FIZIOLOGIJA

FIZIOLOGIJA
otkrijte što se stvarno dešava!

FIZIOLOGIJA ČOVJEKA
Znanost koja se bavi posebnim značajkama i mehanizmima ljudskog tijela koje ga čine živim bićem

Zagreb: FFK. U: Milanović D.(ur) Priručnik za sportske trenere. Hall JE. 1999.UDŽBENICI  Guyton AC. FIZIOLOGIJA SPORTA. 1997.  Heimer . S. Zagreb: Medicinska naklada. Matković B. MEDICINSKA FIZIOLOGIJA.

HOMEOSTAZA .

© stanje tijela kada su uvjeti u unutrašnjem okolišu stanice nepromijenjeni ili stalni Bernard – uutrašnji okoliš ili “milieu interior” © Claude © općenito – u mirovanju i bez stresa © nije konstanta. već dinamičko stanje .

ARTERIJSKI KRVNI TLAK sistolički srednji dijastolički sekunde .

Važno je znati kako dobro organizam može ublažiti posljedice stresa i brzinu kojom se homeostaza opet uspostavlja.Homeostazu ne smijemo smatrati idealnim stanjem organizma – tjelesna aktivnost je pozitivna za zdravlje a ona organizam izbacuje iz homeostaze. .

.STABILNO STANJE  za vrijeme vježbanja  – stanje kada određene tjelesne funkcije dođu do dinamičke konstante na novoj razini.

VO2 FS .

KONTROLNI SUSTAVI Biološki kontrolni sustav je funkcionalna jedinica koja pomaže održavanju homeostaze. Komponente sustava su receptor. . integracijska kontrolna jedinica i efektor.

 Većina kontrolnih sustava djeluje na principu negativne povratne sprege – odgovor efektora je suprotan inicijalnom podražaju .

K E R R E K .

stanica .

.

STANICA  osnovna  svaka živa jedinica u tijelu vrsta stanica posebno je prilagođena za jednu ili više funkcija u tijelu značajke su jednake  temeljne .

STANICA .

.

.

Tjelesne tekućine .

x Kod prosječne osobe (70kg) to iznosi: 0.6 X 70kg = 42kg or 42L .TJELESNE TEKUĆINE DISTRIBUCIJA: x Ukupna količina tjelesne tekućine (UTT) varira od 50-70% od ukupne mase tijela (prosjek = 60%).

mozak. skeletni mišići. srce.Sadržaj vode u različitim tkivima Bubrezi. koža. jetra Kosti Masno tkivo 70-80% 22% 10% . pluća.

Ukupna količina vode u tijelu kao % tjelesne mase Dob novorođenče 1-5 g 10-16 g 17-39 g 40-59 g 60+ g Muškarci 80% 65% 60% 60% 55% 50% Žene 75% 65% 60% 50% 47% 45% .

Tjelesna tekućina smještena je u dva glavna odjeljka:  intracelularna stanica tekućina – unutar  ekstracelularna stanica tekućina – izvan .

pr.Granice između glavnih odjeljaka tjelesne tekućine Ekstracelularna Plazma Intersticijalna stijenka kapilare Intracelularna membrana stanice Nekoliko vrsta stanica. . endotelne stanice. krvne stanice. nalaze se u direktnom kontaktu s plazmom.

Ionski sastav tjelesnih tekućina

Phosphates & Organic Ions

SASTAVNICA

Fosf ati Glukoz a Aminokise line Bjelančev ine

.

.

Stanična membrana -polupropusna membrana .

-lipidni dvosloj (hidrofilni i hidrofobni dio) .

.

ugljikohidrati .velike molekule globularnih bjelančevina (integralne i periferne).

.

Stanična membrana 2 neurona .

Jezgra •nadzorno središte stanice •sadrži velike količine DNA •geni određuju osobine citopl. bjelančevina .

Jezgra jezgrina ovojnica .

Jezgra .

  mjesto sinteze proteina sastoje se od RNA i oko 50 proteina Ribosomi Struktura ribosoma – .

.

Endoplazmatski retikulum .

Endoplazmatski retikulum  mreža međusobno povezanih cjevastih i plosnatih mjehurastih tvorbi  velika ukupna površina  endoplazmatski matriks  zrnasti (sinteza bjelančevina)  glatki (sinteza lipida i drugi stanični enzimski procesi) .

.

plosnatih mjehurića  blizu jezgre  ER-mjehurići (transportni)  .Golgijev aparat 4 ili više slojeva tankih.

.

Lizosomi sekrecijska zrnca  mjehuraste organele koje nastaju od Golgijeva aparata  stanični probavni sustav  hidrolitični enzimi  .

.

Mitohondriji   “kotlovnice” stanice Unutrašnjost ispunjava matriks u kojem je mnogo otopljenih enzima potrebnih za oksidaciju hranjivih tvari čime se oslobađa energija neophodna za sintezu ATP (adenozin-trifosfat) .

ATP – adenozin-trifosfat – jedina tvar koja stanicama direktno daje energiju .

.

FUNKCIJA STANIČNE MEMBRANE Transport kroz membranu .

Model membrane .

Membranske bjelančevine .

Funkcija membrane  Odvaja stanicu od njenog okoliša  Dozvoljava specijalizaciju stanice  Membrane unutar stanice: specijalizacija staničnih organela  Funkcijske kategorije: – Transport ili prijenos tvari kroz membranu – Prijenos podražaja .

N2. H+ Ca++ . Urea Tvari topive u lipidima O2. Mg++ . K+. Cl-. HCO3velike molekule nenabijene Glukoza Saharoza male molekule nenabijene H2O. CO2.Propusnost membrane Ioni Na+. plinovi za anesteziju .

pasivni transport ili difuzija aktivni transport . 2.Transport kroz staničnu membranu  stanična membrana za neke je tvari propusna. za neke ne –  polupropusna membrana Dva procesa 1.

Difuzija Aktivni transport Jednostavna difuzija Olakšana difuzija Energija .

Pasivni transport kretanje molekula i iona kroz staničnu membranu vezano uz postojanje koncentracijskog gradijenta  ne zahtijeva energiju   uključuje    difuziju osmozu olakšanu difuziju .

Aktivni transport  javlja se protiv koncentracijskog gradijenta  potrebna je energija  uključuje djelovanje specifičnih proteina nosača .

Difuzija  vezana je uz Brownovo gibanje .

DIFUZIJA T=0 voda T = 30min T = 5 sati otopina joda .

Difuzija  odvija se kroz samu membranu kroz pore (nespecifični otvori) kroz ionske kanale .

izvanstanična tekućina stanice dvosloj fosfolipida integralna bjelančevina .

promjer kanala.  neki kanali imaju tzv. naboj. oblik .Ionski kanali specifične bjelančevine koje se protežu kroz membranu  visoko selektivni za određenu vrstu iona   veličina iona. vrata – kontrola njihove propusnosti – vrata se mogu otvarati i zatvarati (naboj. ligandi) ...

posljedica polupropusnosti stanične membrane  veličina tlaka potrebna da se potpuno zaustavi osmoza naziva se osmotski tlak  .osmoza je proces neto-gibanja vode zbog razlike u koncentraciji vode.

Olakšana difuzija  difuzija olakšana nosačem za prijenos tvari koje ne mogu proći bez pomoći posebnih bjelančevinskih nosača  nosač olakšava difuziju  karakterizirana je    specifičnost – nosači se vezuju samo za određene tvari kompeticija zasićenje .

Maksimalni transport

veličina difuzije

koncentracija tvari X

Čimbenici koji utječu na veličinu difuzije
propusnost membrane (debljina membrane, topivost tvari koja difundira, broj bjelančevinskih kanala, temperatura i molekularna masatvari koja difundira)  površina membrane  razlika koncentracija s obje strane membrane  razlika tlaka kroz membranu
 

Aktivni transport  Primarno aktivni prijenos – energija se dobiva izravno razgradnjom ATP  Sekundarno aktivni prijenos – energija se dobiva sekundarno iz energije pohranjene u obliku razlika koncentracija .

Model aktivnog transporta .

Kretanje makromolekula kroz membranu .

Makromolekule  Proteini. polinukleotidi i polisaharidi prolaze kroz membrane pomoću posebnih mjehurića  Ovaj proces je “transport” – nosač – u ovom slučaju mjehurić – lipidni dvosloj za vrijeme ovog procesa izvrće “unutra-van” .

Egzocitoza .

Endocitoza .

.

Ionski sastav tjelesnih tekućina Fosfati & Organski ioni plazma intersticijska stanična .

Membranski potencijal  električni potencijal na membranama stanica  nastaje zbog propusnosti stanične membrane. prisutnosti nedifunzibilnih negativno nabijenih molekula u unutrašnjosti stanice i aktivnosti Na+/K+ pumpe .

Membranski potencijal ECT citoplazma  te se svaka stanica ponaša kao mala baterija s pozitivnim polom s vanjske strane membrane i negativnim u unutrašnjosti stanice  veličina ovog potencijala se mjeri u voltima .

V +++++++++++++++ ----------------------------+++++++++++++++ .

Membranski potencijal u mirovanju  veličina potencijala ovisi o  specifičnoj propusnosti membrane za različite ione  razlici koncentracija iona s obje strane memebrane u većini stanica tijela membranski potencijal u mirovanju nalazi se između .65 mV i –85 mV .

Na+/K+ pumpa K+ Na+ Na+ K+ ATP P ADP P K+ .

Na+/K+ pumpa  održava nisku koncentraciju Na i visoku K u stanici  membrana stanice propusnija je za ione K nego Na te je membranski potencijal po svojim vrijednostima bliži potencijalu koji bi postojao pri ravnoteži K  izbacuje više Na+ nego što ubaci K+ te stvara dodatni stupanj negativnosti .

3 Na+ 2 K+ .

.

a završava gotovo jednako brzom promjenom natrag  . nastala zbog podraživanja (električnog.AKCIJSKI POTENCIJAL brza. kemijskog. prolazna promjena membranskog potencijala u mirovanju podražljivih stanica. mehaničkog)  započinje naglom promjenom s normalnog negativnog potencijala mirovanja na pozitivan potencijal.

AKCIJSKI POTENCIJAL .

4.uzastopne faze akcijskog potencijala 1. 2. 3. FAZA MIROVANJA FAZA DEPOLARIZACIJE FAZA REPOLARIZACIJE FAZA NEGATIVNOG NAKNADNOG POTENCIJALA (HIPERPOLARIZACIJA) .

Faza mirovanja .

Faza mirovanja  membranski potencijal u mirovanju  membrana je normalno podražljiva  svaki liminalni podražaj izaziva stvaranje akcijskog potencijala .

Faza depolarizacije Na+ Influx .

Faza depolarizacije  naglo se povećava propusnost za ione Na – otvaraju se Na kanali ovisni o naponu  membrana je apsolutno nepodražljiva – nikakav novi podražaj ne može izazvati akcijski potencijal .

Faza repolarizacije Na+ Influx stops K+ Efflux begins .

Faza repolarizacije  naglo se smanji propusnost za ione Na (zatvaraju se kanali za Na)  poveća se propusnost za ione K (otvaraju se K kanali ovisni o naponu)  membrana postaje relativno podražljiva .

K+ Efflux continues Refractory ④ Negativni naknadni potencijal Hyperpolarizing .

Faza negativnog naknadnog potencijala  odgođena inaktivacija K kanala .

depolarizacija repolarizacija mirovanje .naknadni potencijal .

.

Širenje akcijskog potencijala  AP koji nastane na bilo kojem mjestu podražljive membrane podražuje susjedne dijelove membrane i tako se širi  prijenos vala depolarizacije uzduž živčanog ili mišićnog vlakna zove se živčani ili mišićni impuls .

.

.

.

val depolarizacije će se u normalnim uvjetima proširiti po cijeloj membrani . na bilo kojem mjestu na membrani.Zakon sve ili ništa  kad se jednom izazove AP.

Vrste akcijskog potencijala .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful