Teori Pemikiran Kelompok

IRVING JANIS, 1982 

Apakah itu pemikiran kelompok?  Kenapa kita perlu prihatin tentang pemikiran kelompok?  Bagaimana hendak mengatasi pemikiran kelompok?

Apakah itu pemikiran kelompok? 
Proses komunikasi yang berlaku apabila ahli2 dalam sesebuah kumpulan berfikiran sama di mana ia mengurangkan kebolehan membuat keputusan secara berkesan. 

³Groupthink is not critical thinking where decisions are made based on through discussions of the problems. Groupthink does not involve a group argumentation where ideas are tested for validity.´ (Infante, 2003)

Simptom pemikiran kelompok«
Gambaran kumpulan tidak membuat kesilapan Percaya keputusan yang dibuat adalah wajar Membuat rasional secara kelompok Melihat orang luar sebagai stereotaip Self-censorship Gambaran semua bersetuju dengan keputusan yang dibuat ‡ Tekanan kepada mereka yang kurang bersetuju ‡ Individu yang melantik dirinya sebagai ketua (mindguard) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Gambaran kumpulan tidak membuat kesilapan
‡ Disebabkan anggota kumpulan daripada latar belakang yang sama ‡ menganggap semua perkara adalah positif sehingga mendorong kepada risiko yang tinggi

Percaya keputusan yang dibuat adalah wajar 

Moral dan keberkesanan akan diabaikan akibat simptom ini

Membuat rasional secara kelompok 
Rasional yang dibuat dipersetujui di mana mereka menganggap pembuatan keputusan itu adalah yang terbaik untu semua ahli

Melihat orang luar sebagai stereotaip 
Ahli kumpulan hanya tertumpu melihat kebaikan  Sebarang pandangan dari orang luar dianggap ancaman

Self-censorship 
Diri sendiri yang menapis pandangan sendiri  Pendapat dan penerimaan ahli kumpulan tidak dinyatakan

Gambaran semua bersetuju dengan keputusan yang dibuat 
Penilaian dan pandangan/ keputusan majoriti itu dianggap dipersetujui oleh semua ahli lain

Tekanan kepada mereka yang kurang bersetuju 
Ahli yang diberikan tekanan ini tidak akan mengemukakan pendapat bertentangan dengan pandangan kumpulan

Individu yang melantik dirinya sebagai ketua (mindguard) 
Ahli kumpulan bertindak melindungi apa sahaja cadangan oleh ketua.  Supaya ia tidak mendatangkan masalah kepada kumpulan (tidak timbul sebarang isu perselisihan pendapat)

Faktor Pemikiran Kelompok
o Kumpulan yang jelekit - hubungan antara ahli kumpulan rapat o Sturktur organisasi yang bermasalah - dilindungi dari pihak luar, kurang kepimpinan tidak berpihak, tiada prosedur, anggota homogenus o Situasi semasa keputusan dibuat - tekanan yang tinggi, isu2 dalaman antara ahli kumpulan

Kenapa kita perlu beri perhatian terhadap pemikiran kelompok?? (APLIKASI)

Contoh«
Kegagalan melindungi tentera di Pearl Harbor pada tahun 1941

US Invasion of Iraq: Pemikiran kelompok?

Bagaimana hendak mengatasi pemikiran kelompok?

Pengetahuan adalah kuasa

Akses pelbagai sumber media dari seluruh dunia & berhati2 dalam sebarang tindakan yang bakal dibuat.

Fikirkan tentang kebenaran yang dikemukakan serta implikasinya

Beri cabaran kepada setiap ahli kumpulan supaya berfikir

Cipta sesuatu kelainan

Penyelesaian Janis
1) Dorong setiap orang memberikan pandangan 2) Jangan biarkan adanya ketua yang memimpin pandangan 3) Perlu ada µsubgroup¶ 4) Bincangkan apa yang berlaku di luar kumpulan 5) Dapatkan pandangan daripada luar

1) Identifikasikan bahawa setiap orang boleh jadi µdevil advocate¶ 2) Sediakan masa untuk kaji simbol amaran 3) Buat perbincangan kedua untuk menilai sebelum keputusan di buat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful