You are on page 1of 35

Značaj agroekoloških

uvjeta za povrćarsku
proizvodnju

Uspješnost povrćarske
proizvodnje znatno ovisi o
povoljnosti agroekoloških
uvjeta određenog područja.

Od agroekoloških uvjeta za
proizvodnju povrća
svakako su najznačajniji
klima i tlo.

Stanju klimatskih čimbenika i raspoloživog zemljišta nužno je prilagoditi izbor vrsta i sorata povrća te tehnologiju njihova uzgoja. .

Voda .

Ima važnu fiziološku ulogu u procesu fotosinteze i stvaranja asimilata. . omogućava upijanje otopljenih mineralnih tvari iz tla pomoću korijena.

Za sintezu jednog dijela suhe tvari većina povrtnih kultura potroši 600 . .900 puta toliku količinu vode. Povrtne kulture su veliki potrošači vode.

Za stvaranje 1kg suhe tvari potrebna je količina od 3 600-900 litara vode (1m ) .

.90% poljskoga kapaciteta tla za vodu.Optimalna vlažnost tla za uzgoj većine povrtnih kultura je 70 .

.Najveće potrebe za vlagom imaju povrtne kulture u periodu najintenzivnijeg rasta. tijekom cvatnje i formiranja plodova.

Za sigurnu i ekonomski isplativu proizvodnju povrća neophodno je osigurati i dodatne količine vode za natapanje. .

Natapanje kišnim topovima Prirodni vodotoci .

000 3 m /ha.4.000 . . Ovisno o klimatskim i zemljišnim uvjetima određenog područja. te količine su 2.

Mjerenje vlažnosti tla uređajima tenziometrima .

Temperatura .

disanje. kao što su upijanje vode. . transpiracija i nakupljanje stvorenih asimilata. Osnovne fiziološke funkcije. pod izravnim su utjecajem temperature. fotosinteza.

dinje. Najvećih zahtjeva prema temperaturama su lubenice. krastavci. . paprika i rajčica koje prestaju rasti uglavnom na temperaturama od 10°C.

.20°C.Tijekom vegetativnog rasta za većinu povrtnih kultura optimalni temperaturni režim je 17 .

Zagrijavanjem ili provjetravanjem u zaštićenim prostorima temperaturni režim može se prilagođavati zahtjevima vrste i razvojnog stadija uzgajanih povrtnih kultura. .

Provjetravanje niskog tunela .

Svjetlost .

Fotosinteza. moguća je jedino uz prisutnost svjetla. . kao proces stvaranja organske tvari iz ugljičnog dioksida i vode u biljkama.

njegovo trajanje i spektralni sastav.Za normalan razvoj biljaka važan je intenzitet svjetla. .

000 luxa. . paprika i lubenica čiji se optimum fotosintetske aktivnosti postiže pri intenzitetu svjetla od oko 30. U najzahtjevnije povrtne kulture spram svjetla spadaju rajčica.

a maksimalni intenzitet fotosinteze postižu pri svjetlosti intenziteta oko 16.000 luxa. Skromnih zahtjeva prema osvjetljenju su kupusnjače. (Naoblaka) . luk i češnjak.

. Paprika uzgajana u uvjetima intenzivnijeg osvjetljenja ima znatno veći sadržaj vitamina C u odnosu na onu koja je rasla u uvjetima ograničenog osvjetljenja.

Zrak .

Od sastojaka zraka za rast i razvoj povrtnih kultura najznačajniji je ugljični dioksid.(CO2) .

.Iz ugljičnog dioksida i vode stanice zelenih biljaka fotosintezom stvaraju organsku tvar.

Prosječni sadržaj ugljičnog dioksida u zraku od oko 0.03 % koji u povoljnim uvjetima za intenzivnu fotosintezu može biti ograničavajući čimbenik. .

.Najveće količine ugljičnog dioksida potječu od mikrobiološke razgradnje organske tvari u tlu.

.Za uspješnu proizvodnju povrća izuzetno je važna gnojidba organskim gnojivima i održavanje biogenosti tla.

Gnojidba stajskim gnojem .

Koncentraciju CO2 uz same biljke moguće je povećati uzgojem na mulchu (nastiranje tla). . od PVC folije gdje se ugljični dioksid usmjerava kroz otvore na folijama uz biljke.