You are on page 1of 40

 Mengamalkan corak pemerintahan ketenteraan di negara kita

 Bangkit sebagai kuasa imperialis semasa pemerintahan


Maharaja Mikado Meiji pada thn 1868.
Contohnya, menjadikan China sasaran awal
kerana mempunyai bahan mentah dan
berpotensi menjadi pasaran barangan Jepun.
 Maharaja Meiji telah melancarkan
Gerakan Pemulihan Meiji yang
menekankan permodenan dan
perindustrian.
 Menjadikan negara-negara Barat
sebagai model utk memajukan Jepun.
Mengapakah negara China menjadi sasaran perluasan kuasa Jepun?

I Pasaran yang luas


II Kekayaan bahan mentah
III Ketidakstabilan keadaan politik
IV Perkembanngan kegiatan ekonomi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

JAWAPAN: A
 Perluasan kuasa
turut didorong oleh
pertambahan
penduduk Jepun.
 Ini menyebabkan
Jepun menghadapi
kekurangan tanah
untuk pertanian.
PERLUASAN KUASA JEPUN SEHINGGA
PERANG DUNIA KEDUA
Apakah reaksi Amerika Syarikat terhadap perkembangan berkenaan?

A Menyerang Jepun melalui udara


B Meminta Rusia menyerang Jepun
C Mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun
D Bekerjasama dengan Britain untuk menyerang Jepun

JAWAPAN: C
 Petroleum
 Bijih Timah
 Getah

 Memasarkan
hasil
perindustrian

 Amerika Syarikat
mengenakan
Jeneral T O J O
sekatan ekonomi
kerana enggan
berundur dari
negara China
 Sebelum menyerang Tanah Melayu, pihak Jepun menggunakan
propaganda seperti;
i) “Asia Untuk Orang Asia”
ii) “Semangat Asia”
iii) “Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya”
 Jepun menonjolkan slogan berunsur antipenjajah Barat.
 Ini bertujuan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara-
negara Timur.
 Strategi ini sangat berkesan sehingga kehadiran tentera Jepun
tidak begitu dirasakan sebagai penjajah baru menggantikan
British.
Penting: Fahami maksud setiap slogan atau propaganda Jepun
Sebelum menyerang Tanah Melayu, Jepun menggunakan slogan
sebagai propaganda untuk memenangi hati penduduk Tanah Melayu.
Mengapakah slogan di atas dianggap berkesan?

I Kehadiran tentera Jepun tidak dirasai sebagai penjajah baru


II Slogan di atas berunsur antipenjajah Barat
III Penduduk Tanah Melayu memihak kepada tentera British
IV Penduduk tempatan bangun menentang Jepun

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

JAWAPAN: A

Tugasan: Cari satu lagi keberkesanan slogan tersebut.


Menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara-negara Timur
• Patani
Pilih pasangan yang betul berkaitan tempat yang digunakan oleh
Jepun untuk memulakan serangan ke atas Tanah Melayu dan
Borneo?

A Singgora dan Pattani


B Singgora dan Cam Ranh
C Thailand dan Singapura
D Vietnam dan Singapura

JAWAPAN: B

Penting:
 Singgora (Thailand) dan Cam Ranh (Vietnam)
 Jepun menyerahkan KKTP kepada Thailand
CARA KEMARAAN
TENTERA JEPUN
Soalan KBAT (Rujuk buku aktiviti Big Ideas m.s 3)
Berdasarkan maklumat di atas, apakah iktibar yang boleh dijadikan
contoh oleh negara kita untuk memperkukuhkan pertahanan negara?
Kelengkapan perang
tentera Jepun
Perancangan Pakatan
awal perang Jepun-Thailand

FAKTOR KEJAYAAN JEPUN Taktik


Kelemahan
tentera British
MENGALAHKAN BRITISH Serangan
DI TANAH MELAYU Jepun

Peranan
Semangat Kesatuan
tentera Jepun Melayu Muda
Tentera Jepun hanya mengambil masa 10 minggu untuk menguasai
seluruh Tanah Melayu.
Apakah faktor yang menyebabkan Jepun berjaya menakluki seluruh
Tanah Melayu dalam masa yang singkat?
I Jepun disokong oleh kuasa Barat seperti Rusia
II British lebih menumpukan peperangan di Eropah
III British lebih menumpukan pertahanan di Singapura
IV Jepun menggunakan kereta untuk memasuki lorong-lorong kecil

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
JAWAPAN: B
Tugasan tambahan:
Mengapakah British menumpukan pertahanan di Singapura dan
peperangan di Eropah
Ingat !!!!!
Taat setia kepada
Maharaja Jepun
 Terdapat pelbagai reaksi penduduk tempatan terhadap
kehadiran tentera Jepun di Tanah Melayu.

Berdasarkan pemahaman anda, mengapakah penduduk tempatan


memberikan sokongan terhadap tentera Jepun .

Terpengaruh dengan slogan Jepun


(1) ……………………………………………………………………………………………
Layanan baik tentera Jepun
(2) ……………………………………………………………………………………………
Harapan Tanah Melayu akan diberikan kemerdekaan
(3) ……………………………………………………………………………………………
 Terdapat pelbagai reaksi penduduk tempatan terhadap
kehadiran tentera Jepun di Tanah Melayu.
Pada pendapat anda mengapakah sokongan orang Melayu terhadap
tidak kekal lama.
Kehidupan yang sukar
(1) ……………………………………………………………………………………………
Menyedari muslihat slogan Jepun
(2) ……………………………………………………………………………………………
Tanah Melayu tidak diberikan kemerdekaan
(3) ……………………………………………………………………………………………
Status Tanah Melayu sebagai tanah jajahan
(4) ……………………………………………………………………………………………
Negeri-negeri Melayu Utara diserahkan kepada Thailand
(5) ……………………………………………………………………………………………
Jepun tidak mengiktirafkan kedudukan raja-raja Melayu
(6) ……………………………………………………………………………………………
Semasa pendudukan Jepun, orang-orang Cina menghadapi
kekejaman tentera Jepun kesan daripada Perang China-Jepun pada
tahun 1937?
Pilih jawapan yang tepat berkaitan reaksi orang-orang Cina terhadap
tentera Jepun di Tanah Melayu.
I Memulaukan barangan Jepun
II Memunggut derma membantu negara China
III Melarikan diri ke dalam hutan untuk mencari perlindungan
IV Bekerjasama dengan orang India untuk menentang Jepun

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV JAWAPAN: A
Tambahan jawapan berkaitan reaksi orang Cina terhadap Jepun
 Menyertai gerakan anti-Jepun
 Balik ke negara China menyertai perang menentang Jepun
 Terdapat juga yang menyokong Jepun untuk kepentingan
perniagaan dan keselamatan nyawa.
MPAJA

PESISIR PANTAI
FORCE 136
SARAWAK

PASUKAN GERILA GERAKAN ASKAR


ANTI
DI SANDAKAN MELAYU SETIA
JEPUN

PASUKAN GERILA PASUKAN


DATU MUSTAPHA WATANIAH

GERILA KINABALU
 Tentera Bersekutu menggugurkan bom atom di Hiroshima pada
6 Ogos 1945 dan kemudiannya di Nagasaki pada 6 Ogos 1945.
 Akhirnya Jepun melalui Jeneral Seishiro ketua tentera Jepun di
Tanah Melayu menyerah kalah tanpa syarat pada 15 Ogos 1945.
 Ini diikuti oleh Masao Baba, pemerintah tertinggi di wilayah
Borneo menyerah diri pada 10 September 1945.

FAT MAN LITTLE BOY


(NAGASAKI) (HIROSHIMA)
Boleh tayangkan video letupan Bom Atom di Jepun sebagai set induksi
KEADAAN HIROSHIMA SEBELUM DAN SELEPAS PENGEBOMAN

KEADAAN NAGASAKI SEBELUM DAN SELEPAS PENGEBOMAN


 Memberi keyakinan kepada orang Asia untuk membebaskan
negara
 Menyemarakkan semangat kebangsaan
 Mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan menolak penjajah
 Orang Melayu melibatkan diri dalam pentadbiran
 Peluang menjawat jawatan yang tinggi
 Kegiatan politik diawasi dan kebebasan bersuara disekat
 Akhbar mencurigai diharamkan
 kesedaran supaya tidak terpengaruh dengan kuasa asing
 Ekonomi Tanah Melayu merosot
 Kadar pengangguran meningkat
 Ekonomi kawalan hanya menguntungkan Jepun
 Rasuah, menyorok barang dan pasaran gelap berleluasa
 Mata wang Jepun dicetak tanpa kawalan
 Berlakunya inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi
kekurangan barangan
 Harga melambung tinggi
 Catuan bekalan makanan
 Penduduk lebih kreatif
 Munculnya banyak industri baru
 Penduduk hidup sengsara dan ketakutan
 Penduduk dikenakan perintah berkurung dan sekatan perjalanan
 Ramai menjadi mangsa kekejaman jepun
 Hukuman dera dan mati di khalayak ramai
 Rakyat dijadikan buruh paksa tanpa gaji
 Tahap kesihatan terjejas
 Wabak penyakit semakin merebak
 Kebuluran berlaku di merata tempat
Menyemarakkan semangat kebangsaan
Kemelesetan Ekonomi
Kekejaman
Wabak Penyakit
Hukuman
Mengapakah mata wang Jepun di Tanah Melayu sangat rendah
nilainya sehingga menyebabkan berlakunya inflasi?

A Penggunaan terhad
B Dicetak tanpa kawalan
C Perlaksanaan sistem tukar barang
D Bersaing dengan mata wang tempatan

JAWAPAN: B
Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, barang-barang
keperluan seperti bahan api, tali dan kertas sukar diperolehi.
Bagaimanakah penduduk tempatan mengatasi masalah tersebut?

A Menyeludup masuk barangan dari negara jiran


B Membeli barangan tersebut daripada pihak Jepun
C Mencipta barangan tersebut berasaskan bahan tempatan
D Mendapatkan pinjaman wang untuk memperolehi barangan
berkenaan

JAWAPAN:C
Manakah antara keadaan di bawah yang mencerminkan kehidupan
penduduk di Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun?

I Keadaan inflasi sangat ketara


II Kekurangan bahan makanan dan keperluan asas
III Hubungan antara kaum terjalin erat
IV Tanah Melayu diberikan kemerdekaan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

JAWAPAN: A
Soalan KBAT (Rujuk buku aktiviti Big Ideas m.s 8)
Berdasarkan gambar-gambar yang telah ditunjukkan, apakah iktibar
yang boleh diambil kesan daripada pemerintahan Jepun di Tanah
Melayu dalam aspek politik, ekonomi dan sosial?

POLITIK EKONOMI SOSIAL