You are on page 1of 18

Notas para exercer a acción

de responsabilidade

Asemblea Extraordinaria de Nosa Enerxía do 21 de xullo de 2018
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade

• Non é necesario que conste na orde do día
Acción de responsabilidade

• Actuar con dilixencia é unha obriga
Acción de responsabilidade

• Voto secreto
Acción de responsabilidade
Acción de Responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade
Acción de responsabilidade