Sunt substan e medicamentoase care administrate local în preajma forma iunilor nervoase determin pierderea reversibil a sensibilit ii dureroase. Anestezicele locale ac ioneaz local (dup ce ajung în sânge, concentra ia la locul administr rii scade i totodat i efectul lor farmacodinamic).

AL produc: y calmarea durerii f r pierderea con tien ei; y ac ioneaz mai repede asupra fibrelor nervoase de suprafa , iar mai apoi asupra celor de profunzime; anestezia înainteaz de la teritoriile proximale distale. Revenirea se face în ordine invers dispari iei lor !

Din punct de vedere chimic se clasific în: în: a) AL amidice y administrarea injectabil Sunt anilide: - Xilina anilide: - Mepivacaina - Prilocaina - Bupivacaina - Etidocaina - Articaina - Hostacaina chinoleine: chinoleine: - Centbucridina - Cincocaina

local Sunt: Cocaina Procaina Propoxicaina .Butacaina .Oxiprocaina .Benzocaina .b) AL esterice y administrarea topic .Izobucaina .Clorprocaina .Tetracaina .

y AL injectabile: absorb ia este în func ie de 4 factori: .piele cu leziune se absorb.mucoasa oral ac iune rapid de scurt durat .absorb ia diferit . . .piele intact NU se absorb datorit stratului cheratinizat. .activitatea pe vase a AL (dac produc vasodilata ie ?).topice . .FARMACOCINETICA: FARMACOCINETICA: A. Absorb ia AL: AL: y AL .vasculariza ia zonei injectate.adaosul unui vasoconstrictor ? .concentra ia AL. .

rinichi.B. Distribu ia AL: AL: Din sânge în toate esuturile. ficat. Excre ia AL: AL: . C.Rinichii !!! Observa ie clinic : bolnavii renali (glomerulonefrit acut i cronic ) au contraindica ie absolut pentru anestezia local ! . splin . pl mâni). Concentra ia de AL vor avea organele intens vascularizate (creier.

Ac iunea antiaritmic cardiac Xilina este AL cu ac iune antiaritmic ventricular i. 3. . .de doz .de vasculariza ia local (se asociaza frecvent cu adrenalina 1/200.000-1/20. y concentra ii crescute de AL depresii i convulsii tonicotonicoclonice.v. Ac iunea anestezic local y intensitatea ac iunii anestezice este direct propor ional cu concentra ia solu iei y durata anesteziei locale depinde de: de: .0001/200.000) 2. Ac iunea asupra SNC y concentratii normale de AL nu produc efecte pe SNC.ACTIUNE FARMACODINAMICA: FARMACODINAMICA: 1.

. sângerarea redus în timpul interven iilor (dac se asociaz AL + vasoconstrictor). administrare u oar . contraindica ii mai pu ine decât ale anesteziei generale. asigur un timp operator prelungit (prin repetarea administr rii AL). se men ine cooperarea cu pacientul.AVANTAJELE ANESTEZIEI LOCALE mai sigur decât anestezia general .

toxicitate mare . eficient în administrarea injectabil (foarte pu in eficient în administrare topic ). Xylestezin.rar. produce alergii . Xylonor Caracteristici: Caracteristici: cel mai utilizat AL putere anestezic mare . Lignocaina.ANESTEZICELE LOCALE AMIDICE 1. . XILINA = Xilocaina. Lidocaina.

vasodilata ie la doze mari . b) vase . Ac iune pe aparatul respirator: respirator: ! Xilina administrat i.Ac iune farmacodinamic : 1. Ac iune anestezic local (AL de referin ). bun. . 2.scade for a de contrac ie a miocardului ventricular. bun. Ac iune pe aparatul cardiovascular: cardiovascular: a) inim . sau aerosoli => bronhodilata ie. . 4. Ac iune analgezic modest : 3.v.scade durata PA în miocardul ventricular => antiaritmic ventricular f.vasoconstric ie la doze mici.

Ac iune pe SNV: cre te excitabilitatea P. Ac iune pe SNC: SNC: anticonvulsivant la doze mici convulsivant la doze mari: com la doze foarte mari stop respirator.S.5. SNV: 6. .

tulbur ri de ritm ventriculare: i. y Xilin 4% f. 2 ml cu 1:100. 2 ml.000 adrenalin .anestezia plexal i troncular sau a unui nerv periferic.5%.rahianestezie. chirurgie oral i maxilo-facial : maxiloinfiltra ie plexal . . .anestezia spinal .v. . troncular periferic i bazal . 20 ml . 1% f.stomatologie. 10 ml .anestezia în oftalmologie. 2 ml.anestezie prin infiltra ie. .y Xilin 0.000 adrenalin sau 1:50. f. y Xilin 2% f.anestezie topic . . . f.

 tulbur ri de conducere AV. diabet decompensat. glaucom.Contraindica iile Xilinei + Adrenalinei insuficien coronarian . . HTA malign .

5% cu 1:200. y alergie sc zut . MEPIVACAINA = Scandicaina.000 adrenalin . 3% (f r vasoconstrictor).2. y prezentare . ‡ se utilizeaz sol.sol 1%. Carbocaina. 2%. 3. 0. y d o analgezie postoperatorie de 8 ore pentru mandibul i 5 ore pentru maxilar. Mepivastesin y durata anesteziei crescut y toxicitate redus . BUPIVACAINA = Marcaina y determin o anestezie puternic .

y sol.000 adrenalin sau 1:200. y toxicitate redus . ARTICAINA = Ultracaina. Ubistezin y putere anestezic mare.000 adrenalin .4. 4% cu 1:100. .

y toxicitate mic . PROCAINA = Novocaina.! necesit testare ! . Sincaina y putere anestezic mic .ANESTEZICE LOCALE ESTERICE 1. y produce alergii des .

2% cu 1:50.toxic la doze mari. y Ac iune de prevenire a proceselor de îmb trânire i biotrofic .000 adrenalin . Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y sol. 2% y sol. y Ac iune vasodilatatoare arteriolar + înl tur spasmul arterial. y Ac iune antiaritmic ventricular (Procainamida). mari.Ac iune farmacodinamic : y Ac iune anestezic local . y Ac iune pe SNC .

0. 3. PROPOXICAINA = Ravocaina y putere anestezic mare. y în stomatologie Tetracaina sol. Dicaina y toxicitate foarte mare. 2%. TETRACAINA = Anestezina.15% y pentru anestezie de contact y pentru rahianestezie sol. y toxicitate foarte mare în stomatologie nu se utilizeaz decât în combina ie cu procaina. 1%.2. .

y folosite înainte de anestezia locala i interven ii chirurgicale superficiale. y ac iune pe SNC înl tur oboseala => dependen => cocainomanie.numai pentru anestezia de suprafa . COCAINA y anestezic topic. y gel. . BENZOCAINA = Gingicain anestezic topic . pomad . y toxicitate mare . 1. de contact.ANESTEZICE LOCALE PENTRU APLICA II TOPICE y ac iune rapid de scurt durat . spray. y vasoconstrictor puternic ! (leziune de sept nazal). 2.

solu ie 4. unguent.unguent Lidocaina: gel. solu ie Xylocaina: unguent.3. spray. KELENUL = Cloretil Inconveniente: Inconveniente: y r cirea brusc => dureri . LIDOCAINA y anestezic topic ! Alfacaina . TETRACAINA 5.

parestezii în extremit i impune întreruperea administr rii.complica ia cea mai grav (uneori letal ) !!! . .COMPLICATIILE (RISCURILE) DATE DE UTILIZAREA AL Complica iile sistemice: a) Toxicitatea .

cu 2 ore înaintea anesteziei)." oc anafilactic" ."r u vagal" . . . c) Starea de "r u vagal" (complica ia cea mai frecvent ): y Apare la emotivi i se previne prin anxiolitice (Diazepam 1/2 comp. le in. bradicardie.apare în momentul injec iei.apare la 15 . y Diagnostic diferen ial cu: . de la administrare. y Manifest ri: stare de r u. vertij. grea . transpira ii.b) Reac ii alergice (la procain ).20'. paloare.

risc de infec ie a periostului. ‡ Nu începem interven ia chirurgical f r s ne asigur m c anestezia a reu it ‡ Inintea de efectuarea anesteziei ² anamneza amanuntita . ‡ Injectarea AL se face lent. (accidental) .v. lent. f r presiune.y ! Dac în timpul efectu rii anesteziei acul intr în contact cu esutul osos => retragem acul rapid . y Înainte de injectarea AL se aspira în mod obligator ne asigur m c nu suntem i.

ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE .

spori. fungi. virusuri i protozoare.Au ac iune distructiv pe bacterii. y dezinfectante = SM cu ac iune antimicrobian pe obiecte. y antiseptice = SM cu ac iune antimicrobian pe esuturile vii. .

Vitacontact. HALOGENII I AGEN II OXIDAN I A. Peridex . Plackout. Ac iune farmacodinamic : y împiedic aderarea bacteriilor pe din i astfel: formarea placii bacteriene .1. Lurexid. CLORUL I DERIVA II SAI a) Clorhexidina = Hibiscub.ac iune bactericid pe Gram pozitivi i Gram negativi cu toxicitate redus .

y depuneri de tartru dentar. . y descuam ri i leziuni . pe restaur rile protetice i pe compozite. y alterarea gustului .Efecte adverse: y colora ie galben brun pe din ii naturali. artificiali.

y dup chirurgie parodontal . y ulcera ii aftoase. y tratamentul profilactic i curativ al gingivitei (mai ales la gravide). y candidoze. y stomatite. .Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y antimicrobian cu rol în reducerea pl cii bacteriene.

02%. 0.5%. y utilizat ca solu ii 0. y utilizat în stomatologie ca irigant canalar.b) Hipocloritul de sodiu y bactericid . . 5.25% solu ie DAKOM.

virulicid i amoebicid . a) Solu ia alcoolic iodo-iodurat . fungicid .Tinctura de iod iodoy antiseptic pe tegumentele integre uscate b) Iodoformul ² component al pastelor iodoformate y antiseptic prelungit. . IODUL I DERIVA II S I y ac iune bactericid .B.

.antiseptice pentru tegumente i mucoase.c) Iodoforii y rezulta din combinarea iodului + agentul oxidant.SEPTOSOL 10% . . .BETADINE.

C. y utilizat în gingivita ulceronecrotic . y hemostatic local. AGENTI OXIDANTI DIRECTI Peroxidul de oxigen = apa oxigenat y antiseptic i dezinfectant.

. Crezolul i monoparaclorfenolul y antiseptic mai puternic ca fenolul. Clumschi. y dezinfectant pentru obiecte i înc peri . Walkoff. B. gangrena ² sol.2. Fenolul y efect bactericid iritant pentru tesuturi ! Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y controlul pl cii bacteriene ² intra in componenta apelor de gura y pulpita. y antibacterian cu spectru larg. sol. NU pentru instrumentarul stomatologic. FENOLUL I COMPU II FENOLICI A. y mai pu in iritant.

‡ medica ie intracanalar .CRESOFENE F. Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y cimenturi . y anestezic local. Resorcina . Timolul .LISTERINE G.zinc . Formocrezolul ‡ utilizat în pulpotomia devital . D.eugenol.oxid . ‡ component al cimenturilor radiculare definitive E. y analgezic. y stimulant al dentinogenezei. y antiinflamator.C. Hexaclorfenolul . Eugenolul y antiseptic.

.3.Cepacol. Cepacol.Bromocet. fungicide. y agent de emulsionare în pastele de din i . b) Agen ii tensioactivi anionici Laurilsulfatul sodic . virulicide a) Agen ii tensioactivi cationici Bromura de acetilpiridium . Bromocet.Lauryle y ac iune bactericid slab (Gram pozitivi). AGEN II TENSIOACTIVI ‡ ac iune antiseptic i dezinfectant pentru c sunt bactericide.

dezinfectant foarte eficient.4. . puternic.glutaraldehida y ac iune dezinfectant Dup sterilizare instrumentarului .efect citotoxic foarte puternic.35% . ALDEHIDELE .formaldehida . .cl tire ! ² iritant ‡ Tricrezolformalina .

METALELE GRELE Mercurul i argintul compu ii anorganici de mercur compu i organici de mercur azotatul de argint . ALCOOLII 6.5.

.MEDICAMENTE ASTRINGENTE SI CAUSTICE Astringentele coaguleaz sau precipit proteinele de la nivelul mucoasei orale => pelicul protectoare a mucoasei bucale. În concentra ii mari => ac iune caustic .

y ac iune u or bacteriostatic . aftelor gingivale. y ac iune u or analgezic .y ac iune antiinflamatorie. Sunt: y clorura de zinc 3% i 30% în ulcera ii gingivale. y azotatul de argint 1% în cauterizarea polipilor gingivali i a ulcera iilor. y acidul tricloracetic. tricloracetic. y ac iune hemostatic . .

4 s pt mâni. y ac iune dizolvant asupra esuturilor necrotice pulpare.MEDICATIA INTRACANALARA Endodon ia recomand : ‡ tratament mecanic corect + iriga ii antiseptice canalare 1. .cu ac iune 1 . Iodura iodurat de potasiu 2. y fracturi orizontale radiculare. Utiliz ri: ri: y tratamentul canalelor infectate i a leziunilor periapicale. Hidroxidul de calciu y ac iune antimicrobian în canalul radicular . y perfora ii interradiculare.

intestin) .SUBSTAN ELE ANTICARIE Fluorul y Farmacocinetic : Absorbtie: . Mg. în rest încorporarea fluorului este rezultatul schimb rilor ionice dintre hidroxiapatit i fluorul adus pe cale topic .traverseaza placenta ! În esuturile dentare în perioada mineraliz rii fluorul poate fi captat în mod util.rapida (stoma.se elimina renal .scazuta in prezenta Ca.se depune in oase. dinti . Fe .

cu rezisten crescut la atacul acid cariogen .Ac iune farmacodinamic : a) rol antiplac bacterian ² inhiba sinteza PZ deprima metabolismul bacterian b) rol anticarie În smal F substituie grup rile hidroxil (OH) din hidroxiapatit => fluoroapatita .

Durafat ² elibereaza lent F fluor: . fluor: y Geluri cu fluor: .gellée.Elmex . Flucal.ader la smal timp îndelungat ( 12 ore).! Aplica iile topice cu fluor .Elmex y Dentifrice cu fluor .rol important în ac iunea anticarie y Lacuri cu fluor: .paste de din i fluorurate ce con in componente abrazive i care NU con in Ca sau fosfa i . Omnigel y Fluide cu fluor .

0.‡ Ape de gur cu fluor . Fluorinse .doza ~ 1 mg F/1 l ap .cl tire s pt mânal ‡ Gume de mestecat cu fluor y Fluorizarea apei potabile .Fluorigard.0.25 mg 3-6 ani .0. Fluoretten 3 ani .Zymafluor. y Fluorizarea s rii de buc t rie y Tablete cu fluor .75 mg 8-12 ani ² 1 mg .cl tire zilnic .50 mg 6-8 ani .

Cronic .15 ani).Toxicitatea fluorului A. v rs turi. dureri abdominale. convulsii. y osteofluoroz . y alter ri ale func iilor renale. poliurie. tulbur ri grave ale aparatului circulator. y tulbur ri nervoase . parestezii. Acut : .80 mg timp de 1 . Manifest rile clinice: y fluoraz dentar .dup ingestie masiv de F .dup ingestia zilnic de cantit i mari de F .doza toxic la copil 15 mg/kgc i la adult 25 mg/kgc Simptome: hipersaliva ie. . B.ani de zile (20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful