You are on page 1of 13

MUSYAWARAH

Hotel Nouvelle Kuala Lumpur


18 – 19 DISEMBER 2017

YBhg. Datuk Dr. Amin bin Senin


Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Mengetahui sejauh mana murid, setelah

PISA Tujuan
Penyertaan
menjalani pendidikan formal selama 9 tahun
dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran mereka dalam situasi sebenar
kehidupan, serta bersedia untuk mengambil
Trend pencapaian Malaysia bahagian sepenuhnya dalam masyarakat.
450 446 443
440
Purata 431
430
Skor 420
422
414
421 420

410 404
400 398

390
380
370
2009 2012 2015
Tahun Penyertaan
Literasi Matematik Literasi Sains Literasi Bacaan
Keupayaan murid dalam menjawab soalan yang memerlukan
KBAT – oleh itu intervensi perlu membudayakan KBAT

Strategi Jangka Pembudayaan KBAT melalui


Masa Panjang pelaksanaan pendekatan PdP
berunsur KBAT

(i) Meningkatkan kompetensi


Trend pencapaian
guru
positif dalam
(ii) Meningkatkan keupayaan
pentaksiran
murid menjawab soalan
antarabangsa
KBAT

Strategi Jangka
Masa Pendek
PEMIMPIN IBU BAPA &
SEKOLAH KOMUNITI
Memainkan peranan Penglibatan dalam
utama menyediakan aktiviti sekolah dan
pendidikan yang membuat
holistik dan berkualiti keputusan
PENDEKATAN PENGURUSAN SEKOLAH

• Kondusif • Suka berada


• Nyaman di sekolah
Kesan dalam
Suasana • Bersih kepada jangka masa
Kunci
pembelajaran
• Selesa murid lama kejayaan
• Pelbagai • Sayang
kemudahan sekolah
Perubahan PdP

• Menghubungkait
• Bagaimana murid
Guru fakta
mengaplikasikan Pemudahcara • Membuat
interprestasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam • Membimbing • Refleksi
kehidupan sebenar murid • Menilai
• Membudayakan • Menyelesaikan
KBAT masalah
Kecekapan
umum Penerokaan
maklumat
Pentaksiran Kompetensi Literasi Sains
Matematik dan Bacaan (PKLSMB) 1/2017

407, 509 orang

Murid Ting. 2 & 3

Jun 2017
Kejayaan Kejayaan &
PISA Maruah Negara
Heads-on Pembelajaran Berkualiti
mendalam

Minds-on Berilmu

Inkuiri
Berkemahiran
Hearts-on
Nilai
IR4
Cabaran IR4:
•Gabungan teknologi dengan • Kemampuan bersaing di
fizikal, digital dan biologi peringkat global
•Melibatkan teknologi maya, • Menjadi lebih kritikal
data raya dan robot • Berani mencuba sesuatu
yang baharu
• Kebolehan mencipta

10
Setiap
murid
Pengetahuan
Berpotensi

Kemahiran Semua
pemegang
Nilai taruh
Menambah baik
kualiti pendidikan
11
Pendidikan bertaraf dunia
Terima kasih