Pendekatan Eklektik

Pendekatan eklektik merupakan gabungan dua pendekatan lain iaitu pendekatan induktif dan deduktif .

Pendekatan eklektik bermaksud pengajaran disampaikan dengan menggabungkan semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru. .

apabila guru mengajar tentang ayat tunggal. guru memulakan dengan menunjukkan contoh-contoh ayat tersebut. . Guru kemudian menyuruh murid mengenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada contoh ayat tersebut.Contohnya.

Untuk memastikan kefahaman murid. Kemudian guru meminta murid membina ayat lain yang mempunyai ciri yang sama. . guru akan memberi huraian yang lebih lanjut tentang ciri-ciri ayat tunggal.

Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak. Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru menggunakan berbagai-bagai pendekatan tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori sahaja. .

.‡ Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai-bagai sistem dan pendekatan. ‡ Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan.

.Usaha ini juga berkaitan dengan cara bagi merapatkan ke arah satu pertemuan yang baik dalam penggunaan pendekatan tersebut Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran.

Walau bagaimanapun penggabungan tidak boleh disamakan dengan teori eklektik. tetapi di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah penggabungan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful