You are on page 1of 15

PRIJENOS TOPLINE

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


FIZIČKE VELIČINE ZA OPIS PRIJENOSA TOPLINE

Q J

FIZIKA 1

Q
    W
t  s
TOPLINSKI TOK Watt
t

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


GUSTOĆA TOPLINSKOGA TOKA

  W
q   2
q S  m
S
VOĐENJE TOPLINE ILI KONDUKCIJA

FIZIKA 1
- sredstvo kao cjelina miruje, a energija se

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


prenosi s čestice na česticu

- kondukcija se održava dok postoji razlika T


OPIS KONDUKCIJE

Fourierov zakon
Promjena T duž ravnog vodiča
T

T1

FIZIKA 1
T1 >T2
T2

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Dx

x
Toplina se iz područja veće u područje manje T prenosi prema zakonu:

DT
Q   St
Dx vrijeme
Toplinska površina presjeka vodiča
vodljivost gradijent
temperature
- minus označava prijenos od toplijeg prema hladnijem dijelu vodiča
STRUJANJE TOPLINE (MIJEŠANJE ) ILI KONVEKCIJA

- fluid temperature T u gibanju

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
- postoji ploha čvrstog tijela temperature T1
s kojom je fluid u kontaktu i s koje vođenjem
prima toplinu

Gustoća toplinskog toka q  hc (Tp  T f )


Temperatura fluida
Temperatura plohe
Konvekcijski
koeficijent

Određuje se eksprimentalno, ovisi o fluidu i plohi


ZRAČENJE ILI RADIJACIJA

FIZIKA 1
- prijenos bez(materijalnog) kontakta

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


ZRAČENJE ILI RADIJACIJA

Toplinsko ili infracrveno (IR) zračenje elektromagnetnog spektra

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Valne duljine:
750 nm - 1mm
APSOLUTNO CRNO TIJELO
- svako tijelo zrači toplinu
- energija zračenja je povezana sa stupnjem molekulskog gibanja

FIZIKA 1
a Apsorbirani tok zračenja
APSORPCIJSKI FAKTOR

u

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Upadni tok zračenja

REFLEKSIJSKI FAKTOR r Reflektirani tok zračenja



u Upadni tok zračenja

ZAKON OČUVANJA ENERGIJE    1


APSOLUTNO CRNO TIJELO : (hipotetsko) tijelo koje apsorbira svo upadno zračenje
  1,   0
GUSTOĆA TOKA ENERGIJE ZA ZRAČENJE (RADIJACIJSKA EGZITANCIJA)

Energetski tok emitiran u poluprostor 2p steradijana


e
M

FIZIKA 1
S

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Površina ravne plohe koja emitira zračenje

Spektar zračenje krutih tijela je kontinuiran te je


  M
dM
M  SPEKTRALNA GUSTOĆA TOKA ENERGIJE
d


M   M  d UKUPNA SPEKTRALNA
GUSTOĆA TOKA ENERGIJE
0
M
ct
SPEKTAR ZRAČENJA CRNOG TIJELA

 / nm

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


ZAKONI ZRAČENJA

STEFAN - BOLTZMANNOV ZAKON

Gustoća toka zračenja

FIZIKA 1
M  T
ct 4
crnog tijela

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Stefan–Boltzmannova konstanta

SIVO TIJELO - (aproksimacija) ne upija svu energiju upadnog


zračenja, a (poput crnog tijela) podjednako emitira i apsorbira
sve valne duljine (ali djelomično i odbija)

e Emitirani tok zračenja sivog tijela


EMISIVNOST   ct
e Emitirani tok zračenja crnog tijela
WIENOV ZAKON

FIZIKA 1
ct
M
Wienov zakon pomaka

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


m T = b

konstanta Wienova pomaka


b = 2,898 · 10-3 K m

 / nm
KIRCHOFFOV ZAKON

- crno tijelo (CT) u zatvorenoj i izoliranoj posudi toplinska ravnoteža

FIZIKA 1
Tok energije od CT prema stijenkama posude
jednak toku energije od posude prema CT

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


CT u toplinskoj ravnoteži:
e  a
ct ct

e  a   S T 4
ct ct

Stefan–Boltzmannov zakon M ct   T 4
e
Gustoća toka energije M
S
Sivo tijelo (podjednako apsorbira i emitira, ali djelomično reflektira
upadno zračenje)
e  a
u  a  r

FIZIKA 1
a

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Apsorbirani tok  a   u
u ε () =  ()
e
Emisivnost   ct e   e ct KIRCHOFFOV
e ZAKON

Crno tijelo (toplinska ravnoteža)

e  a
ct ct
TOPLINSKI OTPOR

- definira se analogijom s električnim otporom

FIZIKA 1
Električni naboj q

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Što se prenosi Toplina Q

Brzina prijenosa Električna struja I Toplinski tok 

Uzrok prijenosa Razlika potencijala U Razlika temperatura DT

Toplinski otpor DT
Otpor prijenosa Električni otpor R R