Definisi 0 Analisis ialah proses memecah-mecahkan masalah besar kepada bahagianya yang lebih kecil supaya ditangani 0 Analisi ialah proses mencari punca-punca. .

Tujuan 0 Melakukan analisis kerana mahu menjawab soalan-soalan : Bagaimana? Mengapa ? Apa ? Bila? Siapa? Di mana? .

Kelebihan 0 Memahami keadaan yang sukar difahami 0 Memahami perkara-perkara dan peristiwaperistiwa yang baru berlaku 0 Membuat ramalan-ramalan yang mungkin berlaku pada masa hadapan 0 Membuat perancangan bagi mengawal kejadian. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful