You are on page 1of 6

Prof.

dr Olivera Nikolić
onikolic@singidunum.ac.rs
1. Aktivno prisustvo na nastavi (predavanja 5, vežbe 5)
-10 bodova
2. Kolokvijum I (matrični račun, diferencijalni račun)
- 30 bodova
3. Kolokvijum II (integralni račun, primena diferencijalnog i
integralnog računa, diferencijalne jednačine)
- 30 bodova
4. Usmeni ispit
- 30 bodova
___________________
Ukupno 100 bodova

5. Praktičan rad (kao alternativa za neku propuštenu aktivnost)
- 10 bodova
 18. novembar 2011. – I kolokvijum

 13. januar 2012. - II kolokvijum
Nedelja I Pojam matrice i operacije sa njima
Nedelja II Pojam determinante i njihovo izračunavanje
Nedelja III Primena matričnog računa
Nedelja IV Granična vrednost funkcije
Nedelja V Pojam i osobine funkcije jedne promenljive
Nedelja VI Diferencijalni račun
Nedelja VII Osnovne teoreme diferencijalnog računa
Nedelja VIII Kolokvijum I
Nedelja IX Ispitivanje osobina i crtanje grafika funkcija
Nedelja X Diferencijal funkcije
Nedelja XI Neodređeni integrali
Nedelja XII Određeni integrali
Nedelja XIII Primene određenog integrala
Nedelja XIV Diferencijalne jednačine prvog reda
Nedelja XV Kolokvijum II