You are on page 1of 34

KALIKASAN NG

PANANALIKSIK
Pananaliksik: Kahulugan,
Katangian at Layunin
Kahulugan
Ang pananaliksik ay isang
masusing pagsisiyasat at
pagsusuri sa mga ideya,
konseptom bagay, tao, isyu at
iba pang ibig bigyang linaw
Katangian
Obehitibo – ang mga datos ay kinukuha sa
mga di-kumikiling o di-kinikililang mga
batis.
Marami at iba’t iba ang mga ginagamit na
datos –kinukanan lahat ng posibleng
mapagkunan ng datos na magagamit sa
pananaliksik
Katangian
Masuri o Kritikal sa paggamit ng datos at
sa pagtitimbang ng ideya
Dokumentado sa mga materyales na
ginagamit bilang pagkilala sa gawain ng
iba at mga datos na nakuha
Layunin
Tumuklas ng bagong datos o
impormasyon
Magbigay ng bagong interpretasyon
sa lumang ideya
Maglinaw sa isang pinagtatalunang
isyu.
Layunin
Manghamon sa katotohanan o pagiging
makatwiran ng isang tanggap o
pinapalagay na totoo o makatotohanang
ideya
Magpatunay na makatotohanan o
balido ang isang ideya, interpretasyon,
paniniwala, palagay, o pahayag
Layunin
Magbigay ng historical na
perspektiba para sa isang
senaryo
Gamit sa Lipunang Pilipino
Sa Pang-araw-araw na gawain
-Pagtuklas ng sagot sa mga napapansin sa
kapaligiran
Sa akademikong Gawain
-sulating pananaliksik, panahunang papel,
tesis o disertasyon
Gamit sa Lipunang Pilipino
Kalakal o Bisnes
-pananliksik o feasibility study
Iba’tibang Institusyong
Panggobyerno
-para sa kani-kanilang gawain o tungkulin
Oryentasyong Pilipino
Maaaring makita ang oryentasyong Pilipino sa
Pananaliksik sa pamamagitan ng:
Paksa
Pamamaraan
Iterpretasyon/perspektiba/pananaw
Kung sino ang gagawa ng pananaliksik
Para kanino
Wika ng pananaliksik
PAKSA
Mas makakatulong kung
itutuon ang paksa sa
implikasyon/manipestasyon
sa sariling lipunan
METODOLOHIYA
Higit na epektibo ang pagkuha ng
datos at pamantayan na
pamamaraang gaya ng pagkapa-
kappa,pagtatanong-tanong, at iba
pa.
Virgilio Enriquez
INTERPRETASYON
Naging tunguhin ng ating mga pag-
aaral ang gumamit ng mga
banyagang teorya sa pagsusuri ng
alinmang aspekto ng kultura at
lupunang Pilipino.
MANANLIKSIK
Kaninong responsibilidad ang
pagsagot sa mga pansariling
katanungan, pagpatunay sa pag-
aakala at pananaw, at pagsubali sa
mga pagdududa?
TAGATANGGAP
Para kanino mo ba isasagawa ang
pananaliksik?
May maitutulong ba ito sa iyang
komunidad o sa bayan?
WIKA
Mas epektibong magagawa ang
pananaliksik gamit ang wikang
pambansa
Maikling Pagsusulit:
½ hating Papel
Pagpipilian
1. Piliin ang maling salita sa kahulugan
ng pananliksik.

Ang pananliksik ay isang


(A)madaliang pagsisiyasat at
(B)pagsusuri sa mga ideya, konsepto,
bagay, tao, isyu at iba pang ibig
(C)bigyang linaw, (D)patunayan o
pasubalian.
2. Alin sa sumusunod ang hindi
katangian ng pananaliksik:
A. Obhetibo
B. Kinukuha sa isang uri ng datos
C. Masuri o Kritikal
D. Dokumentado
3. Katangian ng pananliksik na
naglalayong bigyang halaga ang gawa
ng iba at ang mga datos na nakuha

A. Obhetibo
B. May angkop na metodolohiya
C. Masuri o Kritikal
D. Dokumentado
4. Katangian ng pananliksik
natitimbang ang mga nakuhang
datos at mga ideya

A. Obhetibo
B. May angkop na metodolohiya
C. Masuri o Kritikal
D. Dokumentado
5. Gustong malaman ng manaliksik kung tama
ba ang pamamaraan ni Pangulong Duterte
laban sa Droga. Aling layunin ng pananaliksik
meron ito?

 A. Tumuklas ng bagong impormasyon


 B. Magbigay impormasyon sa lumang ideya
 C. Maglinaw sa isang pinagtatalunang isyu
 D. Magbigay ng historikal na perspektibo
6. Gustong matuklasan ng mananaliksik ang
gamot sa sakit na kanser. Aling layunin ng
pananaliksik meron ito?

 A. Tumuklas ng bagong impormasyon


 B. Magbigay impormasyon sa lumang ideya
 C. Maglinaw sa isang pinagtatalunang isyu
 D. Magbigay ng historikal na perspektibo
7. Gustong malaman ng mananaliksik ang
dahilan ng pagdami ng bagyong pumapasok
sa ating bansa. Aling layunin ng pananaliksik
meron ito?

 A. Tumuklas ng bagong impormasyon


 B. Magbigay impormasyon sa lumang ideya
 C. Maglinaw sa isang pinagtatalunang isyu
 D. Magbigay ng historikal na perspektibo
8.Sa aling gamit ng pananaliksik ang
paggawa ng panahunang papel, tesis
o disertasyon?

 A. pang-araw-araw na gawain
 B. Akademikong Gawain
 C. Kalakal/Bisnes
 D. Iba’t ibang Institusyong Panggobyerno
9.Sa aling gamit ng pananaliksik ang
pananaliksik na mas mapabuti ang
Sistema ng edukasyon sa bansa?

 A. pang-araw-araw na gawain
 B. Akademikong Gawain
 C. Kalakal/Bisnes
 D. Iba’t ibang Institusyong Panggobyerno
10.Alin sa sumusunod ang hindi
oryentasyong Pilipino sa Pananaliksik?

 A.paksa
 B.Metodolohiya
 C. Mananaliksik
 D. Dokumentado
11. Aling oryentasyong Pilipino sa
pananaliksik ang nagsasabing
responsibilidad mong sagutin ang
sariling katanungan, pagdududa o
pag-aakala?
 A.paksa
 B.Metodolohiya
 C. Mananaliksik
 D. Tagatanggap
Sagutin sa isang talata nang
komprehensibo at malaman. (tig 3 puntos
1. Bakit kailangan ng pananaliksik?
2. Paano mo mapayayabong ang
kakayahan sa pananaliksik?
3. Sa pamamagitan ng
pananaliksik, sa anong paraan ka
makakatulong sa pamayanan?