KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI. PJM 311O.

DISEDIAKAN OLEH : KUMPULAN PISMP RBT 2

KONSEP DAN DEFINISI PENDIDIKAN JASMANI.
‡ Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal.

(Pettifor, 2005)

‡ PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yang menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yang menekankan pembentukan sikap, pengetahuan , kemahiran yang berhubung dengan kesihatan, kecergasan dan rekreasi

Roddick (1982).

‡ PJ bertujuan menjadikan pelajar sihat,cergas dan produktif dengan pemupukan nilai, sikap, pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.

KBSM (1992).

‡ Pendidikan Jasmani merupakan proses meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahirankemahiran motor, pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik, memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, HUBUNGANNYA DENGAN PENDIDIKAN JASMANI.
‡ Pendidikan di Malaysia adalah merupakan satu usaha yg berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu

‡ kesinambungan yg wujud dlm matlamat utama aktiviti PJ ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif ‡ Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

MELALUI AKTIVITI PJ SECARA AMNYA DAPAT MEMENUHI HASRAT FPK MELALUI:‡ peningkatan dan perkembangan nilai-nilai social spt bekerjasama, bertolak ansur, sabar, saling hormat-menghormati dan sebagainya. ‡ Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek spt tafsiran, kefahaman, pertambahan pengetahuan, pengalaman dan sebagainya.

‡ Mengembangkan dan menerapkan perubahan tingkah laku dan disiplin spt yakin kpd diri, tahap sedia bertanggungjawab, memiliki nilai ttg kemasyarakatan dsb.

(TENG BON TONG, 2001)

PENDIDIKAN JASMANI UNTUK SEMUA.
‡ Pendidikan Jasmani dipelajari oleh semua peringkat pelajar dari sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah di institusi-institusi tinggi. ‡ Kemahiran daya cipta guru dlm membuat perancangan dan memikirkan kesepaduan adalah penting kerana ia menjadi pembelajaran menarik dan berkesan

CONTOH SUBJEK LAIN DALAM SUBJEK PJ:
Bahasa penulisan mengenai sukan, sikap yg positif, kecergasan, pengekalan aktiviti dan jurnal pemakan yg berkaitan dgn kesihatan Kajian sosial perkaitan sukan dgn sejarah dan permainan dari pelbagai sosiobudaya

Math pengiraan markah dalam sukan iaitu mencampur, menolak, mendarab dan membahagi bagi mendapatkan keputusan Sains pendedahan kpd konsep pergerakan, otot, tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia Muzik penghasilan bunyi yg bersesuaian utk pergerakan manusia Lukisan melukis pelbagai simetri dan bentuk yg dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful