You are on page 1of 35

Penambahan dan

Penolakan Warna Cahaya
1. Warna primer ialah warna yang
tidak diperoleh daripada campuran
warna yang lain.

Merah Biru Hijau
3. Warna sekunder ialah warna yang
diperoleh daripada pencampuran
warna – warna primer.

Kuning Magenta Sian
5. Penambahan warna primer dan warna
sekunder menghasilkan cahaya putih.

6. Penambahan cahaya berwarna adalah
seperti :
Warna primer Warna sekunder
Merah + hijau Kuning
Merah + biru Magenta
Hijau + biru Sian
Merah + hijau = Merah + biru =
Kuning magenta
Biru + hijau= Merah + biru + hijau =

Sian Putih
Eksperimen 3: Penambahan
warna primer untuk
menghasilkan warna
sekunder.
1. Penapis warna terdiri daripada
penapis primer dan penapis sekunder.

2. Penapis primer terdiri daripada
penapis merah, hijau dan biru.
3. Penapis primer hanya membenarkan
cahaya yang sama warna dengannya
melaluinya. Cahaya berwarna yang lain
akan diserap.

4. Sebagai contohnya, penapis
hijau hanya membenarkan
cahaya hijau melaluinya. Cahaya
berwarna yang lain akan diserap.
Cahaya biru

Skrin putih

Penapis biru
Cahaya biru

Skrin putih

Penapis merah
Cahaya putih

Merah, hijau
dan biru

Penapis merah Skrin putih
Penapis merah hanya membenarkan cahaya merah
melaluinya

Oleh itu, hanya cahaya merah terbentuk pada
skrin putih. Cahaya warna lain akan diserap.
Cahaya putih

Merah, hijau
dan biru
Skrin putih
Penapis hijau
Penapis hijau hanya membenarkan cahaya hijau
melaluinya

Oleh itu, hanya cahaya hijau terbentuk pada
skrin putih. Cahaya warna lain akan diserap.
5. Penapis sekunder terdiri daripada
penapis kuning, magenta dan sian.

6. Penapis sekunder
membenarkan cahaya yang
sama warna dengannya dan
warna primer yang
membentuknya melaluinya.
7. Sebagai contohnya, penapis kuning membenarkan
cahaya kuning dan warna primer yang membentuknya,
iaitu cahaya merah dan hijau, melaluinya.

8. Penyerapan cahaya berwarna
oleh penapis warna disebut
penolakan cahaya berwarna.
Cahaya kuning

Skrin putih
Penapis
kuning
Skrin putih

Cahaya putih

Penapis kuning Penapis magenta
(kuning, merah, hijau) (magenta, biru, merah)
Penapis kuning hanya membenarkan cahaya kuning,
merah dan hijau melaluinya.

Penapis magenta hanya membenarkan cahaya
magenta, merah dan biru melaluinya.

Oleh itu, hanya cahaya merah terbentuk pada
skrin.
Skrin putih

Cahaya putih

Penapis sian Penapis Magenta
(Sian, biru, hijau) (magenta, biru,
merah)
Penapis sian hanya membenarkan cahaya sian, biru
dan hijau melaluinya.

Penapis magenta hanya membenarkan cahaya
magenta, merah dan biru melaluinya.

Oleh itu, hanya cahaya biru terbentuk pada
skrin.
Skrin putih

Cahaya putih

Penapis kuning Penapis hijau
(kuning, merah, hijau) (hijau)
Penapis kuning hanya membenarkan cahaya kuning,
merah dan hijau melaluinya.

Penapis hijau hanya membenarkan cahaya biru
melaluinya.

Oleh itu, hanya cahaya hijau terbentuk pada
skrin.
Penolakan cahaya berwarna oleh
penapis warna
 Teliti
rajah – rajah di bawah. Kemudian,
nyatakan dan warnakan
a) Sinaran cahaya yang menerusi penapis warna
b) Cahaya yang terbentuk
1.
2.
3.
4.