dila010

1

Berita ialah karangan yang melaporkan tentang sesuatu kejadian atau peritiwa yang benar berlaku.
dila010 2

Karangan jenis berita memberikan pengetahuan, hiburan dan maklumat kepada orang ramai.
dila010 3

Terdapat enam perkara penting dalam sesebuah berita iaitu apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana.

dila010

4

Apa?
- Menerangkan peristiwa yang berlaku menjadi persoalan berita. - Memberi maklumat kepada keseluruhan berita.

Siapa?
- Nama yang terlibat perlu penjelasan lengkap, termasuk gelaran. Jika perlu sertakan usianya.

Bila?
- Menerangkan masa peristiwa berlaku. - Tarikh yang tepat (boleh disertakan hari). - Untuk kejadian penjenayah ataupun kemalangan, perlu meletakkan waktu.
dila010 5

Mengapa? - Sebab-sebab peristiwa berlaku. - Jika sebab-sebab belum diketahui, nyatakan ´belum diketahuiµ atau ´pihak polis belum mendapat buktiµ. Di mana? - Tempat kejadian peristiwa. - Jika nama tempat kurang diketahui umum, sebagai contoh daerah yang terpencil, letakkan sekali nama negeri.

Bagaimana?
- Menerangkan cara peristiwa itu berlaku dan urutan perkembangannya.
dila010 6

Tempat dan tarikh kejadian dinyatakan pada permulaan sesebuah berita.

dila010

7

Isi berita yang paling penting hendaklah digunakan sebagai permulaan berita.

dila010

8

Berita hendaklah ditulis dalam bentuk perenggan dan setiap perenggan hendaklah mengandungi satu isi sahaja.
dila010 9

Sedutan kata-kata dan pendapat orang tertentu hendaklah ditulis untuk menguatakan lagi berita kamu.
dila010 10

Isi berita mestilah ringkas , mudah dan padat. Karangan berita adalah karangan berformat.
11

dila010

Kamu hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan.

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.