You are on page 1of 5

SISTEM PERNAFASAN KATAK

(AMFIBIA)
Struktur Respirasi Katak
 Katak mempunyai dua kaedah pertukaran gas
respirasi :
1. Kulit.
2. Peparu.
 Sistem respirasi tersebut membolehkan katak
melakukan pertukaran gas respirasi secara cekap
dalam air atau atas darat.
Struktur Sistem Peparu Katak
 Sistem peparu katak terdiri daripada beberapa
bahagian:
1. Lubang hidung
2. Glotis
3. Peparu
4. Rongga mulut
 Kesemua bahagian memainkan peranan tersendiri
semasa proses respirasi dilakukan.
Mekanisme Pernafasan Katak

Udara beroksigen Dasar rongga mulut


memasuki ke rongga diturunkan dan glotis Lubang hidung ditutup
mulut melalui lubang ditutup. dan glotis dibuka.
hidung.

Sebahagian udara Otot peparu akan Tekanan di rongga


disingkirkan manakala mengecut,menyebabkan mulut menyebabkan
sebahagian lain tekanan dalam abdomen udara beroksigen
bercampur dengan menolak udara keluar masuk ke dalam
udara beroksigen. peparu.
Mekanisme Pernafasan Katak