PAGTUTOL SA MGA MANANAKOP

- Mga Pag-aalsa

PASS THE BALL Kung sino ang mahintuan ng musika ay sasagutin ang tanong sa ng guro at kung sakaling hindi ito masagot ay maari siyang humingi ng tulong mula sa kanyang mga kamag-aral. .

(Colegio de San Juan de Letran) 2. . Kolehiyong itinatag para sa mga ulilang lalake. Ibigay ang mga gawaing Katoliko na natutunan ng mga Pilipino.UNANG TANONG y 1.

Pagtanggap sa mga sakramento ng Kristiyano . Pagdiriwang ng kapistahan ng mga Santo y 3. pagnonobena at prusisyon y 4.y 1.Pagdarasal. Pag-aayuno y 5. Pagsisimba ng Linggo y 2.

BALIKAN NATIN yPaano naka apekto sa mga Pilipino ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol? .

.

MGA LAYUNIN y Naipaliliwanag ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa mga mananakop y Naipapahayag ang pagpapahalaga sa kagitingan ng mga Muslim at ng mga katutubo sa bulubundukin ng hilagang Luzon at iba pang pamayanan sa buong kapuluan .

y Nailalahad ang mga dahilan ng pagtatangka ng ibang bansang Europeo na sakupin ang Pilipinas y Nailalahad ang pagpapahalaga sa pagpupunyagi ng mga pilipino na isulong ang kalayaan at pagsasarili ng bansa. .

yNasusuri ang mga naging bunga ng pag-aalsa ng mga Pilipino. yNaipapahayag ang saloobin sa mga naging bunga ng pagaalsa ng mga Pilipino. .

MGA SULIRANIN y Bakit nagkaroon ng Pag-aalsa ang mga Pilipino? y Bakit mahahalaga para sa mga Pilipino ang kanilang mga lupain? y Bakit maraming mga dayuhan ang nagnanais na sakupin ang Pilipinas? .

LAPU LAPU .

333 taon yKOLONYALISMO yHigit sa 100 Pag- aalsa .

UNANG PAG-AALSA PAG- .

PAGPAG-AALSA SA TONDO 1587-1588 1587y Magat Salamat Ipaglaban at makamit muli ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino.Ipagtabuyan ang mga Espanyol .Amarlanggagi at Sumarabaw - . .

REBELYON NG MGA GADDANG (1621) yFelipe Catabay at Gabriel Catayag .Nagsawa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol.Pedro de Santo Tomas . .

Nais talikdan ng ilang Pilipino ang Katolisismo at bumalik sa pananampalataya sa mga diyos ng kanilang mga ninuno. - .REBELYONG BANCAO AT TAMBLOT y Tamblot ² Bohol y Bancao ² Leyte Rebelyong panrelihiyon .

PAGPAG-AALSA NI LADIA (1643) yLadia ² isang Bornean .Nagpapakilalang apo ni Lakandula .-binitay sa Maynila .pang-aabuso ng Espanyol .

y y y y .sa pamamagitan ng pagpatay ng mga kura ng bayan at sa mga namumunong espanyol.maling paggamit ng kapangyarihan .REBOLUSYONG SUMUROY (1649(1649-1650) y Juan y y Sumuroy ng Palapag Samar .

REBELYONG MANIAGO (1660(1660-1661) yFransisco Maniago - Nais nilang maging malaya .

REBELYONG MALONG (16601(16601-1661) y Malong at ang mga mamayan ng Lingayen ng Pangasinan -pagtutol sa kalupitan ng mga Espanyol .

ISAHANG GAWAIN PAGAALSA Sulayman at Lakandula Magat Salamat Gaddang Bancao at Tamblot Ladia Sumuroy Maniago Malong TAON AT LUGAR DAHILAN RESULTA URI .

. y Ihanda ang mga gamit ng grupo para sa ating mga pangkatang gawain..KASUNDUAN y -pag-aralan ang mga sunod pang mga pag-aalsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful