You are on page 1of 5

COMUNICARE

ORGANIZAŢIONALĂ

COMUNICARE ORGANIZATĂ

BARIERE DE COMUNICARE

Cristina Călinoiu 1

COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ -date generale- = forma de comunicare ce are loc între organizaţie şi publicul său = Publicul organizaţiei .public intern comunicare internă .public extern comunicare externă Cristina Călinoiu 2 .

cât şi cele externe fiecare componentă a organizaţiei reflectă prin informaţiile vehiculate anumite procese de activitate fiecare organizaţie trebuie să aibă o evidenţă clară a informaţiilor evidenţele sunt curente sau statistice Cristina Călinoiu 3 . COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ -date generale- Caracteristici: organizaţia este atât receptor. cât şi emiţător se folosesc atât fluxurile interne de informaţii.

Cristina Călinoiu 4 . COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ COMUNICARE ORGANIZATĂ Caracteristici: orientată spre finalitate multidirecţională instrumentală adaptată flexibilă Comunicarea trebuie să fie PROIECTATĂ astfel încât să permită coordonarea şi armonizarea obiectivelor organizaţiei.

modul de propagare a informaţiei (cu ce viteză? în ce direcţie?). decodificarea informaţiei (care sunt barierele? există feed. prea puţin?) . calitatea informaţiei (precis? relevant? accesibil?.back?). BARIERE volumul informaţiei (prea mult?. COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ COMUNICARE ORGANIZATĂ. Cristina Călinoiu 5 . în timp util?).