Komponen Kognitif PAK (Matematik

)

Objektif: Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran asas Matematik. Berfikir secara logikal matematik melalui manipulasi objek secara konkrit. Memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian.

Pengertian Matematik
1.Satu cabang ilmu pengetahuan yang timbul daripada proses ketaakulan terhadap kejadiankejadian alam sekeliling dan cakerawaka. Ia menjadi satu sistem yang logik yang menentukan rumusan-rumusan yang terdiri daripada bahasa matematik yang tersendiri seperti simbol-simbol, hukum-hukum dan operasi.

Satu kajian pola. Satu cara berfikir untuk mengembangkan hujah dan mencapai kesimpulan daripada kejadian di bumi dan cakerawala. 3. kajian perhubungan angkubah-angkubah yang dinyatakan dengan menggunakan rumus atau persamaan.Pengertian Matematik 2. samada konkrit atau abstrak. Satu pengetahuan yang mengajar manusia berfikir secara logik mengikut bilangan dan jenisnya terhadap sesuatu masalah. . 4.

PRA NOMBOR -Pengelasan -Perbandingan -Seriasi -Padanan Satu Dengan Satu -Pola -Keabadian .ISIKANDUNGAN 1.

PRA NOMBOR Pengelasan: Pengumpulan objek dalam kelas atau subkelas berdasarkan ciri-ciri yang jelas. . Tujuannya untuk memastikan murid dapat membezakan dan mengumpulkan objek berdasarkan kesamaan dan perbezaan.

Pengelasan Klasifikasi pengelasan objek boleh dilakukan berdasarkan: Satu ciri (contoh: warna atau bentuk atau saiz) Dua ciri (contoh: warna dan bentuk atau warna dan saiz) Tiga ciri (contoh: warna. bentuk dan saiz) Negatif (contoh: objek yang tidak terdapat dalam kumpulan tertentu). .

dan fungsi. mereka perlu mengasingkan barang-barang tersebut dalam kumpulan atau set yang berbeza. warna. saiz. Selepas mencampurkan semua barang-barang bersama. corak.Pengelasan Kanak-kanak akan diperkenalkan dengan cara menyusun mengikut susunan mudah dan mengumpulkan mengikut bentuk. .Aktiviti pengelasan adalah proses penting untuk membentuk konsep nombor.

kegunaan atau konsep. Mengumpul 3. . Memilih semula 4. Memilih objek berdasarkan fungsi. Mengasingkan kumpulan 5. Memilih dan membanding 2.Proses pengelasan perlu melalui beberapa tahap: 1.

.

lebih banyak(more). kurang(less) . perbandingan wang saku murid-murid.Perbandingan 2. perbandingan berat badan dan ketinggian.2 Perbandingan Perbandingan adalah proses mengaitkan antara dua benda menggunakan ciri tertentu sebagai asas perbandingan (Gibbs dan Castadena. Tujuannya adalah untuk memastikan murid-murid menguasai konsep yang selalu digunakan dalam perbandingan seperti sama banyak(equal). Contoh : Perbandingan jumlah gula-gula yang murid ada. . Perbandingan berlaku apabila kita membandingkan ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif dua objek. 1975).1.

more less .

less more .

= equals .

sempit luas. Contoh seriasi:Menyusun mengikut pola urutan kecil besar. 20 sen. Straw yang tak sama panjang dll.1. . Kebolehan menyusun dan menertib adalah mengikut perkembangan konservasi dan pengelasan. Objektif: Memastikan kanak-kanak dapat menyusun mengikut turutan yang betul. rendah tinggi. nipis tebal. 50 sen. Contoh:Menyusun duit syiling 10 sen.3 Membuat seriasi(menyusun) mengikut satu ciri objek-objek mengikut turutan berdasarkan kriteria yang jelas. pendek panjang.Seriasi 2.

1 SEN 5 SEN 10 SEN 20 SEN .

bilangan. . objek dengan nombor dan nombor dengan nombor. pasangan dan sebagainya.Padanan Satu Dengan Satu 2.4 Padanan Satu dengan Satu Padanan satu dengan satu adalah hubungan perkaitan satu dengan satu antara objek yang sama atau berbeza. Memadan bilangan objek dengan simbol juga adalah sebahagian daripada konsep padanan satu dengan satua Contoh: Membilang objek yang ditunjukkan dan memadankan nombornya. Proses memadan bermula daripada konsep memadan objek dengan objek mengikut warna.1. bentuk. saiz.

Memadan benda yang berpasangan tetapi tidak sama seperti garpu dengan sudu. .Padanan Satu Dengan Satu Contoh padanan satu dengan satu. selipar. Memadan bilangan yang sama. Memadan benda yang berpasangan yang sama seperti kasut. sarung tangan. Memadan bilangan objek dengan simbol nombor.

.

5 3 1 2 4 .

Menyambung pola 3. Membina pola sendiri. 1. Melengkapkan pola 4.Pola 2.5 Salah satu aspek dalam matematik adalah mengkaji pola dengan mengecam corak berulang di persekitaran Terdapat empat cara bagaimana konsep pola boleh dikembangkan dalam diri murid. Meniru pola 2.1. .

.2. Nombor adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kuantiti dan kesedaran yang melibatkan konsep dari mudah ke kompleks. Nombor Nombor memainkan peranan penting dalam pembelajaran matematik.

Membilang
Satu proses yang rumit dan memerlukan ketelitian dalam memberikan nama bagi sesuatu nilai nombor. Terdapat empat prinsip membilang yang perlu dikuasai oleh murid sebelum mereka dapat membilang secara rasional dan bukan secara hafalan.

Prinsip Membilang
Prinsip padanan satu dengan satu, di mana murid dapat memadankan satu objek dengan satu nama nombor. Prinsip susunan nombor yang mengikut urutan (stable order) iaitu bermula dari 1, 2, 3,... dan seterusnya. Prinsip Cardinal , iaitu nilai. Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 Prinsip Ordinal, iaitu kedudukan tertib.Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama,nombor 2 tempat kedua. Prinsip Order Irrelevance (ketakberkaitan) iaitu boleh memulakan pengiraan dari mana-mana kedudukan.Untuk menjadi pembilang yang rasional, murid harus menguasai keempat-empat prinsip tersebut.

Konsep Nombor
Konsep nombor menggambarkan bilangan atau banyaknya benda bagi sesuatu kumpulan iaitu sifat kuantiti benda tersebut manakala angka adalah simbol atau tanda yang mewakili serta menggambarkan konsep nombor. Adalah diharapkan supaya murid boleh: 1. Menyebut nombor 1-10 2. Memadankan angka dengan nama nombor 3. Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek 4. Memadankan angka 1-10 dengan bilangan objek 5. Menyurih angka 1-10 6. Menyusun nombor secara Susunan Menaik(Ascending) dan Menurun(Descending) 7. Nombor Lebih daripada, Sama dan Kurang daripada.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 two .

fi ve 5 .

7 seven .

8 .

.

DESCENDING ORDER 9 9 8 77 6 5 4 3 2 11 8 7 6 5 4 3 2 1 .

.

ASCENDING ORDER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 8 55 .

Konsep tolak adalah apabila satu himpunan objek dikeluarkan sebahagian Syarat: Pengalaman konkrit operasi dimulakan dengan bahan maujud secara bergambar atau simbol. Contoh: .Operasi Nombor Pembelajaran operasi nombor melibatkan konsep tambah (+) dan tolak (-). Konsep asas bagi operasi tambah ialah proses dua himpunan yang disatukan dan menjadi jumlah tertentu. Penggunaan bahasa yang betul bahasa yang betul perlu digunakan supaya operasi itu lebih bermakna. Konteks penyelesaian masalah satu situasi penyelesaian masalah diberi.

Operasi Nombor Menggunakan bahasa yang betul: Tiga tambah lima sama dengan lapan. 3 + 5 = 8 . Menggunakan simbol untuk mewakili operasi nombor-nombor tersebut.

Symbol) ketika mengajar.Contoh Menggunakan gambar untuk mewakili nombor-nombor tersebut. Picture. + = . Language. Guru boleh menggunakan pendekatan ELPS(Experience. Pengalaman konkrit diberikan di samping penggunaan yang betul bagi mewakili operasi dalam bentuk bergambar serta bentuk simbol.Operasi Nombor (a)Operasi Tambah Gabungan antara dua set objek.

.

.

.

Operasi Nombor (a)Operasi Tolak Operasi tolak mempunyai beberapa makna atau pengertian seperti berikut: Memisahkan atau mengurangkan kuantiti daripada satu kuantiti keseluruhan dan melihatkan baki yang tinggal. Membandingkan dan mencari perbezaan. Berapakah ekor lembu yang tinggal? . dua ekor telah masuk ke dalam kandang. Ini melibatkan dua kuantiti dan melibatkan perbezaan Contoh: Di sebuah padang ada tiga ekor lembu.

2 = 1 . Menggunakan simbol untuk mewakili operasi nombornombor tersebut.Menggunakan gambar untuk mewakili nombor-nombor tersebut Operasi Nombor 3 2 Menggunakan bahasa yang betul: Tiga tolak dua sama dengan satu. 3 .

.

.

membandingkan ukuran dan menceritakan ukuran yang dilakukan. Kebolehan mengukur terbentuk daripada pengalaman. kapasiti.3. suhu dan masa) sesuatu objek atau peristiwa. Proses aktiviti pengukuran biasanya perlu melibatkan kanakkanak merekodkan ukuran. isipadu. perbandingan dan turutan. .3 Pengukuran Pengukuran adalah satu proses di mana satu nombor diberikan kepada ciri (attribute) (contohnya panjang. pengelasan. berat. Pengukuran (a) 2. luas.

panjang. . Unit piawai spt sentimeter.Pengukuran Arbitrari dan piawai: (Arbitrary) cth: jengkal. meter persegi. meter padu. Terdapat beberapa peringkat untuk mengajar pengukuran iaitu: Mengenalpasti ciri (attribute) dengan membandingkan objek secara memilih satu unit sama ada unit arbitrari atau unit piawai dan kemudian membandingkan objek dengan unit yang dipilih. kilogram berat. tapak kaki.hasta.isipadu. langkah.liter.luas.isipadu.darjah celciussuhu.

thumbtack dan lain-lain. . krayon. Kemudian ukur secara terus dan buat perbandingan. penimbang dan kalendar. Membilang menggunakan instrumen tertentu seperti pembaris. tali sebagai bahan pengukur panjang.Pengukuran Cari bilangan unit seperti: Persepsi perbandingan persepsi tentang panjang (bandingkan dua objek yang mana lebih panjang atau adakah ia sama panjang) Secara langsung guru menyediakan beberapa bahan konkrit seperti klip kertas. jangka suhu. Secara tidak langsung berasaskan sesuatu rujukan spt.

thumbtack dan lain-lain. Membilang menggunakan instrumen tertentu seperti pembaris. Secara tidak langsung berasaskan sesuatu rujukan spt. penimbang dan kalendar. krayon. tali sebagai bahan pengukur panjang. Kemudian ukur secara terus dan buat perbandingan. . jangka suhu.Cari bilangan unit seperti: Persepsi perbandingan persepsi tentang panjang (bandingkan dua objek yang mana lebih panjang atau adakah ia sama panjang) Secara langsung guru menyediakan beberapa bahan konkrit seperti klip kertas.

. sebelum dan di antara menunjukkan idea kedudukan seperti pertama. Waktu ia berlaku (ketika waktu itu berlaku). pertama. Turutan peristiwa seperti akhir. selepas. Tempoh masa (peristiwa yang mengambil kira masa ia berlaku). kedua dan ketiga.Masa(Waktu Masa adalah satu konsep yang abstrak dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar.4. Konsep masa berkait rapat dengan turutan atau seriasi. Masa boleh diukur dengan dua cara iaitu.

Masa Satu konsep yang abstrak dan berkait rapat dengan turutan atau seriasi.4. sebelum dan di antara menunjukkan idea kedudukan seperti pertama. Masa boleh diukur dengan dua cara iaitu. Waktu ia berlaku (ketika waktu itu berlaku). Turutan peristiwa seperti akhir. pertama. . kedua dan ketiga. selepas. Tempoh masa (peristiwa yang mengambil kira masa ia berlaku).

Masa(Waktu) Unit arbitrari: Ayunan bandul. 2. Membuat perbandingan mengikut sela masa (Kadar denyutan nadi dalam satu minit. Unit formal: Jam. 4. minggu. 3. Memulakan dan menghenti kan sesuatu melalui isyarat(Musical Chair). Contoh: 1. Kadar pergerakan spt. denyutan jantung dan jam pasir. .4. bulan dan tahun. pantas dan lambat. hari. titisan air.Menerangkan turutan peristiwa(Kitaran hidup rama-rama.

.

.

.

.

.

.

.

Ruang Ruang: Merujuk kepada sesuatu objek yang terletak dalam ruang seperti depan. bawah.5. Kedudukan relatif: Kedekatan (proximity) contohnya. Susunan / urutan (order) Contohnya. Pemisahan (separation) Contohnya. luar dan dalam. sisi. kereta itu lebih dekat dengan pokok berbanding rumah. rumah Abu dipisahkan dengan rumah Ali oleh sebatang jalan raya. pensel disusun dari pendek ke panjang. tengah. atas. . belakang.

Ruang Lingkungan (enclosure) Contohnya. melonggokkan buku. Murid juga boleh menghasilkan bentuk menggunakan papan geo (geoboard). (b)Memasang dan meleraikan objek (c)Menukar bentuk dan menyusun objek. kain dan lain-lain lagi. . rumah itu dilingkungi oleh pokok-pokok. Tindakan ke atas objek: (a)Mengisi dan mengosongkan. Contoh: meregang getah.5. Dua pengalaman utama bagaimana kanak-kanak prasekolah membina dan memahami perkaitan ruang. melipat kertas. 1.

-Membina satu lingkungan yang lengkap dan menganggarkan keluasan lingkungan. -Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh . Contoh bahan: blok. pasir. -Menyatakan sebab saiz lingkungan itu dibina. -Membuat pelbagai binaan yang menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri. Hubungan -Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. plastisin dll.6.

Membina penghubung .

Membina lingkungan .

Bulat Segi empat Segitiga .Bentuk Mengecam bentuk segitiga. bulat.6. segi empat yang terdapat di sekeliling .

Bentuk-bentuk puzzle. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful