You are on page 1of 8

Sveučilište u Rijeci

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
Opatija

Case Study
Tehnička analiza – pomični prosjeci, trokuti i zastave

Naziv kolegija: Financijska efikasnost razvojnog progama
Mentor: prof. dr. sc. Zoran Ivanović Studentica: Mateja Miškić, 22722PO14

Opatija, studeni 2017.

a zatim ga slijediti  Postoje tri opcije: naviše.UVOD Tehnička analiza  Pristup proučavanja podataka o tržištu – povijesni i aktualni podaci o cijenama i opsegu u pokušaju predviđanja buduće aktivnosti na tržištu  Povijesni podaci o cijenama su najčešće korišteni i najdostupniji podaci koji su uključeni u analizu.  Povijest se ponavlja – događaji iz prošlosti proiciraju se na buduće događaje  Trendovi su ključ – utvrditi kreće li se instrument u trendu. Jednom kada je tip trenda ustanovljen. . naniže ili bočno. polazna točka za početak trgovanja je izabrana.

dok obični (simple – SMA) daje jednaku važnost svim izabranim periodima  Pomični prosjeci spadaju u kvantitativne ili matematičke trgovinske metode koje nam pružaju znatno objektivniju sliku tržišne aktivnosti . TEHNIČKI INDIKATORI Moving Avarege (Pomični Prosjeci)  Pokazatelji trenda .služe kao sredstvo za provjeru postojećih trendova kod vremenskih nizova  Identificiraju trendove u nastajanju ili kraj trendova  Glatke linije omogućavaju dugoročno praćenje kretanja cijena bez kratkoročnih fluktuacija  Eksponencijalni (exponential – EMA) i obični (simple – SMA) prosjek. najčešće korišteni u trgovanju je obični prosjek (simple – SMA)  Eksponencijalni pomični prosjek daju veći značaj najnovijim cijenama.

Prognoziranje pomičnim prosjekom  Svaka točka pomičnog prosjeka vremenskog niza je aritmetička sredina određenog broja uzastopnih članova  Metoda pogodna za kratkoročne prognoze  Formula za izračun pomičnog prosjeka s N razdoblja: St=(St-1+St-2+St-N)/N Tablica 1. Prognoziranje pomičnim prosjekom od tri razdoblja .

.

 Sve dok je linija koja prati kretanje cijene iznad linije pokretnog prosjeka. trenutni trend je rastući i traje  Kada cijena padne ispod linije ili se kreće unutar linije pokretnog prosjeka nalazi se u konsolidaciji i vrlo je vjerojatno da će doći do promjene u trendu .

.

 Tehnička analiza omogućuje da se na brz i jednostavan način dođe do informacijskog minimuma neophodnog za odlučivanje. a njenim dugotrajnim korištenjem se stiče veoma značajno iskustvo za brzo reagiranje na novonastale tržišne promjene. nije moguće bez rizika predviđati. . no tehnička analiza može poslužiti kao pomoćno sredstvo u situacijama u kojima je neophodno brzo donošenje odluka. valuta. dionica i sl.ZAKLJUČAK  Cijene roba.