korus. Bahgian akhir dinamakan coda 5) WARNA TON .kombinasi 2 atau lebih not yang berbunyi serentak 4) TEKSTUR .Terbentuk dari sesuatu susunan bunyi 7) EKSPRESI . Lagu biasanya mempunyai intro.susunan pic samada menaik atau menurun. Bunyi panjang dan pendek 7 KONSEP MUZIK 6) BENTUK .PENGURUSAN GRAFIK KONSEP MUZIK 1) IRAMA .Jalinan lapisan suara dalam lagu samada tebal atau nipis suara atau bunyi dalam gubahan. .Karakter atau kualiti bunyi sesuatu alat muzik samada bunyi berat atau ringan 3) HARMONI .Pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan dalam sesebuah lagu.Seksyen atau bahagian lagu. Dapat disampaikan melalui mud dan dinamik 2) MELODI . rangkai.

Panjang atau pendek bunyi.Corak irama terbentuk apabila bunyi dan rehat disusun berlainan masa untuk menjadi corak yang nyata Meter lazim : 2 3 4 4 4 4 Meter tak lazim : 6 8 Tekanan .Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen yang fundamental dalam muzik 7 KONSEP MUZIK Tempoh masa dan nilai not . Menguatkan detik tertentu diertkan sebagai memberi tekanan Tempo . lambat atau laju. Waltz Inang Corak Irama Ostinato: Corak irama berulan-ulang.. Dilambgkan dalam bentuk not 1) IRAMA Meter .4 dan seterusnya. Istilah diguna : Allegro. Tempo cepat.3. Angka di ats untuk bilangan detik dalam 1 bar angka di bawah untuk jenis not.Detik . Andante dan lainlain Corak Irama Rentak : Mac.Himpunan detik dalam kumpulan 2. lazimnya sebagaiiringan dan harmoni .Kelajuan detik dalam sesebuah lagu. erdapat 2 jenis meter iaitu meter lazim dan tidak lazim Corak Irama .Detik yang dirasakan lebih kuat dan di berikan penegasan.

. µNeutral´ kembali ke not asal. 2) MELODI 2) MELODI Pic .7 KONSEP MUZIK Tanda kromat . tenor dan bes Jeda Jarak bunyi di antara 2 pic. Pic rndah bunyi besar Baluk .Jenis klef ialah alto. µb¶ turun ½ ton. Pic tinggi bunyi nyaring.Tanda yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu not dinaikkan tau diturunkan.Tangganada seperti major dan minor . µ#¶naik ½ ton.trebel.Digunakan untuk menada pic yang ditunjukkan garis dan dalam ruangan baluk. Unit ukuran yang digunakan ialah ton dan semiton Frasa Sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu Skel .Siri pic yang disusun menaik atau menurun mengikut jea tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonalti.Aras sesuatu bunyi samada tinggi atau rendah.

dalam bentuk kaunter melodi. Terbahagi kepada 3 kumpulan : Bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi 2 atau lebih not berbunyi serentk.7 KONSEP MUZIK 3) HARMONI Kaden .Pengakhiran atau penutup frasa kepada setiap ayat dalam muzik. Contoh : Perfek Imperfek Plagal . dron dan ostinato. Ia melibatkan kaunter melodi yang melibatkan daripada 2 lapisan suara. kord.

Gaya improvisasi dalam muzik polifoni .7 KONSEP MUZIK Monofoni .Berbilang suara Polifoni .Sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni Heterofoni . Homofoni . Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan.Muzik satu suara tanpa sebarang iringan 4) TEKSTUR Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu.

tepuk tangan. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.bunyi ringan Vokal : Suara manusia Perkusi : Alat muzi yang dimainkan secara diketuk. Bahgian akhir lagu dinamakan ³coda´. . Perkusi vokal : Bunyi perkusi tiruan yang dihaskan mulut seperti ³ Cing«Dum« Tak´ Bentuk sesebuah karyaditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro. seksyen ini biasanya ditulis A B C dan seterusnya.bunyi berat ii) Kastanet . sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. Perkusi badan : Bahagian badan manusia yang ditepuk supaya menghasilkanbunyi. pukul atau palu. frasa dan seksyen. Contohnya ketuk kaki. Dalam muzik.7 KONSEP MUZIK 5) WARNA TON 6) BENTUK Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. Contoh : i) Dram bes . dan sebagainya. Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif. rangkai dan korus.

sedih. bersemangat dan sebagainya. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ) dan beransur kuat ( ) Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Dalam skor Iagu. . Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. lazimnya dinyatakan sebagai riang.7 KONSEP MUZIK 7) EKSPRESI Mud .Membentuk sifat atau suasana karya muzik.Sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. Dinamik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful