You are on page 1of 5

CREATIVE PROBLEM SOLVING

(PENYELESAIAN MASALAH SECARA


KREATIF) CPS

Kwong Ying Hui 2017122150018 BC1


Tujuan:
Membangunkan kesedaran dan kemahiran yang diperlukan
untuk menyelesaikan masalah
secara kreatif.
Idea:
1. Membentuk idea-idea baru.
2. Menyelesaikan masalah dengan pengetahuan.
3. Penyelesaian masalah yang kreatif memerlukan sikap untuk
mencari idea-idea baru dan menggunakan pengetahuan dan
pengalaman sedia ada.
Jenis Jenis Masalah
• Masalah Penyelidikan
• Masalah Pengetahuan
• Usaha dalam Mengesan Masalah (trouble
shoot) • Masalah Matematik • Masalah
Sumber • Masalah Reka bentuk
(5 PERINGKAT PENYELESAIAN
MASALAH SECARA KREATIF)
1. Menerangkan masalah atau isu.
2. Menjana beberapa idea-idea yang
berdaya maju.
3. Memilih idea yang terbaik dan
memperbaiki.
4. Melaksanakan idea yang terbaik.
5. Menilai hasil.
CONTOH AMALI PENYELESAIAN MASALAH SECARA
KREATIF