Anis Suraya Abu Bakar Nurul Sakinah Mohd Adnan Nurnaqiah Mahadzir

.  Merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks itu bermakna. Koheren atau runtutan.  Koheren merupakan asas dalam pembinaan wacana kerana sesuatu teks itu dianggap sebagai wacana jika teks tersebut mempunyai makna.

. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat membawa maut.Contoh:  Penyakit barah sudah lama dikesan.

. Kegemarannya adalah memancing ikan pada hujung minggu. Pemuda itu membeli sebuah kereta baharu berwarna hitam. Warna hitam ialah warna kegemarannya.

ayat-ayat yang terlibat perlulah sepadan atau runtut. iaitu mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. .Untuk menghasilkan wacana.

Objek entiti konsep yang mempunyai identiti dan kandungan yang tekal. Peristiwa kewujudan yang ubah keadaan atau kedudukan. Tindakan-peristiwa yang dihasilkan secara sengaja oleh agen . Situasi konfigurasi objek dalam keadaan semasa.

KONSEP SEKUNDER y Keadaan y Agen y Entiti terkesan y Hubungan y Atribut y Lokasi y Masa y Gerakan y Alat .

‡Bentuk ‡Bahagian ‡Bahan ‡Kawalan ‡Sebab ‡Pembolehan ‡Alasan ‡Tujuan ‡Apsepsi ‡Kognisi ‡Emosi ‡Volisi ‡Pengiktirafan ‡Komunikasi ‡Kepunyaan ‡Contoh ‡Spesifikasi ‡Kuantiti ‡Modaliti ‡Signifikan ‡Nilai ‡Setara ‡Lawanan ‡Rujukan ‡Perulangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful