You are on page 1of 17

MATEMATIK TINGKATAN 2

BAB 8 :KOORDINAT
•OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

1) MEMAHAMI DAN MENGGUNAKAN KONSEP JARAK DI ANTARA DUA TITIK PADA
SATAH CARTES.

7/18/2018 .

1 7/18/2018 . SUBJEK GEOGRAFI TING.

Mengenal Pasti Paksi-x.Paksi-y dan Asalan Pada Satah Cartes .

Y YANG SAMA JARAK DI ANTARA DUA TITIK KOORDINAT-X DAN KOORDINAT –X YANG SAMA KOORDINAT –Y TIDAK SELARI 7/18/2018 . KOORDINAT.

1) MENCARI JARAK DI ANTARA DUA TITIK • Bagi dua titik yang mempunyai koordinat-y yang sama: • (a) garis yang menyambungkan dua titik itu adalah selari dengan paksi-x • (b) Jarak di antara dua titik ialah beza antara koordinat-x CONTOH 1 .

.

• Bagi dua titik yang mempunyai koordinat-x yang sama: • (a) garis yang menyambungkan dua titik itu adalah selari dengan paksi-y • (b) Jarak di antara dua titik ialah beza antara koordinat-y CONTOH 2 .

.

TIPS STUDY • JARAK DI ANTARA DUA TITIK SENTIASA BERNILAI POSITIF .

(2) MENCARI JARAK DI ANTARA DUA TITIK MENGGUNAKAN TEOREM PYHAGORAS • Jika garis lurus yang menyambungkan dua titik pada satah cartes tidak selari dengan paksi-x atau paksi-y. .maka jarak di antara dua titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan teorem phytagoras. CONTOH 3 Cari jarak di antara titik A dan B pada satah cartes dalam Rajah 17 .

7/18/2018 .

LATIHAN & PERBINCANGAN .

2 menunjukkan segi tiga PQR yang dilukis pada suatu satah Cartes. Cari perimeter bagi segi tiga PQR. SOALAN 1 Rajah 1. .

(i) Pada rajah tersebut. -5) (ii) Cari jarak dalam unit.plotkan titik D( 4.DE . SOALAN 2 Rajah 5( c ) di ruang jawapan menunjukkan satah Cartes.

KERJA RUMAH(LATIHAN PENGUKUHAN ) BUKU TEKS : M/S 155 PRAKTIS 8.3b-----SOALAN 1.3a ---.SOALAN 3 DAN SOALAN 4 M/S 157 PRAKTIS 8.2 DAN 3 USAHA TANGGA KEJAYAAN .