You are on page 1of 17

COMUNICARE

INTERPERSONALĂ

Cristian POPA 1

La început a fost CUVÂNTUL (Evanghelia după Ioan) Cristian POPA 2 .

II. 4.a pune în legătură SOCIALIZARE PRIN INTERMEDIUL MESAJELOR Definiţii ale comunicării I. 3. CONŢINUTUL COMUNICĂRII Etimologie communis . puterea de recompensare. puterea coercitivă. Proces care are loc fără o intenţie anume. 5. Proces prin intermediul căruia se intenţionează influenţarea comportamentului cuiva. puterea Cristian POPA expertului. puterea referenţială. Tipuri de influenţe: 1. 2.3 . puterea legitimă.

CONŢINUTUL COMUNICĂRII - Elementele procesului de comunicare codare decodare BRUIAJ EMIŢĂTOR MESAJ RECEPTOR CANAL codare decodare FEED-BACK CINE?. CUI?. CE?. DE CE? CUM? Spune COMUNICAREA IDEALĂ: Intenţia emiţătorului este înţeleasă EXACT de către receptor Cristian POPA 4 .

CONŢINUTUL COMUNICĂRII Cristian POPA 5 .

Funcţia referenţială .centrată pe receptor 3.centrată pe forma mesajului (în ce mod se spune?) 4. Funcţia poetică . Funcţia metalingvistică . Funcţia fatică . FUNCŢIILE COMUNICĂRII (Roman JAKOBSON) 1.centrată pe cod 6.centrată pe emiţător 2.centrată pe canal Cristian POPA 6 . Funcţia emotivă .centrată pe conţinutul mesajului (ce se spune?) 5. Funcţia conativă / persuasivă / retorică .

volum. inflexiuni. dicţie. ton.comunicare intrapersonală .comunicare non-verbală (proxemica. sugestia . Modul de codificare a mesajului .comunicare de grup (comunicarea organizaţională) .Numărul de persoane implicate în procesul de comunicare .comunicare paraverbală (intonaţie. convingerea.comunicare de masă II.comunicare interpersonală (diadică) . FORMELE COMUNICĂRII I.comunicare verbală: informarea. kinezica) . ritm) Cristian POPA 8 .

tipărituri. semnale radio etc. Modalitatea de transmitere a mesajului . Dimensiunea comunicării .) IV.comunicare indirectă (scrieri.comunicare ascendentă .intracomunicarea . gesturi.comunicare descendentă în comunicarea organizaţională . tonul vocii ) .comunicare directă (cuvânt. FORMELE COMUNICĂRII III. mimică.metacomunicarea Cristian POPA 9 .comunicarea exteriorizată . grafică.comunicare orizontală V. Modul de realizare a procesului de comunicare .

TEHNICI DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ Orientarea relatţilor interpersonale se referă la trei tipuri de nevoi : – Nevoia de afecţiune (vreau să mă apropii de oameni.). vreau ca oamenii să-mi fie apropiaţi). – Nevoia de includere (vreau să fiu inclus. – Nevoia de control/de a controla /de a fi controlat . vreau să includ. Cristian POPA 10 .

TEHNICI DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ • Instrumentală – serveşte unul sau mai multe scopuri precise. cunoştinţele. .emiţătorul influenţează. aptitudinile şi comportamentul receptorului • afectiva – exprimă starea emoţională a emiţătorului • intamplătoare – transmiterea accidentală a informaţiei către receptor Cristian POPA 11 .

STILURI PERSONALE DE COMUNICARE Dominanta Reactivitate ANALITIC DIRECTIV afectivă AMABIL EXPRESIV Cristian POPA 12 .

STILUL ANALITIC  Reacţie lentă  Efort maximal pentru organizare  Centrat asupra procesului  Preocupare minimă pentru emoţiile si sentimentele interlocutorului  Cadrul de referinţă este istoric  Prudenţă în acţiune  Tendinţa de a evita implicarea personală  Nevoia de adevăr şi pertinenţă Cristian POPA 13 .

analiza şi reflexia teoretică  Prezentul este cadrul de referinţă  Acţiune directă  Nevoia de control Cristian POPA 14 . STILUL DIRECTIV  Reacţii rapide  Efort maximal pentru a controla  Centrat asupra sarcinii  Preocupare minimă.

STILUL AMABIL  Reacţie moderată  Efort maximal pentru a intra in relatie  Centrat asupra persoanei  Preocupare minimă pentru logica formală  Prezentul este cadrul de referinţă  Acţiune de suport  Tendinţa de a evita conflictele  Nevoia de cooperare şi de acceptare Cristian POPA 15 .

STILUL EXPRESIV  Reacţie puternică  Efort maximal pentru a se implica  Centrat asupra interacţiei  Preocupare minimă pentru rutină şi conformitate  Viitorul este cadrul de referinţă  Impulsivitate in acţiune  Tendinţa de a evita insolenţa  Nevoia de stimulare şi interacţiune Cristian POPA 16 .

amabil. directiv . directiv-expresiv STILURI COMPATIBILE directiv .analitic analitic .STILURI INCOMPATIBILE analitic .expresiv Cristian POPA 17 .expresiv.amabil amabil .

încetez de a mai şti” (Sfântul Augustin) Cristian POPA 18 . ştiu. dar dacă vreau să răspund la întrebare. Dilema comunicatorului “Ce este timpul?” “Dacă nu mă întreabă nimeni.