TEORI PENANAMAN

George Gerbner

DEFINISI
Televisyen

akan mempengaruhi dan membentuk pandangan, sikap serta nilai individu yang banyak menonton media ini. Severin & Tankard (2001), penanaman (cultivation) bermaksud pengajaran tentang pandangan dunia, peraturan dan nilai secara umumnya.

Mengikut

Teori ini melihat perkaitan antara tontonan televisyen dan pandangan orang ramai pada dunia.

KONSEP UTAMA

Core Assumptions - asasnya,menganggap tv bertanggungjawab dalam membentuk atau ¶menanam· konsep penonton terhadap realiti sosial (tidak secara terus) Menurut Gerbner, ada 3 jenis kelompok penonton tv:
Light viewers (menonton < 2 jam sehari) y Moderate viewers (menonton 2-4 jam sehari) y Heavy viewers (menonton > 4 jam sehari)
y

MODEL KONSEP TEORIu

Sumber: Hawkins and Pingree (1983)

2 Konsep Utama:

Mainstreaming Effect - menerangkan mengapa heavy viewers mempunyai pandangan yang sama
y

Proses pembentukan pandangan sama ke atas mereka yang banyak menonton televisyen iaitu 4jam @ lebih. Sebab ² terdedah kepada imej yang sama Kesan ² semua heavy viewers mempunyai pandangan yang sama ( walaupun berbeza latar belakang)

y

y

Resonance ² pengalaman keganasan penonton ² ulang tayang di tv.
y

Cth, jika pernah dirompak, kita akan merasa takut apabila melihat drama kes rompak ditayangkan di tv. Kesan ² penanaman menjadi lebih kukuh dengan gambaran yang berulang di tv.

y

KONSEP LAIN YANG PENTINGu

First-order beliefs/effects
y

Kepercayaan kepada pelbagai fakta tentang dunia sebenar ( cth, peratusan mangsa jenayah kejam dalam tahun)

Second-order beliefs/effects
y

Terlalu meramal daripada fakta sedia ada kepada harapan umum (cth, percaya bahawa dunia adalah tempat yang selamat ataupun bahaya)

PEMBOLEH UBAHu

Pembolehubah bebas
y

Pendedahan televisyen ( jumlah yang diperuntukkan untuk menonton tv)

Pembolehubah bergantung
y

Kepercayaan, pandangan, nilai dan sikap penonton tv

PENGAPLIKASIANu

Rancangan realiti tv ² The Real Word kemarahan orang kulit hitam. ² kecantikan wanita ² ubat menurunkan berat badan, kosmetik. bersiri ² Niyang Rapik, The Reaper andCSI: New York.

Pengiklanan

Drama

KESIMPULANu

Orang yang banyak menonton tv bakal memberi jawapan melebihi keadaan sebenar ² pandangannya berasaskan gambaran di tv bukan kepada keadaan sebenar. Media massa membentuk tanggapan dalam diri masyarakat bahawa gambaran di dalam tv adalah gambaran sebenar. Media massa terutamanya tv mempunyai pengaruh yang sangat kuat ke atas pendangan, kepercayaan dan sikap publik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful