak serasi. Kami kena tipu olehnya. Justeru kami membuat laporan polis. Kami kena tipu olehnya, sebab itu kami membuat laporan polis. Contoh penggunaan justeru 1. Kenapa justeru sekarang ini engkau harus pergi? 2.Sekali-kali tidak pernah saya mencaci dia,justeru saya puji dia. )

19.

20.

Ayat dimulai dengan justeru (maksud justeru; 1. kebetulan, tepat, kena benar. 2. malahan, bahkan)

KESALAHAN AYAT
JENIS 21. Meletakkan kata tugas pada tempat objek atau selepas KKT/KKTT. CONTOH 1. Penulisannya berdasarkan kepada khayalannya sendiri. Penulisannya berdasarkan khayalannya sendiri. 2. Kita perlu meningkatkan lagi usaha kita. Kita perlu meningkatkan usaha kita Tidakkah saya yang dicarinya. Bukankah saya yang dicarinya.

22. 23.

Penggunaan kata nafi yang salah dalam ayat nafi.

Menggunakan kata hubung Kita maklum yang dia tu anak orang kaya. relatif untuk ayat Kita maklum bahawa dia tu anak orang komplemen. kaya.

KESALAHAN AYAT
JENIS 24. Tidak menggunakan kata hubung relatif untuk peluasan frasa nama dalam ayat majmuk pancangan relatif Menggunakan kata silaan dalam ayat larangan. CONTOH Pelajar disyaki melanggar disiplin telah diberikan amaran. Pelajar yang disyaki melanggar disiplin telah diberikan amaran. Tolong jangan merokok Jangan merokok Minta tunggu di luar Tunggu di luar.

25.

OLEH, PN NORSUHAIDA ISMAIL

Hak milik : aida9397@gmail.com smkrmm2010

KESALAHAN FRASA
JENIS 1. 2. Menyalahi hukum D-M Lewah CONTOH Goreng pisang pisang goreng Ali Restoran _ Restoran Ali Selain daripada itu, antara faktor-faktor, saling bantu membantu. Selain itu, antara faktor, saling membantu @ bantu-membantu. Membawa lebih banyak bekalan makanan Membawa bekalan makanan dengan lebih banyak. Keadaan begitu sejuk sekali Keadaan begitu sejuk @ keadaan sejuk sekali.

3.

Pengaruh Bahasa Inggeris

4.

Menggunakan dua kata penguat serentak

KESALAHAN FRASA
JENIS 5. Peluasan frasa adjektif tanpa kata tugas Menggunakan frasa sendi nama pada tempat yang salah Menggunakan dua kata sendi nama yang mendukung maksud yang sama CONTOH Kami rindu ibu kami. Kami rindukan ibu kami. Kami rindu akan ibu kami 1. Di waktu petang dia hanya berehat. Pada waktu petang dia hanya berehat. 2. Dia berasal daripada Perak. Dia berasal dari Perak 1. Demi untuk kemudahan awam Untuk kemudahan awam. 2. Sejak dari kecil lagi Sejak kecil lagi. 3. Hingga ke hari esok. Hingga hari esok 6.

7.

KESALAHAN FRASA
8. Salah susunan dan binaan perkataan Guru mengadakan aktiviti yang semua murid terlibat. Guru mengadakan aktiviti yang melibatkan semua murid. 1. dengan lain-lain perkataan, Perkataan-perkataan lain. 2. lain-lain agenda Agenda-agenda lain 3. dalam perkataan lain Dengan perkataan lain Dalam kelas, saya dilantik menjadi ketua kelas ini. Saya dilantik menjadi ketua bagi kelas ini. Jualan di dalam dan luar negara Jualan di dalam dan di luar negara Kami melihat ke atas dan bawah Kami melihat ke atas dan ke bawah 9. Menunjukkan pengaruh Bahasa Inggeris

10.

Mengulang frasa pada tempat yang tidak perlu Menggugurkan kata sendi pada klausa kedua dalam ayat majmuk gabungan

11.

OLEH, PN NORSUHAIDA ISMAIL

Hak milik : aida9397@gmail.com smkrmm2010

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 1. Menggugurkan kata awalan pada KKTT sedangkan imbuhan itu perlu Mengulang kata ganti nama diri orang ketiga jamak Menggunakan kata tugas yang salah CONTOH Dia senyum memandang saya. Dia tersenyum memandang saya. Kami nyanyi sambil bertepuk tangan. Kami bernyanyi sambil bertepuk tangan. Mereka-mereka itu datang dari jauh. Mereka itu datang dari jauh. Pelancong tertarik dengan keindahan pantai itu. Pelancong tertarik oleh keindahan pantai itu. Kami akan datang bila ada kelapangan. Kami akan datang jika ada kelapangan.

2. 3.

4.

Menggunakan kata tanya pada tempat yang tidak sesuai.

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 5. Menggunakan kata ganti nama yang tidak sesuai. CONTOH Penjenayah ditangkap oleh polis. Beliau akan didakwa. Penjenayah ditangkap oleh polis. Dia akan didakwa. Kuda itu besar dan bersih. Dia kesayangan pemuda itu. Kuda itu besar dan bersih. Kuda itu kesayangan pemuda itu. Kita semua tahu bahawa dialah yang menjadi pujaan anak raja itu. Ianya bukanlah rahsia lagi. Kita semua tahu bahawa dialah yang menjadi pujaan anak raja itu. Hal itu bukanlah rahsia lagi.

6.

Menggunakan kata ganti nama diri khusus untuk manusia kepada sesuatu yang bukan manusia. Menggandingkan dua kata ganti nama diri, iaitu ia dan nya

7.

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 8. Menggunakan kata ganti tanya seperti apa dan siapa sebagai kata ganti nama tak tentu. CONTOH Apa yang diceritakannya itu tidak benar. Apa-apa yang diceritakannya itu tidak benar. Siapa yang belum membayar yuran sekolah, sila berbuat demikian secepat mungkin. Sesiapa yang belum membayar yuran sekolah, sila berbuat demikian secepat mungkin. Jangan lepak di situ. Jangan melepak di situ. Jalanlah perlahan-lahan Jalanlah dengan perlahan-lahan. Ibu dukung adik Ibu mendukung adik

9.

Menggugurkan awalan kata kerja dalam ayat perintah yang predikatnya terdiri daripada KKTT.

10. Menggugurkan imbuhan pada KK Aktif Transitif

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 11. Menyingkatkan kata sendi akan menjadi kan dan diimbuhkan pada kata adjektif. CONTOH Pelajar itu takutkan gurunya. Pelajar itu takut akan gurunya.

12. Tidak meletakkan pascakata nya pada kata adjektif yang mengikuti kata sendi nama dengan

Dia berjalan dengan laju. Dia berjalan dengan lajunya. Dia menjawab pertanyaan saya dengan lembut. Dia menjawab pertanyaan saya dengan lembutnya. Ikan itu diberikannya ke kucing. Ikan itu diberikannya kepada kucing.

13. Menggunakan kata sendi nama di, ke dan kepada pada tempat yang salah.

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 14. Menggunakan kata sendi nama di di hadapan kata nama abstrak. 15. Menggugurkan awalan se pada salah satu bahagian frasa sendi. 16. Menggunakan kata tanya yang salah. 17. Menggunakan kata pemeri yang salah 18. Menggunakan penjodoh bilangan yang salah CONTOH Hal ini umum di kalangan pelajar. Hal ini umum dalam kalangan pelajar. Dia berucap di majlis itu. Dia berucap dalam majlis itu. Kita akan dihubungi dari semasa ke masa. Kita akan dihubungi dari semasa ke semasa. Apakah nama kamu? Siapakah nama kamu? Langkah yang diambilnya ialah dengan Langkah yang diambilnya adalah dengan.. Ayah membeli sebiji kereta. Ayah membeli sebuah kereta.

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 19. Menggunakan kata nafi bukan di hadapan frasa adjektif atau frasa kerja. Menggunakan kata bilangan tak tentu dengan salah CONTOH Budak itu bukan bodoh. Budak itu tidak hodoh. Setengah pelajar. Sesetengah pelajar.

20.

21.

Tidak menggandakan kata Ketiga orang penjahat itu telah ditangkap. bilangan membawa maksud Ketiga-tiga orang penjahat itu telah ditangkap. himpunan. Menggunakan penjodoh bilangan selepas kata bilangan yang menunjukkan pisahan atau kata bilangan yang menunjukkan maksud jamak. Setiap orang pekerja. Setiap pekerja.

22.

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 23. Menggunakan imbuhan yang salah CONTOH Kenaikkan (ke- -an) kenaikan Menggalakan (me- -kan) menggalakkan Pertunjukkan (per- -an) pertunjukan Perlantikan (pe- -an) pelantikan Penghijrahan (per- -an) perhijrahan Mengenengahkan ( me+ke+ ) mengetengahkan Memperbesarkan (memper+ kata adj) memperbesar Menafsir (me+ kata pinjaman ) - mentafsir Dia memberi wang kepada saya. Dia memberikan wang kepada saya/ Dia memberi saya wang. Mereka bersetuju untuk menderma organ kepada abang saya. Mereka bersetuju untuk mendermakan organ kepada abang saya.

24.

Tidak menggunakan imbuhan -kan pada sesetengah KKT yang memang memerlukan imbuhan tersebut.

KESALAHAN MORFOLOGI
JENIS 25. Menggandakan perkataan yang sedia mendukung maksud jamak. Menggandakan perkataan yang mengikuti kata bilangan jamak Tidak menggandakan perkataan yang terdiri daripada kata ganda semua. CONTOH Penduduk-penduduk Penduduk Gas-gas beracun Gas beracun Semua orang-orang Semua orang Antara pelajar-pelajar Antara pelajar Tiga ekor kura Tiga ekor kura-kura

26.

27.

OLEH, PN NORSUHAIDA ISMAIL

Hak milik : aida9397@gmail.com smkrmm2010

KESALAHAN EJAAN
JENIS 1. Ejaan bagi ke dan di sebagai kata sendi nama dan sebagai imbuhan CONTOH Kesana ke sana Disamping di samping Di ambil diambil

2. 3.

Ejaan bagi perkataan yang Tingi tinggi memerlukan huruf berganda Longar longgar Menggunakan tanda sempang pada tempat yang tidak perlu Tidak menggunakan tanda sempang pada tempat yang perlu Menjarakkan kata majmuk yang sepatutnya dirapatkan atau sebaliknya. Ke-tujuh ketujuh Pro-barat probarat Anti-rasuah antirasuah Ke3 ke-3 rahmatNya rahmat-Nya antiAmerikan anti-Amerika Setia usaha setiausaha Kaki tangan kakitangan Tanda tangan -tandatangan

4.

5.

KESALAHAN EJAAN
JENIS 6. CONTOH Menjarakkan klitik Buku itu kau ambil (singkatan ku dan mu yang Buku itu kauambil berfungsi sebagai penanda pasif Tidak menggunakan kata sempang bagi kata ganda Menggunakan huruf kecil untuk kata nama khas. Salah mengeja perkataan yang terkecuali daripada pola keselarasan vokal. Tolong menolong Tolong-menolong Gunung ganang gunung-ganang Lauk pauk lauk-pauk Orang melayu, cina dan india Orang Melayu, Cina dan India Pelancong pelancung Tulen tulin Perabot - perabut

7.

8.

9.

KESALAHAN EJAAN
JENIS 10. Salah menulis partikel pun 11. Mengeja perkataan pinjaman yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu CONTOH Sungguhpun sungguh pun Walau bagaimanapun walau bagaimana pun Televisyen - television Stesen - stesyen e-mel e-mail MARA - Mara AIDS - Aids SIRIM Sirim

12. Menulis akronim dengan huruf kecil

OLEH, PN NORSUHAIDA ISMAIL

Hak milik : aida9397@gmail.com smkrmm2010

KESALAHAN DIKSI
JENIS 1. 2. 3. 4. Menggunakan kata yang tidak tepat. Menggunakan perkataan Bahasa Inggeris. Menggunakan perkataan lisan yang bersifat basahan. Mengulang perkataan pada tempat yang tidak perlu. CONTOH Pelabur asing meragut keuntungan. Pelabur asing mengaut keuntungan. Dia berasa amat stress. Dia berasa amat tertekan/stres. Kami tengah tidur ketika dia sampai. Kami sedang tidur ketika dia sampai Sebagai guru, seorang guru itu haruslah Sebagai guru, seseorang itu haruslah

OLEH, PN NORSUHAIDA ISMAIL

Hak milik : aida9397@gmail.com smkrmm2010

KESALAHAN PENANDA WACANA
JENIS 1. 2. 3. 4. Sehubungan itu Oleh yang demikian Secara kesimpulannya, Tambahan pula, CONTOH Sehubungan itu, kami Sehubungan dengan itu, kami Oleh yang demikian Oleh hal yang demikian.. @ Oleh itu, Secara kesimpulannya, banyak perkara Kesimpulannya, banyak perkara Ibunya sakit. Tambahan pula ayahnya sudah meninggal dunia. Ibunya sakit manakala ayahnya sudah meninggal dunia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful