TEORI DAN PROSES PEMBELAJARAN

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS & IMPLIKASINYA TERHADAP P & P Disediakan oleh: Pn. Yusnita Bt Abd. Ragi En. Mohd Fairus Naqim B. Hassan Cik Nur Dalila Bt Mohd Saini Cik Wan Rabieatul ¶Adawiah Bt. Mior Othman Pn. Patmawatie Bt Mustapa KPLI ² SR ² KDC PENDIDIKAN KHAS 2 AMBILAN NOVEMBER 2009

´Apakah teori pembelajaranµ ???

1. PENGENALAN
Definisi

: Pembelajaran merupakan suatu aktiviti seumur hidup ia berlaku secara formal dan tidak formal. Teori Pembelajaran ialah merujuk kepada prinsip dan hukum pembelajaran yang dihasilkan oleh ahli psikologi pendidikan.

Definisi:

1.1 TEORI PEMBELAJARAN
kajian saintifik dan terancang Hasil kajian tokoh/pakar Terbukti kesahihan Boleh diaplikasikan
Hasil

1.2 TEORI BEHAVIOR
Pembelajaran

sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkahlaku. bentuk pendekatan behavioral, tingkahlaku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan

Dalam

Pembelajaran

.SAMB. Proses melibatkan pengalaman Menghasilkan perubahan tingkah laku atau pengetahuan Perubahan tetap dan kekal Perubahan bukan hasil kematangan biologi. Bukan sebab kecederaan/sakit/hilang upaya Perubahan positif atau negatif .

3 KLASIFIKASI TEORI Empat Jenis Teori Pembelajaran: -Behavioris -Kognitif -Sosial -Humanis .1.

2 1. Watson (1878-1958) E.4 Ivan P.3 1.4.4.4.F Skinner (1904-1990) .L Thorndike (1874-1949) B.4 TOKOH-TOKOH PELOPOR TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS 1.B.1.1 1.Pavlov (1849-1936) J.4.

H. SKINNER (1904-1990) Ahli Psikologi di Amerika Syarikat P. Bidang Psikologi dari University Harvard Teori Pelaziman Operan Skinner .B.D.F.

.UJIKAJI TEORI BEHAVIOR Mempercayai bahawa sesuatu tingkahlaku itu di pengaruhi oleh faktor peneguhan sama ada ganjaran atau dendaan Apabila ada rangsangan ia akan diikuti dengan gerakbalas.

. Ini diulang beberapa kali dan tikus itu sudah dapat mempelajari bahawa apabila lapar ia akan menarik tuas untuk mendapatkan makanan.EKSPERIMEN 1 1 kotak direka khas yang di dalamnya diletak tuas dan jika disentuh makanan akan dikeluarkan. Seekor tikus lapar diletakkan ke dalamnya apabila tikus merayau-rayau ia tertekan tuas dan makanan akan keluar.

iaitu dengan cara memanipulasikan alam sekitarnya.2. TEORI PEMBELAJARAN KONSEP KLASIK & OPERAN Pendekatan behaviorisme percaya bahawa perangai serta tingkah laku manusia boleh dibentuk dari luar. Manakala dalam konteks pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai perubahan ke atas tingkah laku individu yang dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa alam sekitar. . Apabila sesuatu yang baru dipelajari. maka tingkah laku yang lama itu akan terhapus. Pembelajaran juga merupakan satu proses penyesuaian hasil daripada interaksi di antara manusia dan alam sekitarnya.

) Pelaziman Operan .1 KONSEP PELAZIMAN Tingkah laku organisma berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran.2.) Pelaziman Klasik ii. supaya apabila rangsangan ini wujud. 2 jenis : i. tingkah laku tersebut berlaku.

1 PELAZIMAN KLASIK Pelaziman Klasik ialah satu proses organism mempelajari sesuatu yang baru dengan tidak melibatkan faktor-faktor dalaman. Tokoh yang terlibat dalam pelaziman ini adalah Pavlov dan Watson. .2.

bergerak balas/ responden atau teori Ransangan (R)Gerak Balas (G).2. Gerak Contoh: .1. rembesan air liur anjing dengan bunyi loceng. balas berlaku akibat sesuatu rangsangan. pemindahan.1 TEORI PELAZIMAN KLASIK PAVLOV Pelaziman gantian.

Keadaan Eksperimen Pavlov semasa menkaji perkaitan air liur dengan proses pelaziman .

. Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing . Dia membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Dia dapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisme boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. air liur haiwan itu keluar.

Rangsangan tak terlazim makanan Gerak balas tak terlazim rembesan air liur dikesan Rangsangan terlazim bunyi loceng Gerak balas tiada kaitan dengan tindak balas tak terlazim Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Rangsangan Tak Terlazim (makanan) (perkaitan baru) Gerak Balas Tak Terlazim (rembesan air liur dikesan) Gerak Balas Terlazim rembesan air liur dikesan Rangsangan Terlazim bunyi loceng ganti makanan Rajah: Teori Pelaziman Klasik Parlov .

2.2 TEORI PELAZIMAN WATSON Banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman Klasik Parlov. Emosi .1. Menghuraikan tingkah laku manusia dan menjalani kajian tentang pembelajaran emosi manusia. manusia atau perubahannya dipelajari melalui proses pelaziman.

suatu dentuman kuat dibunyikan dari belakang Terperanjat dan reaksi takut.Albert menunjukkan minat terhadap tikus putih. Tikus putih. dentuman kuat (rangsangan terlazim) Reaksi takut (gerak balas tak terlazim) Tikus putih (rangsangan terlazim) Reaksi takut (gerak balas terlazim) . Tikus putih ditunjukkan kepada Albert pada kali kedua.

bentuk pembelajaran seseorang individu yang menggunakan sesuatu gerak balas yang kukuh dan tetap. dipilih daripada beberapa gerak balasnya. Sesuatu .2.2 TEORI PELAZIMAN OPERAN Gerak balas berlaku sebelum rangsangan.

2. Hukum Latihan iii. keadaan kesediaan individu dan keberkesanan latihan.1 TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE Kaitan rapat antara rangsangan dan tindak balas.2. Hukum Kesediaan ii.Hukum Kesan Membentuk . Perhubungan berlaku berdasarkan kepada bilangan kali latihan. 3 hukum pembelajaran::i.

Dikenali juga sebagai Teori cuba-ralat (1911). Beliau menggunakan seekor kucing untuk melihat perkaitan antara gerak balas dengan ransangan. Ingin membuktikan bahawa manusia dan haiwan belajar melalui proses cuba jaya (cubaralat).. .Samb.

TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE (1874-1949) .

gerak balas lenyap. pertalian antara rangsangan dan gerak balas bertambah kukuh. Hukum latihan ‡ Kesan pengalaman Hukum menyeronokkan kesan ‡ Kesan pengalaman menyakitkan .3 Hukum Pembelajaran:‡ Pelajar bersedia Hukum kesediaan belajar ‡ Latihan dan aktiviti pengukuhan pembelajaran berkesan dan memuaskan. berulang. pertalian antara rangsangan dan gerak balas bertambah kukuh.

2. tanpa wujudnya rangsangan. peluang mengulanginya bertambah. gerak balas adalah memuaskan.2 TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER B.2. Skinner Tingkah laku operan: .Gerak balas yang dihasilkan daripada diri sendiri.F. Apabila .

2. Contohnya. . Organisme mempunyai pilihan untuk bertindak atau tidak kerana gerak balasnya menentukan rangsangan (makanan) yang diberikan.3 PERBEZAAN ANTARA PELAZIMAN OPERAN DENGAN PELAZIMAN KLASIK PELAZIMAN KLASIK PELAZIMAN OPERAN Organisme tidak mengubah keadaan persekitaran. anjing Pavlov tidak ada pilihan untuk bertindak dengan mengeluarkan air liur apabila diberikan makanan dan bunyi loceng.

3. 1953) o Dilaksanakan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi o Sebab diberi peneguhan:  Memuaskan kehendak  Mengurangkan tekanan  Merangsang otak .1 Peneguhan o Pelajar menerima sesuatu gerak balas yang memuaskan setelah sesuatu tingkah laku dipamerkan (Skinner. PRINSIP-PRINSIP DALAM TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIOURIS 3.

1. y Contoh y Makanan bagi seorang yang lapar Keselamatan bagi seorang yang bekerja di tengah laut Kasih sayang bagi seorang anak kecil .1 Primer Sebagai memenuhi keperluan atau dorongan asas biologi.SAMB« 3.

SAMB« y Pengurangan dorongan bagi peneguhan primer Penghapusan kepuasan bagi keperluan asas Aktiviti yang serta merta mendahului kepuasan keperluan atau mengurangkan dorongan diperteguhkan .

1.2 Sekunder o o Rangsangan yang memperoleh sifat-sifat peneguhan yang dikaitkan dengan peneguhan primer Kategori: i.3. pelukan) . Peneguhan sosial (pujian. senyum.

gred. Peneguhan aktiviti (akses kepada permainan atau aktiviti yang menyeronokkan seperti menonton televisyen) . bintang) iii.SAMB« ii. Peneguhan token atau simbolik (wang.

1. Berfungsi sebagai ganjaran yang mendorongkan individu bergerak balas.3. maka kebarangkalian bagi gerak balas operan itu berlaku akan bertambah.3 Peneguhan positif o o Apabila sesuatu gerak balas operan diikuti dengan sesuatu peneguhan positif (sesuatu yang memuaskan). .

air.SAMB« o Menunjukkan rangsangan yang menyeronokkan (makanan. pujian. gred) yang diberi setelah berlaku gerak balas yang menjadi sasaran. o Rangsangan yang boleh menambahkan kebarangkalian sesuatu tingkahlaku itu berulang. .

Skinner) (2) Seorang budak yang menyelesaikan kerja rumahnya dapat menonton TV akan mengulang tingkahlaku itu. .- Samb. (3) Pekerja yang mencapai prestasi tinggi dalam kerjanya diberikan bonus. Contoh: (1) Tikus yang memijak alat penekan dan diberikan makanan akan mengulang tingkahlaku itu dengan harapan mendapat makanan. (Eksperimen 1..

4 Peneguhan negatif o o Stimuli yang dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan menguatkan tingkah laku positif supaya ia dapat diteruskan Contohnya: - Menghalau seorang murid yang membuat bising dari kelas akan dapat menambahkan peluang murid lain supaya dapat meneruskan aktiviti pembelajaran.1.3. .

dan memujuk mereka supaya berhenti.Jika guru menerangkan kesan dari perbuatan mereka.SAMB« o o Kaedah meningkatkan tingkah laku melalui penghapusan rangsangan yang tidak menyeronokkan Contoh: Seorang murid yang mempunyai masalah pertuturan tidak akan bercakap kerana ia akan menyebabkan kawan-kawan mentertawakannya. . ini akan menggalakkan murid tadi untuk bercakap. - .

Peneguhan positif Tingkah laku operan Peneguhan negatif Kebarangkalian berulangnya t/l operan ditambah dengan memindah @ menghapuskan stimuli yang mengganggu.Tingkah laku operan Kebarangkalian berulangnya t/l operan yang diingini @ tidak diingini ditambah. .

Jadual Peneguhan Skinner Peneguhan Peneguhan Berterusan Peneguhan Berkala Jadual Nisbah Jadual Masa Jadual Nisbah Tetap Jadual Nisbah Berubah Jadual Masa Tetap Jadual Masa Berubah .

T/L operan dihasilkan Peneguhan (+/-) T/L operan diulangi. Peneguhan ialah suatu proses yang menggunakan peneguh positif @ negatif untuk mengukuh dan mengekalkan sesuatu t/l operan yang dihasilkan. diperkukuh & dikekalkan .INTISARI TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER o o Pembelajaran berlaku melalui pelaziman operan secara diri sendiri.

o o o o o Peneguhan positif ialah rangsangan penting untuk menambahkan kebarangkalian gerak balas pelajar. konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan. Dalam proses pembelajaran. Peneguhan negatif diberi untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi t/l operan yang diingini. . Organisma boleh menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan. Penghapusan sesuatu t/l operan yg dihasilkan akan berlaku jika peneguhan tidak diberikan.

ditarik prioriti / keistimewaan. b) .3.2 DENDA & HUKUMAN (PUNISHMENT) a) Hukuman positif (penyampaian ransangan) . marah .amaran.tindakan susulan. menghentikan keseronokan .cth: Murid dimarah krn bermain dlm kelas Hukuman negatif (penghapusan ransangan) .cth:1) Menggantung pemain bola kerana melanggar peraturan latihan 2) Budak yang tidak membantu ibu tidak diberi peluang bermain bola.

€ Pernahkah anda menggunakan hukuman utk mengurangkan tingkah laku? € Adakah anda berjaya mengurangkan kekerapan tingkah laku tersebut? .

.3 PENGHAPUSAN € € Penghapusan ransangan yg menyenangkan yg diikuti dgn gerak balas. Selepas menyedarinya. tingkah laku berteriak diharap dapat dikurangkan. Cth : Seorang guru mugkin secara tidak sengaja memberi ganjaran kpd murid yg berteriak dgn membenarkan mereka mengambil bahagian dlm perbincangan kelas.3. guru akn mengenal pasti murid hanya mengangkat tangan tanpa berteriak. Keputusannya. seterusnya mengurangkan gerak balas tersebut.

€ Pernahkah anda tidak mempedulikan murid yg ingin mendapat perhatian berulang kali? Penghapusan adalah kunci kpd pengurusan tingkah laku murid. .

4 PEMBENTUKAN (SHAPING) € € Guru dianggap sebagai pembina tingkah laku murid dlm kelas.  . model dlm kelas Peranan guru ² pastikan murid menguasai kemahiran yg diperlukan sebelum pergi ke langkah seterusnya.3. Tahap pengukuran : objektif pembelajaran kpd tugasan2 kecil / kemahiran langkah demi langkah (kemahiran berakhir secara beransur ² ansur).

Apabila pelajar-pelajar lain ketawa tentang apa yang disebut atau dilakukan. dia terdorong untuk terus berjenaka dalam kelas. .€ Contoh: Seorang pelajar yang sentiasa berjenaka dan menjadi pelawak dalam kelas. Perakuan rakan sebaya (peer approval) memperkukuhkan kelakuan pelajar berkenaan. Pelajar berkenaan mungkin tidak akan menjadi pelawak jika tiada siapa dalam kelas ketawa apabila dia berjenaka.

IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN .4.

.

Menggunakan kemahiran untuk membuat generalisasi dengan tepat Menggunakan kemahiran untuk membuat diskriminasi IMPLIKASI TEORI PELAZIMAN PAVLOV DALAM P&P Gerak balas positif dapat dipupuk melalui pelaziman klasik Memberi latihan yang cukup untuk mengukuhkan rangsangan dan gerak balas terlazim .

Memberikan latihan kepada murid dan dilakukan secara berulang kali Murid perlu belajar perhubungan gerak-gerak balas secara sistematik IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN WATSON DALAM P&P Menggunakan rangsangan bagi memotivasikan lagi murid supaya murid minat belajar Tingkah laku boleh diajar melalui proses pelaziman .

Memberi ganjaran atau peneguhan kepada murid Kukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas IMPLIKASI TEORI THORNDIKE DALAM P&P Memberi peluang murid menikmati kejayaan dalam pembelajaran Menggunakan motivasi yang sesuai keatas murid .

Memberi peneguhan positif kepada murid Memberi peneguhan negatif bagi mendapat tingkah laku yang diingini IMPLKASI TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER DALAM P&P Prinsip penghapusan melalui pelaziman operan:untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang idak disukai Menggunakan Prinsip jadual peneguhan skinner untuk merancang peneguhan berterusan dan berkala Bantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan .

Menetapkan matlamat keatas murid Menggunakan peneguhan yang sesuai IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS DALAM P&P Pastikan pencapaian yang baik dipadankan dengan pengukuhan Susun aras kesukaran supaya murid mampu menyelesaikan masalah Pastikan murid sentiasa memberi maklum balas sekunder .

.

KESIMPULAN: PERBANDINGAN ANTARA PELAZIMAN KLASIK DENGAN PELAZIMAN OPERAN Jenis Pelopor Utama Gerak balas (Tingkah laku) Pelaziman Klasik  Pavlov Watson Responden Bukan inisiatif sendiri Bersifat pasif Tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan Rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim  Secara responden terhadap rangsangan Pelaziman Operan  Thorndike Skinner  Operan Inisiatif sendiri Bersifat aktif Tingkah laku berlaku adalah kesan daripada peneguhan Urutan Pelaziman Cara Pembelajaran  Menggunakan peneguhan positif / negatif  Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful