TEORI TEMBUSAN SOSIAL

Irwi Altman & Dalmas A. Taylor, 1973

1

Teori:
Proses perkembangan hubungan antara individu  Tahap cetek @ tidak intim peribadi (dalam jangka masa tertentu) Menjelaskan komunikasi interpersonal  bertujuan untuk berkongsi maklumat antara seseorang.

2

Andaian Teori: 
  

1. Hubungan berkembang dari tahap cetek kepada peribadi 2. Secara amnya setiap hubungan adalah sistematik dan boleh dijangka 3. Dlm hubungan terdapat penarikan tembusan 4. pendedahan kendiri adalah perkara asas dlm perkembangan hubungan.

3

4

´Kupasanµ dalam Hubungan: Analogi sebiji Bawang Besar

Ciri Bawang Besar 
 

Berlapis Kulit luar ± imej publik Dimensi: 1. Keluasan 2. Kedalaman

5

Konsep Utama 
Pendedahan diri 

Kos dan ganjaran

6

Pendedahan diri 
Kedalaman  Kelebaran

(keintiman) Keintiman Keintiman
7

(maklumat) Maklumat Maklumat

Tahap2/Proses Tembusan Sosial
orientasi Eksplorasi afektif

afektif

stabil

8

Tahap 1 : orientasi ² mendedahkan maklumat am (cth: nama, bangsa, agama) Tahap 2 : Eksplorasi afektif ² peringkat pendedahan yang lebih dalam (cth: latar belakang keluarga) Tahap 3 : Afektif ² penilaian perasaan yang lebih kritis (cth: privasi individu) Tahap 4 : Stabil ² keintiman yang tinggi membenarkan pasangan meramal respon dan tindakan. Tahap 5 : kebalikan tembusan ² menarik diri (cth: bercerai)

9

Kos dan ganjaran

Ganjaran-Kos=Hasil

Kos>Ganjaran=Putus

Ganjaran>Kos=Berterusan

10

Hujah teori social exchange (teori pertukaran sosial): 
 

Konsep kos dan ganjaran x mudah Kita selalu membandingkan hasil hubungan semasa dgn hub masa lalu dan hub akan dtg. Perbandingan ini membantu kita mengenalpasti tahap kepuasan dan menjadi motivasi utk menukar status/tahap hubungan semasa

11

Penilaian hubungan: 

Penilaian hubungan masa lalu = Comparison level (CL)/ tahap bandingan
±

Sekiranya dlm hub masa lalu byk mdpt ganjaran/ bagus/ lancar = CL tinggi 

Penilaian (possible) hubungan akan dtg = Comparison level of alternatives (CLA)/ tahap bandingan anternatif
±

³Sekiranya kita percaya di laut sana ada banyak ikan maka kita akan «..´ = CLA tinggi

12

Bagaimana kemesraan dikawal??? 

3 perkara diambil kira: - Hasil Hubungan - Kepuasan Hubungan- tahap bandingan (CL) - Kestabilan Hubungan- tahap bandingan alternatif (CLA)
Hasil>CLA>CL

Situasi optima untuk mengekalkan hubungan

13

1)

2)

3)

14

Hasil hubungan - peringkat awal perkenalan - perkara utama dikongsi, cth rupa paras &penampilan diri Tahap Bandingan (CL) - kepuasan relatif Tahap Perbandingan Alternatif (CLA) - ganjaran yang diterima di luar hubungan

RUMUSAN: Kritikan
1)

Penyelidikan Lan VanLear (1991) mendapati perkongsian berlaku pada peringkat pertengahan bukan pada peringkat awal. Kajian di kampus-Persahabatn dibentuk dengan cepat (bergantung kepada faktor)

2)
15

Sambg«
3)

Mengikut teori ini proses memutuskan hubungan perlahan ±(kes penceraian mendapati kedalaman pendedahan meningkat secara mendadak pada peringkat akhir dalam proses mengakhiri hubungan

16

Sambg«
4)

5) 

17

Andaian teori ini terhadap keterbukaan mempengaruhi kualiti hubungan ± berbentuk dialektif iaitu bersifat terbuka @ tertutup @ berasingan (boleh menghasilkan pendedahan dan penarikan) Analisis untung dan rugi- terlalu simpel bagi sesuatu yang kompleks. Adakah setiap hubungan itu perlu dilihat pada untung dan rugi??

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful