You are on page 1of 71

p p 

 
 
p

à   à  à à  

 à  à 
? 
?stiqamah bererti tetap atau berpendirian
teguh atas kebenaran. Maksudnya berpegang
pada akidah Islam dan melaksanakan syariat
dengan teguh, tidak berubah dan berpaling
walau dalam apa jua keadaan sekalipun.
. Istiqamah hati
Sentiasa teguh dalam mempertahankan
kesucian iman dengan cara menjaga
kesucian hati daripada sifat syirik,
menjauhi sifat- sifat cela seperti riak,
takbur dan menyuburkan hati dengan
sifat terpuji terutamanya ikhlas. Dengan
perkataan lain, istiqamah hati bermaksud
mempunyai keyakinan yang kukuh pada
kebenaran.
. Istiqamah lisan

Memelihara lisan atau tutur kata supaya


sentiasa berkata benar dan jujur, tepat
seperti kata hati yang berpegang pada
prinsip kebenaran dan jujur; tidak
berpura- pura; tidak bermuka-muka; dan
tidak berdolak- dalik.
þ. Istiqamah perbuatan (amalan)
Tekun bekerja atau melakukan
amalan atau melakukan apa sahaja usaha
demi mencapai kejayaan yang diredai
Allah SWT. Istiqamah perbuatan adalah
sikap dedikasi dalam melakukan sesuatu
pekerjaan, perusahaan, ataupun
perjuangan menegakkan kebenaran,
tanpa rasa kecewa, lemah semangat, atau
putus asa disebabkan dorongan hati yang
istiqamah.
Malangnya ada pula orang yang
langsung tidak mempunyai perjuangan
dalam hidupnya, mereka hanyut
bagaikan kiambang di sungai. Mereka
diracuni oleh fahaman r  iaitu
hanya berserah pada takdir tanpa usaha,
ataupun mereka mengikut arus dan
perubahan zaman tanpa prinsip dan
pendirian.
÷
Sabar merupakan salah satu sifat
mahmudah. Dari segi bahasa, sabar
bererti tahan derita, berani mengalami
derita dan biasa dengan derita.
Allah SWT berfirman yang
bermaksud:

v   
   
   
 
 
 


  
Segala cita- cita dan maksud tidak
akan tercapai di dunia ini melainkan
dengan sabar. Sesiapa yang sabar dia
akan menang. Sebaliknya sesiapa
yang tidak sanggup menahan
kesabaran dia akan tewas.
›  ›
Suasana harmoni, aman dan tenteram,
jauh dari rasa permusuahn merupakan
keinginan setiap orang. Bagi menikmati
kehidupan yang harmoni, aman dan
penuh kedamaian itu setiap individu
perlulah mempunyai tabiat berlapang
dada, suka memberi maaf kepada
sesiapa pun yang berbuat salah.
Memberi maaf
mengelakkan perasaan
dendam sebaliknya
membuahkan perasaan
kasih sayang dan hormat
menghormati antara satu
sama lain.
›

Malu bermaksud perasaan mendesak
seseorang supaya menghindarkan segala
perkara keji dan melaksanakan segala perkara
terpuji. Sumbernya adalah dari hati atau jiwa
yang menyedari nilai diri dan yang percaya
kepada pengawasan Allah SWT atas gerak-
geri, yang menyebabkan terpelihara zahir dan
batin dari segala perbuatan yang membawa
kemurkaan Allah SWT.
Sifat malu umpama perisai yang yang
dapat mencegah seseorang daripada
melakukan perkara- perkara mungkar dan
maksiat. Malah, sifat malu juga menjadi
kayu ukur tahap keimanan seseorang
dalam menentukan tinggi rendah
akhlaknya, kerana sifat malu dan iman
adalah komponen yang tidak dapat
dipisahkan.
Sifat malu boleh bertukar
menjadi sifat mazmumah.
Keadaan ini berlaku apabila
kita merasa malu bukan pada
tempat sepatutnya contohnya
malu melakukan sesuatu
perkara yang benar.
 

Allah SWT berfirman yang
bermaksud:

v    

 r    
   
 

   
 r 
 
     
  
   

   
Banyak ataupun sedikit bukan
ukuran perkiraan membazir
ataupun tidak sesuatu
perbelanjaan, tetapi keutamaan
yang diambil kira adalah tempat
dan di mana ia dibelanjakan.
Allah SWT berfirman yang
bermaksud:

v  r   r   

 
 
  r    
 
  

   r  
 

    
 › 
 
uasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

v     

 r  

   
  
  
 r   
   
 
`mat Islam dituntut
supaya bersifat berani
demi agama, kebenaran
dan keadilan.
Sesungguhnya manusia mempunyai
akal dan fikiran, maka seharusnya
bertindak dengan akal tersebut dan
bukannya mengikut kehendak hati dan
hawa nafsu semata- mata.
à
Allah SWT berfirman yang
bermaksud:
v   

  

  
   
 

 
   

  
  
  
 r  
  
  
      

   
rang yang mempunyai sifat amanah,
tidak akan timbul di hatinya hendak
melakukan sebarang pengkhianatan atau
penipuan terhadap perkara yang
diamanahkan kepadanya.
vTanda- tanda orang munafik ada
tiga perkara, iaitu apabila bercakap
dia berbohong, apabila berjanji dia
mungkiri dan apabila diberi
amanah dia mengkhianatinya.´
Ôerlu amanah kepada
diri sendiri, keluarga,
jiran tetangga,
masyarakat dan kepada
Allah SWT.
uasulullah SAW bersabda:

vApabila amanah itu telah disia-


siakan, maka tunggulah
kehancuran.´
›  
Allah berfirman yang bermaksud:

v     
 
 

   

r r 
   

(Surah al- Maa¶idah, 5:)


Allah berfirman yang bermaksud:

v      

 
  
 
     
    

     
   

   
Ëanji wajib ditepati. Ôerkataan
InsyaAllah hendaklah disertai
dengan azam mahu
menyempurnakan janji supaya tidak
termasuk dalam golongan yang
dibenci oleh Allah SWT.
a
 

Allah SWT berfirman yang bermaksud:

v     


   r    
r     
  
  
 
   
  
    
 
 
  

 

   
áadis uasulullah SAW menjelaskan,
v Allah sentiasa menolong hamba-
Nya selagi hamba itu menolong
saudara-Nya.´
Setiap individu Muslim perlu
mengamalkan sikap suka membantu
atau menolong orang lain dalam hidup
bermasyarakat. Apabila seseorang itu
membantu atau mempermudahkan
urusan orang lain, InsyaAllah Allah
SWT akan sentiasa membantu dan
mempermudahkan urusannya.
Skop budi itu terlalu luas, maka semua orang boleh
berbudi kepada masyarakat mengikut kemampuan
masing- masing. Ëika tidak mempunyai wang dan
harta, seseorang itu boleh berbudi dengan tenaga.
Ëika tidak berkemampuan juga, ia boleh berbudi
dengan menyumbang buah fikiran, nasihat dan
tunjuk ajar. Ëika tidak berkemampuan juga, dia boleh
berbudi dengan bahasa yang halus dan baik. Sebab
itulah bahasa juga dikira sebagai sebahagian
daripada budi pekerti yang mulia atau akhlak yang
terpuji.
uasulullah SAW sentiasa
menyambut tetamu dengan kata-
kata yang lemah lembut
sekalipun tetamu itu berperangai
buruk.
Nilai budi bahasa ini menjadi ukuran utama
kemuliaan tingkah laku antara seseorang
manusia dengan seseorang manusia yang
lain dalam mencapai keharmonian
perhubungan manusia sejagat.
Ôerhubungan antara manusia akan
menjamin keharmonian dan kesedaran
dalam masyarakat dari segi
memperkasakan peradaban yang tinggi dan
mulia ini.
  
Allah SWT berfirman yang
bermaksud:

v      


     

r     
 
   r  
 
      

    
  r 

      

uasulullah SAW menggalakkan umatnya
supaya rajin dan kuat bekerja. Ôerkara ini
dijelaskan dalam hadis baginda yang
bermaksud, vSesiapa yang menghabiskan
waktu petangnya dalam (keadaan)
keletihan akibat daripada bekerja yang
dijalankan oleh tangannya sendiri, maka ia
akan diberi keampunan.´ (uiwayat al-
Tabrani dan al- Baihaqi)
Islam tidak
menggalakkan umatnya
mengharapkan jasa dan
simpati daripada orang
lain.
Di antara sifat pekerja yang baik ialah
pekerja yang melaksanakan tugas dengan
penuh dedikasi, mempunyai semangat
kerja yang tinggi, cita- cita yang jitu
dalam bekerja, kreatif dan berinovasi.
Ô  
 
rang Islam yang tidak mampu
menolong dengan harta,
diperntahkan Allah SWT supaya
berbuat baik dan berkata dengan
kata- kata yang menyenangkan
hati orang lain.
Allah SWT berfirman yang bermaksud:
v     r 

   
 
     
     
 r 
   
     
 
  
( Surah al- Baqarah, : )
uasulullah SAW bersabda, vTangan
yang berada di atas itu lebih baik
daripada tangan yang berada di
bawah. Tangan yang berada di atas
adalah yang memberi manakala
yang berada di bawah adalah tangan
yang meminta.´
rang yang membelanjakan
harta bersedekah dan bagi
tujuan kebajikan yang lain,
mereka dalam perlindungan
Allah SWT sama ada di dunia
mahupun di akhirat.
  
? 
Allah SWT berfirman yang bermaksud:

            
     
 
   v    
  
   
     
    

    
'irman-Nya lagi yang bermaksud:

v   r     
  
    

     


  
   

     

    
Balaslah kesusahan ibu bapa menjaga dan
memelihara kita dengan sesuatu yang
menggembirakan mereka seperti menjaga
mereka semasa tua dan sakit, memberi
nafkah kepada mereka, selalu menziarahi
mereka sekiranya tidak tinggal bersama-
sama, dan sentiasa mendoakan
kesejahteraan mereka. Bagi mereka,
perhatian dan kasih sayang anak lebih
penting daripada wang ringgit.
   

Allah berfirman yang bermaksud:

v    

  
  
      
    r 
    r  
 r 

  
 
Iman seseorang yang tidak
menghormati dan kasih
jirannya masih belum
sempurna.
Melindungi jiran daripada
sebarang kesusahan ataupun
penganiayaan adalah antara hak
jiran dan budi pekerti tinggi
pada pandangan Islam.
  
 ?

?slam adalah agama yang tidak
mengabaikan perihal orang bukan
Islam yang hidup di tengah- tengah
masyarakat Islam. Malah Islam
menganjurkan umatnya menjalin
hubungan dengan orang bukan Islam
serta memberi hak keadilan toleransi
dan saling memahami.
uasulullah SAW meletakkan
rakyat bukan Islam sebagai
rakan di atas asas toleransi yang
tinggi. Dasar persamaan
layanan ini dilaksanakan tanpa
mengira keturunan, kedudukan
sosial dan agama.
„ àà
. uiak
. 'itnah
þ. Dengki
. Khianat
5.Mencaci
mencela
6.Berdusta
.Sombong
s. Marah
9. Mendedahkan keaiban
. Bergurau keterlaluan
. Mengumpat
s. uasuah
9. Meminta- minta
a  
p