You are on page 1of 1

Hukum Operasi Kelamin dalam Islam

Hukum Operasi Kelamin

Bersifat perbaikan /
Lahir dalam kondisi penyempurnaan, bukan Mempunyai alat
normal dan sempurna penggantian jenis kelamin ganda maka
maka diharamkan kelamin maka diperbolehkan
diperbolehkan

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan
daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak.” (QS. An-Nisa' : 1)