Peneguhan Positif Token Ekonomi Pengurusan Kendiri

Dendaan

Reverse Psychology Kawalan Kendiri

Time Out

Peneguhan Kendiri

Pengasingan

markah tinggi. rangsangan dan sebagainya. 2 jenis ganjaran/peneguhan positif:  Ganjaran primer susu. gula dll. perkataan (lisan atau bertulis). ekspresi wajah guru.bintang.ƒ ƒ Proses mengawal tingkah laku murid dengan motivasi.  Ganjaran Terlazim . makanan. hadiah. .

Murid diberi peluang menjadi ketua sesuatu aktiviti. . Mendapat senyuman daripada guru. Murid disuruh menjadi pembantu guru. 5 10 minit aktiviti bebas.ƒ Contoh-contoh peneguhan positif:  Kata-kata pujian seperti     .

PENEGUHAN (PertambahanTingkah Laku) POSITIF (Sesuatu Ditambah) HUKUMAN (PenguranganTingkah Laku) Menyuruh murid Senyuman . ucapan tahniah. . Mengurangkan masa rehat untuk seseorang murid yang tidak mengikut peraturan. Memberi pelepasan kepada NEGATIF murid daripada membuat (Sesuatu Diambil kerja rumah sebagai Keluar) ganjaran. membersihkan kelas sebagai dendaan.

.

.

.

.

.

ƒ ƒ ƒ Merupakan stimulus yang dapat mengurangkan kekerapan tingkahlaku disiplin. amaran. time out . gantung dan buang sekolah. ibu bapa dipanggil. hukuman membuat amal. . rotan. Contoh:  Dimarahi guru. Murid biasanya telah dimaklumkan kepada bentuk dendaan pada setiap salah laku.

.

ƒ ƒ Membuat suatu tindakan yang berlainan dengan tindakan-tindakan biasa. Guru bercakap dengan nada yang kuat dan tegas. Contoh:  Teruskan buat bising kuat-kuat . . ƒ Guru mengatakan sesuatu untuk mendapat satu reaksi bertentangan.

Ganjaran menajdi semakin lumayan jika murid bergerak hampir ke arah matlamat akhir.ƒ ƒ Memberi ganjaran secara bertahap setiap kali murid hampir mencapai matlamat tingkah laku yang ditetapkan guru. .

dia akan diberikan satu token. . maka token tersebut boleh ditebus untuk hadiah. Setiap kali murid menunjukkan tingkah laku positif.ƒ ƒ ƒ Menggunakan pendekatan peneguhan tingkah laku positif. Sekiranya murid berjaya mendapat jumlah token tertentu.

tempoh.ƒ ƒ ƒ Satu persetujuan di antara guru dengan murid setelah perbincangan dibuat berkaitan tingkah laku. . Kontrak bertulis mesti ditandatangani oleh murid dan guru dan mengandungi segala butiran seperti ganjaran atau hukuman. dan cara-cara penilaian. Lebih baik jika ibubapa turut terlibat.

Teknik prompting digunakan bersama untuk memberi amaran kepada murid. .ƒ ƒ ƒ ƒ Murid akan diasingkan bersendirian ke sudut atau bilik darjah yang berbeza. Jika murid tersebut menjadi positif dalam masa tertentu. Time-Out sesuai untuk murid berumur 4 -12 tahun. dia dibenarkan duduk semula di tempatnya.

Selepas membuat pemerhatian.ƒ ƒ ƒ Juga dikenali dengan pembelajaran pemerhatian. murid bermasalah diminta melakukan simulasi. Guru mengarahkan murid bermasalah membuat pemerhatian terhadap murid yang mempunyai tingkah laku baik. .

Menjadikan murid lebih berdikari dan bertanggungjawab. Guru sebagai pemantau dan pembimbing. Dilakukan sebelum masalah tingkahlaku berlaku. .ƒ ƒ ƒ ƒ Kesemua kaedah di atas mengajar muridmurid memainkan peranan aktif untuk memantau dan meneguhkan tingkahlaku.

.ƒ ƒ Murid bermasalah disuruh keluar dari kelas atau dimasukkan kelas detensi. Andaian dibuat bahawa tingkah laku yang tidak diteguhkan akan terhapus dengan sendirinya.

Ke atas Proses Pengajaran dan Pembelajaran .

. Motivasi intrinsik murid meningkat. Murid-murid bermasalah juga dapat samasama seiringan dengan pelajar lain.ƒ ƒ ƒ ƒ Menjadikan sekolah suasana yang kondusif dan seterusnya melonjakkan kecemerlangan. Meningkatkan penglibatan murid-murid dalam perbincangan kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful