N¶N%Æ3 N¶N%Æ3

3¶3ÆW 3¶3ÆW
Apakah Ìtu Sistem Limfa Apakah Ìtu Sistem Limfa
Fungsi Sistem Limfa Fungsi Sistem Limfa
Komponen Komponen- -komponen komponen
Dalam Sistem Limfa Dan Dalam Sistem Limfa Dan
Fungsinya Fungsinya
Pembentukan Sistem Limfa Pembentukan Sistem Limfa
SISTEM SISTEM
LIMFATIK LIMFATIK
Sistem limfatik merupakan satu sistem Sistem limfatik merupakan satu sistem
pengangkutan yang membantu pengangkutan yang membantu
peredaran darah, ia membawa cecair peredaran darah, ia membawa cecair
yang keluar dari salur darah kembali yang keluar dari salur darah kembali
semula ke dalam salur darah semula ke dalam salur darah
Sebahagian daripada sistem pengaliran Sebahagian daripada sistem pengaliran
di tubuh yang membawa cecair ke di tubuh yang membawa cecair ke
seluru tubuh seluru tubuh
Sumber: Sumber:
(Dr. Donny Yawah Institut Haiwan Kluang) (Dr. Donny Yawah Institut Haiwan Kluang)
GAMBARAJAH
SISTEM LIMFATIK
StST£M LtMFA StST£M LtMFA
Perbezannya dengan sistem peredaran Perbezannya dengan sistem peredaran
darah adalah: darah adalah:- -
Ìa satu sistem yang tidak tertutup Ìa satu sistem yang tidak tertutup
Tiada pam sentral (tdak melibatkan Tiada pam sentral (tdak melibatkan
jantung) jantung)
Dari segi peredaran bahan, darah tidak Dari segi peredaran bahan, darah tidak
berfaedah selagi darah berada dalam berfaedah selagi darah berada dalam
salur. Ìni kerana bahan tersebut tidak salur. Ìni kerana bahan tersebut tidak
akan kesampaian ke sel akan kesampaian ke sel- -sel jika tidak sel jika tidak
keluar dari salur keluar dari salur
GAMBARAJAH
SISTEM LIMFA
FUNGSI
SISTEM
LIMFATIK
MEMUSNAHKAN TOKSIK
DAN
MENGHALANG PENYAKIT /
1ANGKITAN
MENGEKALKAN
KESEIMBANGAN CECAIR
ANTARA TISU
DAN
PEREDARAN DARAH
MENGANGKUT LEMAK TERCERNA
DARIPADA
USUS KE DALAM
PEREDARAN DARAH
$:2-07 $:2-07
(Dr. Donny Yawah Institut (Dr. Donny Yawah Institut
Haiwan Kluang) Haiwan Kluang)
SÌSTEM LÌMPATÌK
KOMPOSISI KOMPOSISI
BENDALIR BENDALIR
LIMFA LIMFA
Limfa ialah bendalir jernih yang berasal Limfa ialah bendalir jernih yang berasal
daripada darah. daripada darah.
Limfa mempunyai semua komposisi darah Limfa mempunyai semua komposisi darah
kecuali kecuali
Ketiga Ketiga- -tiga bahan ini adalah terlampau besar tiga bahan ini adalah terlampau besar
untuk melalui dinding kapilari ke dalam salur untuk melalui dinding kapilari ke dalam salur
limfa limfa
Enitrosit Platlet
Protein
/arah
!EMBENTUKAN LIMFA
KOMPOSISI LIMFA KOMPOSISI LIMFA
LUKOSA LUKOSA
HARMON HARMON
ARAM ARAM- -ARAM MÌNERAL ARAM MÌNERAL
ASÌD ASÌD- -ASÌD AMÌNO ASÌD AMÌNO
TÌTÌSAN LEMAK TÌTÌSAN LEMAK
LEUKOSÌT (Terutamanya limfosit) LEUKOSÌT (Terutamanya limfosit)
AS AS- -AS TERLARUT AS TERLARUT
BAHAN BAHAN- -BAHAN PERKUMUHAN BAHAN PERKUMUHAN
KOMPONEN KOMPONEN
LIFATIK LIFATIK
Terbahagi kepada 2 komponen: Terbahagi kepada 2 komponen:- -
RGAN !RIMER ( RGAN !RIMER (PRIMARY ORGANS PRIMARY ORGANS) )
Thymus Thymus
Bone marrow Bone marrow
(Mengawal pengeluaran (Mengawal pengeluaran mphoc9e, mphoc9e, sel yang sel yang
bertindak sebagai sistem imun) bertindak sebagai sistem imun)
RGAN SEKUNDER ( RGAN SEKUNDER (SECONDARY ORGANS SECONDARY ORGANS) )
Salur/kapilari Limfatik Salur/kapilari Limfatik
Nodus limfa Nodus limfa
Spleen Spleen
(Terlibat secara langsung dalam menjalankan (Terlibat secara langsung dalam menjalankan
ketiga ketiga- -tiga fungsi sistem limfatik) tiga fungsi sistem limfatik)
$:2-07 $:2-07
(Dr. Donny Yawah (Dr. Donny Yawah
Institut Haiwan Institut Haiwan
Kluang) Kluang)
STRUKTUR SALUR LIMPATIKA STRUKTUR SALUR LIMPATIKA
KAPÌLARÌ LÌMPATÌKA KAPÌLARÌ LÌMPATÌKA
Satu lapisan endotelial Satu lapisan endotelial
3/3 se ebh fu3s sem9e,p 3/3 se ebh fu3s sem9e,p
9erh,/,p pro9e3 ,3 bes,r, /ebrs se 9erh,/,p pro9e3 ,3 bes,r, /ebrs se
/,3 ,3 b,h,3 3u9re3 kumuh /,3 ,3 b,h,3 3u9re3 kumuh
K,p,r /9emu /ru,3 39ers9s, K,p,r /9emu /ru,3 39ers9s,
/e3,3 huju3 ,3 bu39u /e3,3 huju3 ,3 bu39u
Terdapat dilapisan dalam dan cecair Terdapat dilapisan dalam dan cecair
limfa limfa
ecair yang terdapat dalam kapilari limpatik ecair yang terdapat dalam kapilari limpatik
dan salur, duktus limfatik 1 dan salur, duktus limfatik 1- -2L dalam tubuh 2L dalam tubuh
Tiada eritrosit dalam cecair limfa, tetapi Tiada eritrosit dalam cecair limfa, tetapi
semuanya sel leukosit semuanya sel leukosit
Warna kejernihan Warna kejernihan ÷ ÷ kekuningan dipermukaan kekuningan dipermukaan
tubuh tubuh
ontoh lapisan dalam dimukosa salur digestif ontoh lapisan dalam dimukosa salur digestif
dan salur pernafasan permukaan dan salur pernafasan permukaan
Kapilari limpatik tidak ditemui disistem saraf, Kapilari limpatik tidak ditemui disistem saraf,
korneo korneo
Sedikit ditemui di otot, tulang dan tisu Sedikit ditemui di otot, tulang dan tisu
pengikat pengikat
SALUR LÌMFATÌKA SALUR LÌMFATÌKA
Sama ketebalan dengan vena Sama ketebalan dengan vena
Lapisan tunika yang sama Lapisan tunika yang sama
Fiber sel endothelium Fiber sel endothelium
Ada injap supaya aliran 1 arah Ada injap supaya aliran 1 arah
Semua salur yang bertemu membentuk Semua salur yang bertemu membentuk
dua salur limfatika yang besar. Ìaitu: dua salur limfatika yang besar. Ìaitu:- -
Salur Limfatika
Toraks
Salur Limfatika
Kanan
Salur yang besar ini akan Salur yang besar ini akan
mengosongkan cecairnya dalam vena mengosongkan cecairnya dalam vena
subklavika kiri dan kanan untuk subklavika kiri dan kanan untuk
memasuki sirkulasi sistematik memasuki sirkulasi sistematik
Salur limfatika akan melalui banyak Salur limfatika akan melalui banyak
nodus yang berfungsi sebagai penapis nodus yang berfungsi sebagai penapis
cecair limfatik cecair limfatik
Ìa berkelihatan sebagai manik di tali Ìa berkelihatan sebagai manik di tali
DUKTUS LIMFATIK TORAKS DUKTUS LIMFATIK TORAKS
Salur yang besar, panjang 40 sm Salur yang besar, panjang 40 sm
Duktus bermula disisterna vili iaitu disalur limfatik Duktus bermula disisterna vili iaitu disalur limfatik
yang dilat berada di paras yang dilat berada di paras
Lumber 1 vertebra Lumber 1 vertebra
Duktus ini menaik melalui pembukaan di otot Duktus ini menaik melalui pembukaan di otot
diafram masuk ke ruang toraks diafram masuk ke ruang toraks
Mengosongkan cecair limfatik ke vena subklavian Mengosongkan cecair limfatik ke vena subklavian
kiri/kanan kiri/kanan
Duktus limfatik toraks menerima cecair dari Duktus limfatik toraks menerima cecair dari
seluruh tubuh kecuali bahagian kanan dada dan seluruh tubuh kecuali bahagian kanan dada dan
bahagian kanan anggota atas bahagian kanan anggota atas
DUKTUS LIMFATIK KANAN DUKTUS LIMFATIK KANAN
Terdapat dipangkal leher panjang 1 Terdapat dipangkal leher panjang 1
cm cm
Menerima cecair limfatik dibahagian Menerima cecair limfatik dibahagian
kanan kepala, leher, kanan dada kanan kepala, leher, kanan dada
Bahagian anggota atas Bahagian anggota atas
Menggosongkan kandungannya ke Menggosongkan kandungannya ke
subklavian vena kanan subklavian vena kanan
NODUS LIMFA NODUS LIMFA
Bintilan tisu yang berbentuk seperti biji Bintilan tisu yang berbentuk seperti biji
kacang. kacang.
Berdiameter 2 hingga 35mm, berwarna Berdiameter 2 hingga 35mm, berwarna
Kelabu Kelabu- -marah jambu (greyish marah jambu (greyish- -pink) pink)
Terdapat di sepanjang salur limfatik Terdapat di sepanjang salur limfatik
Mengandungi 'leukocyte' (sel darah putih) Mengandungi 'leukocyte' (sel darah putih)
yang mempunyai fungsi phagositosis yang mempunyai fungsi phagositosis
ecair limfa mesti melalui nodus ini sebelum ecair limfa mesti melalui nodus ini sebelum
kembali kembali
kedalam sistem peredaran darah kedalam sistem peredaran darah
FUNGSI NODUS
LIMFA
Menapis limfa
untuk singkirkan
mikroorganisma
Menghasilkan limfosit
se /,r,h pu9h
,3 pe393 /,,m
er,k b,,s kemu3,3)
GAMBARAJAH
NDUS LIMFA
STRUKTUR NODUS STRUKTUR NODUS
Diselabuti kapsul yang terdiri dari tisu Fiber Diselabuti kapsul yang terdiri dari tisu Fiber
pengikat pengikat
Tisu pengikt Fiber membentuk sekatan dalam Tisu pengikt Fiber membentuk sekatan dalam
nodus trabekulae nodus trabekulae
Bahan asas nodus adalah tisu retikular dan tisu Bahan asas nodus adalah tisu retikular dan tisu
limfotik yang banyak limfotik yang banyak
Mengandungi sel limfost dan makrofaj Mengandungi sel limfost dan makrofaj
Terdapat 4 Terdapat 4- -5 salur aferan limfatik yang 5 salur aferan limfatik yang
memasuki nodus memasuki nodus
Terdapat 1 salur eferan limfatik yang membawa Terdapat 1 salur eferan limfatik yang membawa
cecair limfatik keluar dari nodus, cecair siap cecair limfatik keluar dari nodus, cecair siap
ditapis ditapis
NODUS LIMFATIK NODUS LIMFATIK
Lapisan luar terdiri dari kapsul fiber tisu Lapisan luar terdiri dari kapsul fiber tisu
pengikat pengikat
Trabekulae membentuk kompartmen Trabekulae membentuk kompartmen
Medulla bahagian yang terdapat sinus Medulla bahagian yang terdapat sinus
medulla di mana cecair limfa melaluinya medulla di mana cecair limfa melaluinya
(ditapis) (ditapis)
Aferan salur menuju ke nodus Aferan salur menuju ke nodus
Eferan salur keluar dari nodus Eferan salur keluar dari nodus
LOKASI NODUS LOKASI NODUS
Nodus limfatik servikel Nodus limfatik servikel
Terdapat dipangkal leher menapis bendalir Terdapat dipangkal leher menapis bendalir
limfa dari bahagian kepala dan leher limfa dari bahagian kepala dan leher
Boleh bengkak jika terdapat URTÌ, tonsilitis Boleh bengkak jika terdapat URTÌ, tonsilitis
Nodus limfatik aksilari Nodus limfatik aksilari
Terdapat di ketiak Terdapat di ketiak
Menapis bendalir limfa dari bahagian Menapis bendalir limfa dari bahagian
anggota atas dan payu dara anggota atas dan payu dara
Bengkak jika terdapat infeksi dipayu dara Bengkak jika terdapat infeksi dipayu dara- -
mastitis mastitis
Nodus limfatik trakea Nodus limfatik trakea- - bronkiol dan nodus bronkiol dan nodus
limfatik interkostal limfatik interkostal
Menapis cecair limfa dari anggota bawah Menapis cecair limfa dari anggota bawah
Nodus limfatik di bahagian abdomen Nodus limfatik di bahagian abdomen
Menapis cecair limfa di anggota, abdomen Menapis cecair limfa di anggota, abdomen
dan pelvis dan pelvis
TONSIL TONSIL
Tonsil lingual sepasang terdapat didasar Tonsil lingual sepasang terdapat didasar
lidah lidah
Tonsil palatin, terdapat didinding orafaring Tonsil palatin, terdapat didinding orafaring
Tonsil faringeal (adenoid) di bumbung Tonsil faringeal (adenoid) di bumbung
nasofaring nasofaring
FUNGSI TNSIL
Pertahanan Badan Yang Pertama
Terhadap
Struktur Telinga, Hidung, Mulut
KELEN1AR TIMUS KELEN1AR TIMUS
Kelenjar tanpa salur Kelenjar tanpa salur
Warna merah jambu ke kelabu Warna merah jambu ke kelabu
Tisu limfoid yang leper Tisu limfoid yang leper
Berada dibahagian atas jantung dan salur darah Berada dibahagian atas jantung dan salur darah
besar besar
Besar ketika lahir 12 Besar ketika lahir 12- -15gm 15gm ÷ ÷ puberty dan atrofi bila puberty dan atrofi bila
remaja remaja
Terdiri daripada 2 lobe yang bercantum oleh tisu Terdiri daripada 2 lobe yang bercantum oleh tisu
pengikat pengikat
Kapsul dibahagian luar Kapsul dibahagian luar
Kortek dan medula dibahagian dalam Kortek dan medula dibahagian dalam
KELEN1AR TIMUS KELEN1AR TIMUS
Dikortek banyak limsofit untuk sistem Dikortek banyak limsofit untuk sistem
imun: sel timus imun: sel timus
Limsofit dari sum Limsofit dari sum- -sum tulang dibawa sum tulang dibawa
ke korteks kilang timus dan menjadi ke korteks kilang timus dan menjadi
matang matang
Sel timus masuk ke bahagian medulla Sel timus masuk ke bahagian medulla
dan dibawa keluar melalui ke sistem dan dibawa keluar melalui ke sistem
Pengaliran darah sistemetik Pengaliran darah sistemetik
Semasa bayi kelenjar ini berfungsi Semasa bayi kelenjar ini berfungsi
dalam pembentukan antibodi dan dalam pembentukan antibodi dan
berperanan dalam pembentukan berperanan dalam pembentukan
sistem imun sistem imun
Menghasilkan hormon timosin dalam Menghasilkan hormon timosin dalam
pembentukan sel pembentukan sel
SPLEEN SPLEEN
Organ dari tisu limfoid yang paling Organ dari tisu limfoid yang paling
besar ditubuh besar ditubuh
Panjang 12cm berat 200gm lebar Panjang 12cm berat 200gm lebar
7cm 7cm
Warna ungu, terletak di bahagian Warna ungu, terletak di bahagian
hipokondriak kiri, dibawah otot hipokondriak kiri, dibawah otot
Diagram Diagram
S!LEEN
FUNGSI SPLEEN FUNGSI SPLEEN
Sel makrofaj yang banyak dalam spleen bertindak
mengeluarkan eritrosit dan limfosit yang mati, mikrob proses fagositosis
Menghasilkan eritrosit semasa janin
Menyimpan entosit yang belum matang
Sel makrofaj juga memisahkan zat besi dibawa
ke sum-sum tulang untuk pembentukan eritrosit
Antigen dalam darah mengaktifkan sel limfosit
dalam limpa untuk menghasilkan antibodi dalam sistem imun tubuh
GAMBARAJAH SISTEM IMUN DI MANA
S!LEEN MENGHASILKAN ANTIBDI
TOMPOK PEYER`S TOMPOK PEYER`S
(PEYAR`S PATDAE) (PEYAR`S PATDAE)
Terdapat tisu limfoid yang tidak berkapsul Terdapat tisu limfoid yang tidak berkapsul
Terdapat ditonsil, usus kecil dan apendik juga Terdapat ditonsil, usus kecil dan apendik juga
dinamakan (ALT) dinamakan (ALT)
Dijumpai diselaput mukosa yang melapisi Dijumpai diselaput mukosa yang melapisi
sistem vespirasi dan enitourinary sistem vespirasi dan enitourinary
Dinamakan MALT (Mukosa Assosiated Dinamakan MALT (Mukosa Assosiated
Limfoid Tisu) Limfoid Tisu)
Ditompok peyer B sel menjadi matang sel Ditompok peyer B sel menjadi matang sel
plasma yang menghasilkan antibodi plasma yang menghasilkan antibodi
PEMBENTUKAN SISTEM LIMFA PEMBENTUKAN SISTEM LIMFA
Di kapilari darah yang berhampiran Di kapilari darah yang berhampiran
dengan tisu, plasma akan keluar ke dengan tisu, plasma akan keluar ke
dalam ruang antara sel bersama dalam ruang antara sel bersama- -sama sama
dengan bahan larut seperti oksigen dan dengan bahan larut seperti oksigen dan
glukosa glukosa
Plasma keluar daripada kapilari darah ke Plasma keluar daripada kapilari darah ke
sel di sebelah arteriol dan masuk semula sel di sebelah arteriol dan masuk semula
di sebelah venul di sebelah venul
ecair yang berada di ruang antara sel ecair yang berada di ruang antara sel
ini disebut bendalir tisu @ cecair interstis ini disebut bendalir tisu @ cecair interstis
ecair interstis perlu memasuki semula ecair interstis perlu memasuki semula
ke dalam salur darah ke dalam salur darah
Jika tidak, salur darah akan ketandusan Jika tidak, salur darah akan ketandusan
cecair dan tidak dapat mengalir cecair dan tidak dapat mengalir
ecair interstis memasuki kapilari limfa ecair interstis memasuki kapilari limfa
dan mengalir ke dalam salur yang lebih dan mengalir ke dalam salur yang lebih
besar disebut limfatik@vena limfa besar disebut limfatik@vena limfa
ecair yang terdapat di dalam salur ecair yang terdapat di dalam salur
limfa disebut limfa limfa disebut limfa
Lazimnya, masih terdapat cecair interstis Lazimnya, masih terdapat cecair interstis
yang berlebihan ini memasuki salur limfa dan yang berlebihan ini memasuki salur limfa dan
dilahirkan semula ke dalam salur darah dilahirkan semula ke dalam salur darah
Sentiasa berlaku untuk: Sentiasa berlaku untuk:- -
Pastikan sel mendapat bahan keperluan Pastikan sel mendapat bahan keperluan
Singkirkan bahan kumuh Singkirkan bahan kumuh
Tentukan isi padu darah sentiasa terkawal Tentukan isi padu darah sentiasa terkawal
Bahagian yang berlebihan cecair interstis ini Bahagian yang berlebihan cecair interstis ini
akan menyebabkan pembengkakan akan menyebabkan pembengkakan
Di tempat Di tempat- -tempat yang strategik, vena limfa tempat yang strategik, vena limfa
memasuki nodus limfa @kelenjar limfa memasuki nodus limfa @kelenjar limfa
RUJUKAN RUJUKAN
,r sumber 39er3e9: ,r sumber 39er3e9:- -
www. www.\\Sistem_limfatik_files Sistem_limfatik_files\\Wapedia Wapedia - - Wiki Wiki
Sistem limfatik.htm Sistem limfatik.htm
www. www.\\Sistem_limfatik_files Sistem_limfatik_files\\sistem limfatik sistem limfatik - -
oogle Ìmage Search 4.htm oogle Ìmage Search 4.htm
www. www.\\limfa limfa\\LYMPHATÌ SYSTEM LYMPHATÌ SYSTEM
(SÌSTEM LÌMFATÌK).htm (SÌSTEM LÌMFATÌK).htm
www. www.\\limfa limfa\\FÌLARÌASÌS.htm FÌLARÌASÌS.htm

5,,9:$890221, :38$890221, 4254303 
4254303 4254303
,,2$890221,,3 :383, !02-039:,3$890221, 

$$% %

 .3202-. 802:.. $0-..202-.7..3 .0..3./.38.0.7/..75.7 ..3:9.39: 5070/...:7/.3202-.0/.7..3/..30:.78.3/.70 80:7:9:-: $:2-07 7 433.3:.3 /9:-:..9207:5.9:88902 503..88902503.3899:9.:7/.7.$890221.02-.7.28.7.

# $$%% .

3 /./.9/..78.80.20-.$$% !07-0..7805070/..3080 80.7. /.5..7.390780-:99/.7.3080 . 0:.3.3 /.25.39/. 9/.7../..25./.7/..2 8.9/. -071.9.39:3 ./.-..7. ./03.3889025070/.:7 .0/.308..-07.308./.7.3-..9:88902.8./.280397.33.3 .. .9079:9:5 %.:7 307.

# $$% .

&$% $ !%.

3899:9 . % $# %#%$& !### &$ $$% % $:2-07 7 433..3 &%%## #! &$&$ !### .3:..

$$%!% .

 ! $$ # .

.907. 09.:.7.8.70/.28. 09.-03/..5.2025:3.25. 397489 !./.. 21.802:.:/3/3.75.7073.:-08.425488/. 9.:7 21. 0. 21.909 !74903 /.-. ./.7.3-07.33.7 :39:20. /./..7..

!%& .

3. ! $$     & $ # # # ## $ $ $ %%$ & $% %07:9.21489 $ $ $%##&%  !#&& .2.

 ! % .

3 03.80-./.7..4254303 %07-.889022:3 #$&# $ # #$ $.5030:.5030:./.90 80.774 03.3254..90 80.05.05.3254..:7.. %07-.7.4254303 #!## !## #$ %2:8 4302.3 -0793/..

.7. 9.9 $:2-07 7 433.3. 09.721..38:3/. 3899:9....5..9 4/:821. $5003 %07-.2203.1:388890221.3 ..980.3 :.3 09.

5 907.5574903.$%#&%&#$&#!% !#!% $.303/490.3-08.9:..7 /0-7880 /./. 3/3800-1:3880290.3-.3.33:9703.58.

:2: .9/.5.3.3::3. .2/...7/902:/7:.58.33907898.7 21.0. /03.3-:39: %07/.5.3/.

0797489/.5 802:.29:-: /:9:821.9 %.3/5072:.725.5.99/.:7/0891 /..1 47304 $0/9/902:/4949 9:.3...58.9 .800:489 .:75073.721.9 /.2/2:48.398: 503.38..3 0:33.9/.2./902:/889028.3 9:-: 4394.725.35072:.73.0.3/.7.2...8.0073.7..1. 909.5.9 /.3 .:7 /:9:821.3907/../.3/.5.0.8.38.

8.9: $..$&#% $.090-..9.:721.9.7 . $02:.58:5.3/03.:721. .3-08.03.9.3 .:7.:721.3.7.2.8.9.8.8 $.7.3.3-08..:721.7 .39:3..3. -078003/490:2 /.58.38.3-07902:202-039: /:.3. .2. %47.9: /:...

3-071:3880-...:7..3 2034843.73.7/.2.2.3-08. .9 $.73.9.3.0.3/9.3.320.8:87:.0.. 8:-..721....9 .:721.503.:-.-070./.9.3.3..58 .3:39: 202.03. 34/:8..$.888902.380-.

0790-7.8 :2-07.0./5..3.3/4949 /...9 .9:/8.3-08.20.7 5.721.8:07:.3 7./889073.7.&%&$%% #$    $.:7..8:-.03.9-07.3.3947.:721. :9:83203.3/.3 82 :9:8-072:.:502-:.17..8 034843./.22.90..

7 80:7:9:-:0..9947.-..8 .3.3 :9:821...3...3./.8203072.3 -..349.:.0./.3.3.3/.7/.3.9..

/.3.8 034843.3 .9..3.0075..349.3 .3.33.3 .9/5...3/. .5.3.9/-. 007 .0 8:-...3.03.3/:3..2 03072..&%&$% %07/..721.305.0.3..3..3.

.:721.2889025070/.3 07/.209073.7.73.3. 0/.9/805.489488 0. &$   39...-: 2. 0.9 03.5.90 80/.3/.5:9 .398:.2-: 708 53 708 %07/.-: 0..7.. .32025:3.7.22 -07.:34/:8380-0:2 02-.721.3/:3 0:4.38.1:385.208920.7.3-07-039:805079- .

3 .382..-.2 07. :39:837.5:9 .321489 80/.802:3.7.&$ &$ 03..5821. 03.350393/.3 27447.8.

# &$ .

2 34/:897.398: 2149.741..7/.:7. .8:34/:8 %07/.0.107.321.0.3/..9 %8:5039-07202-039:80.3.5.9..3202-.9 %07/.9..-0:..   80.3-.798:-07 503.-:9.3907/7/.9 8./.:70107.3.5.90:.734/:8 .58 $%#&%&# &$ .5.721.3 202.7/.8.58:.. 03.5 /9.78.98:709:.9.98. %07/.32.3/:38021489/.0 .834/:8.321.

.

.

0.38.0202-039:425.7907/7/.3:./2.7/.-0:.983:8 20/:.3907/.3..20.734/:8 ..5.38. &$% .79203 0/:.9 %7..58.58:1-0798: 503. /9.:7203::034/:8 107.3..7.58 107.-.721.:3.:70:.

007203.9&#% 943898 4/:821. $ &$   4/:821.8998 .8..58-03/.5..9/09.9/5.7.3..3007 40-03.721.:/.7./.7 21.35.93108/5.:/..3 .. 03.9.58-03/./.9.907/.5.5.7-.0 %07/.8/.907/..5.5.305..7-.907/.93108/5.349.. 03. 03. 2.7 %07/./.7.9807..:/.

-7434/.721.8 ./. 4/:821.-/4203 03.0.0.58.0.349.721.93907489. .0. 4/:821.334/:8 21..7.58.-....  4/:821..3.350.9/-./.349.997.997.-/4203 /. 03.

/.73 %4381.3!079.8.% $  %4383:. . %07./034/ /-:2-:3 3..841.9//..730.2.93 907/.5.9//3/347.3907/.805. /:3 ::9 .7 /.8.1.5 $97:9:7%03.5.3./. %4385.73 &$% $ !079.3.3.

709. 702..:7/.#%&$     003.8.9 ..2 .3:.7 4790/.. %07/7/.3-07..39:24098: 503..73.3.9..3./.7 08..709./-./.8.35.7 08. -08.2-:00.39:3/.320/:..58:/-.207.:7 ...9741-.38.79.7 2 5:-079/./-..7.-: %8:214/.4-0.30507 07..3/.75.

392:8/.3203..:088902 . /.3 $092:82. 28419/.28419:39:88902 2:38092:8 28419/..3.78:2 8:29:.720.8:0-.#%&$ 4790-./ 2..0:.320/:..9.3/-.3/-.78:2 047908.

!03.2 502-039:.8.7.3/.73-071:38 /.3.34724392483/..8.2502-039:..3.380 ..7.2502-039:.3 -07507.3/.003.39-4//.8890209 $02.3 889022:3 03.-.

/-.:3: 90709.35.9 20-.4949 .73.7/9:-: !.$! 7..3..7 .2-07..7.798:214/.3 5443/7.3 -08.3.2 .7 /-.3/.2 .

$! .

.2028.3 $02.33 0325.3.7.39-4//.30797489/.741.3-0:22.:....203.489488 03.9-08/-.30797489802...2889022:39:-: . 08:2 8:29:.225.3039489.32.2/.8.3.8.741.&$$! $02.8..7.3.3:39:502-039:.30797489 3903/./.321489.3-.:39:203..285003-0793/.9 274-5748081.38021489 /.91. 2030:.9.

#$$%& $!$% .

82.58 88902.30394:73.9/9438 :8:80.39-4/ .3 % :25.380 5.998:214/.2.5.8.-07.3..3./.5:92:48.2.9.0857..5.8848.7 3.8/.90/ 214/%8: 94254500780203../80..3% :48.58: %07/.3203. /3.320.503/:.% ! !# $ !# $!%   %07/.39/./2.

7:98050794803/.2.75.79074/.7.7/.!%&$$% .3.82..3-.5.32.30:.2..0 80/80-0.7.3 :48.7.80-078.39.82..3-07.39.80 3/80-:9-03/.3.7.0:.2./.27:.7.../..80-078. 8.70 /...73907898 .8:802:.7/. /80-0./7:.398: 5.03: 0.0.. /03...3.3-07.798:. !.7.3 /03.257.5.27:. /.3.7/.39.

7.03. 0..:7. /.3203.28.5.39/.8:.0.9//.7. .0..73907898507:202.7/80-:921.:7/..3 . 8.21./80-:921.3/:8.8:802:.28.30- -08. 0/.5..7/.3907/..28.73907898202.9. .5./.70/.7.9203....7 0..9/.721.309.:7 21.:7/.

8..8:34/:821.3:2: %039:.3-070-.7.8.5.7.  .3-.30507:.907. .::39: !.0.385..8.89.9.8039.9 9025..3802:.32030-.-07.03.9.:721. 202.0.3897.73907898 ...::39: $039.5.8:8.7.3.. $039.739078983 ...003.9 9025.721.-07.90 .21.28. .3.3-070-.9-.0/.3 /.3 9025. 2.33202.3502-03./:/.8907/.-.3 $37./.23...380203/.:7/.

9*108. $$%% 92  21.9*1088890221.9 92  $8902*21.#&& .9*1088890221.9 $8902*21.50/.78:2-073907309  $8902*21.0$0.78:2-073907309 . $890221.7.  $8902*21.#$$ 92 21. .9*108. 92  21.9 4402.!%$$% 21.50/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful