You are on page 1of 18

Patologia glandelor salivare.

Болезни слюнных желез.
Salivary glands pathology.

3. Sialodenită interstiţială cronică. Ţesut glandular. № 202. Coloraţie H-E. Тема: Patologia glandelor salivare. 2. Indicaţii: 1. Structuri epiteliale (ducturi. № 217. Cancer anaplastic al glandei salivare. Spații chistice. № 196. Structuri papilare tapetate cu epiteliu columnar. 2. Nodul tumoral a. 4. Coloraţie H-E. stroma fibroconjunctivă. Adenolimfom (tumora Warthin) al glandei parotide. Ţesut glandular nemodificat. celule tumorale atipice şi polimorfe. b. Infiltrat inflamator în stroma interlobulară. 2. Indicaţii: 1. Creşterea ţesutului conjunctiv periductal. 3. Micropreparate: № 130. 1. Ducturi dilatate. Coloraţie H-E. Componentul condroid al tumorii. Stroma cu infiltrat limfocitar manifest. Indicaţii: 1. aglomerări de celule). . Adenom pleomorf al glandei salivare. Coloraţie H-E. 2.

Хондроидальный компонент опухоли. Хронический интерстициальный сиалоаденит. Плеоморфная аденома слюнной железы. 2. Обозначения: 1. 4. Тема: Болезни слюнных желез. 2. Неизменённая железистая ткань. 3. Опухолевый узел: а) атипичные и полиморфные опухолевые клетки. 2. № 196. б) соединительнотканная строма. 3. Обозначения: 1. Окраска Г-Э. Окраска Г-Э. № 202. 2. Воспалительный клеточный инфильтрат в междольковой строме. Строма с выраженным лимфоцитарным инфильтратом. скопление клеток). Железистая ткань. Перидуктальное разрастание соединительной ткани. Окраска Г-Э. Окраска Г-Э. Кистозные пространства. Папиллярные структуры покрытые столбчатым эпителием. Микропрепараты: № 130. . Аденолимфома (опухоль Уортина (Warthin)) околоушной железы. Обозначения: 1. Расширенные протоки. Анапластический рак слюнной железы. Эпителиальные структуры (протоки. № 217. Обозначения: 1.

2. Dilatated ducts. № 217. . 2. Pleomorphic adenoma of salivary gland.) Indications: 1. stain.) Indications: 1. stain. Unchanged glandular tissue. b) connective tissue stroma. clusters of cells). № 196. Chronic interstitial sialadenitis. Inflammatory infiltration in the interlobular stroma. Stroma with dense lymphocytic infiltrate. (H-E. Papillary structures lined by columnar epithelium. ( H-E. Adenolymphoma (Warthin tumor) of the parotid gland. Salivary glands pathology. Cystic spaces. stain. 2. Epithelial structures (ducts. № 202. 3.) Indications: 1. Glandular tissue. 3. 2. Periductal proliferation of connective tissue.) Indications: 1. (H-E stain. Anaplastic carcinoma of salivary gland. Microspecimens: № 130. (H-E. Tumor node: a) atypical and polymorphic tumor cells. 4. The chondroid component of the tumor.

. Mucocel al glandei salivare. Chisturile salivare.

Litiaza salivară (sialolitiaza). .

Coloraţie H-E. 4 2 1 3 № 130 Sialodenită interstiţială cronică. .

Sindromul Sjogren. .

Adenom monomorf al glandei salivare. . (tip bazo-celular). Celule bazaloide monomorfe cu atipie minimă și lipsa activității mitotice.

Adenolimfom (tumora Warthin) al glandei parotide. care formează foliculi. . Formațiuni papilare captușite de celule columnare care înconjoară stroma infiltrată abundent cu limfocite.

Adenolimfom (tumora Warthin) al glandei parotide. . 1 3 2 № 202.

.Adenom pleomorf al glandei salivare.

Adenom pleomorf al glandei salivare. 1 2 № 196. Coloraţie H-E. .

1. Grad scăzut de malignitate 2 (low grade). Cuiburi solide de celule epidermoide. . Formează chisturi. Celulele mucinoase cu citoplasma spumoasă și nuclee mici aranjate la pereferie. 1 Carcinom mucoepidermoid al glandei parotide. 2.

Carcinom mucoepidermoid al glandei parotide. Tumoare solidă nu formează chisturi. . Grad înalt de malignitate (high grade). Prezența celulelor unice mucinoase se determină cu colorații histochimice pentru mucine. keratinizarea cu formare de perle keratozice nu este caracteristică. Cuiburi de celule epidermoide cu atipie celulară.

Carcinom adenochistic al glandei salivare. Celule epiteliale și mioepiteliale aranjate în pattern tubular. .

. Carcinom adenochistic al glandei salivare. Celule epiteliale și mioepiteliale aranjate în pattern solid. Pattern solid.

1 2 № 217. Cancer anaplastic al glandei salivare. Coloraţie H-E. .