You are on page 1of 37

FORMAT PAJSK

Terbahagi kepada TIGA (3)


komponen:-

• SEGAK dan BMI (Body Mass Index)


• Kokurikulum
• Sukan/Permainan
• Kelab/Persatuan
• Badan Beruniform
• Ekstra Kurikulum
KOMPONEN YANG DITAKSIR
DALAM PAJSK
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN &
KOKURIKULUM (PAJSK)

SEGAK DAN BMI KOKURIKULUM EKSTRA KURIKULUM

•Standard Kecergasan
Fizikal Kebangsaan
(SEGAK)
Mengukur tahap KELAB/
kecergasan
SUKAN
BADAN BERUNIFORM
/PERMAINAN PERSATUAN

Penyertaan, Penyertaan, Penyertaan,


• Body Mass Index (BMI) penglibatan dan penglibatan
penglibatan dan Penyertaan
• Merekodkan tentang ketinggian pencapaian dan
pencapaian dan
dan berat badan bagi Kelab dan pencapaian
Sukan dan penglibatan
menentukan tahap jisim badan. Persatuan di Unit
Permainan secara
di peringkat peringkat Beruniform sukarela di
sekolah, sekolah, di peringkat sekolah /di
daerah, negeri, daerah, negeri, sekolah, luar sekolah/
kebangsaan kebangsaan daerah, negeri, Dalam Negara
dan dan kebangsaan / Luar Negara
antarabangsa antarabangsa dan
antarabangsa
PEMARKAHA N DALAM PAJSK

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN &


KOKURIKULUM (PAJSK)

KOKURIKULUM
SEGAK DAN BMI
EKSTRA KURIKULUM

SUKAN / KELAB / BADAN


Pelaporan
PERMAINAN PERSATUAN BERUNIFORM

BADAN
KELAB DAN
SUKAN DAN BERUNIFORM
PERSATUAN Penyertaan
PERMAINAN dan
(110 MARKAH)
(110 MARKAH) penglibatan
(110 MARKAH)
secara
sukarela di
Semua sekolah /di
permainan luar sekolah/
anjuran KPM Luar Negara/
Dalam Negara
CARA PENGIRAAN
SUKAN DAN KOKURIKULUIM
KOMPONEN KAEDAH PENGIRAAN
SEGAK PELAPORAN
Sukan/Permainan • Tukar ke % 87/110 x 100 79%
(110 markah) = 79% 81.8%
87 markah drp 110. 61.8%
Pilih 2 yang
Kelab/ = 81.8% tertinggi dan
Persatuan markah terkumpul
KOKURIKULUM (110 markah) dibahagikan 2 dan
90 drp 110 markah puratanya
dicampurkan
dengan Ekstra
Badan Beruniform
(110 markah)
= 61.8% Kurikulum untuk
dijadikan 10% ke
68 drp 110 IPTA.

=160.8/2
=80.4(purata) +8
EKSTRA 8
10 Markah maksima =88.4
KURIKULUM
8 drp 10
10% ke IPTA 8.84
SEGAK
STANDARD KECERGASAN
FIZIKAL KEBANGSAAN
(SEGAK)

• Ujian SEGAK hendaklah diuji


kepada semua murid Tahun 4
hingga Tingkatan 5;
• Dilaksanakan dua kali setahun
pada bulan Mac dan Ogos.

* Rujuk SPI 4/2008: Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk


Murid Sekolah: 9 Julai 2008
4 jenis ujian SEGAK iaitu :
 Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit
 Ujian Tekan Tubi / Suaian
 Ujian Ringkuk Tubi Separa
 Ujian Jangkauan Melunjur
CARTA ALIR PERATURAN
MENGISI BORANG REKOD
SEGAK DAN BMI
Guru Pendidikan Jasmani melaksanakan
Ujian SEGAK dan BMI
serta melengkapkan borang
(Borang SKFK dalam Lampiran BSSM/BSSR)

Guru Pendidikan Jasmani key-in dalam aplikasi


PAJSK (APDM)

Guru Kelas menyediakan pelaporan


KOKURIKULUM

SUKAN / PERMAINAN
KELAB / PERSATUAN
BADAN BERUNIFORM
Semua aktiviti yang disertai murid akan
direkodkan bagi menggalakkan murid untuk
mendapatkan skor yang setimpal bagi
penglibatan dalam aktiviti berkenaan.

Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG


TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti
sub-komponen Kokurikulum diambil kira untuk
tujuan pentaksiran.
SKOR BAGI ELEMEN
BERDASARKAN
ASPEK KOKURIKULUM

ASPEK
(110 Markah)
Penglibatan Penyertaan Prestasi
(50 markah) (40 markah) (20 markah)

Khidmat
Jawatan Peringkat Komitmen Kehadiran Pencapaian
Sumbangan

10 20 10 10 40 20
SKOR BAGI ASPEK
PENGLIBATAN DALAM
ELEMEN JAWATAN

JAWATAN MARKAH
Pengerusi
Ketua Pasukan 10
Ketua Rumah

Naib Pengerusi
Penolong Ketua Pasukan
Penolong Ketua Rumah 8
Setiausaha
Bendahari

Penolong Setiausaha
Penolong Bendahari 6
AJK

Ahli Aktif 4
Ahli 2
PERINGKAT PENGLIBATAN:

JENIS TAFSIRAN

Penglibatan 1 Murid yang didaftarkan sebagai atlet/peserta


perkhemahan/ kejohanan/ kursus/
pertandingan/ karnival/ program

Penglibatan 2 Penglibatan murid dalam aktiviti seperti


- persembahan selingan
- jawatankuasa pelaksana
- petugas teknikal

Penglibatan 3 Penglibatan murid yang bersifat meramaikan


majlis seperti penyokong, kumpulan sorak
dsbnya
PENGLIBATAN
Agihan markah
Peringkat Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3

Zon/Daerah 11 8 4

Bahagian (Sarawak 12 9 5
& Sabah)

Negeri 14 10 6

Kebangsaan 17 12 8

Antarabangsa 20 15 10
KOMITMEN
(PERINGKAT SEKOLAH)

 MENUNJUKKAN KEPIMPINAN

MENGURUS AKTIVITI

MEMBANTU GURU ATAU RAKAN

MENYEDIA PERALATAN

MENGEMAS PERALATAN

MEMBERSIH KAWASAN

MENEPATI WAKTU

MENUNJUKKAN MINAT

MENUNJUKKAN KESUNGGUHAN

MENGIKUT ARAHAN

MENCUBA

MEMBERI KERJASAMA

MANA-MANA NILAI MURNI YANG BOLEH DIPERHATIKAN
** Pilih empat
SKOR BAGI ASPEK
PENGLIBATAN DALAM
ELEMEN KHIDMAT SUMBANGAN

Sumbangan Perkara Markah


Murid yang didaftarkan sebagai peserta program/ pertandingan/
karnival/ kursus
Atlet/peserta 10
Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta kejohanan/
pertandingan
Melibatkan kemahiran khusus – berkaitan aspek teknikal
Kemahiran khusus
Melibatkan kemahiran khusus seperti referi/pengadil, pembantu 10
jurulatih pasukan/ aspek teknikal

Persembahan
Selingan Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti persembahan selingan 8

Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan
sekolah (atau yang seumpama dengannya) seperti mengambil
bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan
5
Sokongan sorak/penyokong, menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan.
Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai
penyokong/kumpulan sorak.
KEHADIRAN

Berasaskan kepada pertemuan setahun ditetapkan


3 kali , iaitu:

 Pasukan Badan Beruniform - 12 x


 Kelab/Persatuan - 12 x
 Sukan/Permainan - 12 x

Catatan:
Satu pertemuan 3 jam SM/2jam SR = 1 kehadiran
TAHAP
PENCAPAIAN
JADUAL KAEDAH PEMBERIAN SKOR SUKAN DAN
KURIKULUM BAGI TAHAP PENCAPAIAN

PERINGKAT PERTANDINGAN MARKAH


JOHAN NAIB JOHAN KETIGA

Sekolah 8 7 6
Daerah/Zon 11 10 9
Bahagian (Sarawak & Sabah) 12 11 10
Negeri 14 13 12

Kebangsaan 17 16 15

Antarabangsa 20 19 18
EKSTRA
KURIKULUM
DEFINISI

Ekstra kurikulum merupakan satu


kegiatan sukarela yang
bermanfaat pada atau di luar
waktu persekolahan, ke arah
pembentukan peribadi yang
terpuji.
(Lembaga Peperiksaan, 2010)
KAEDAH PENGIRAAN
SKOR

Semua aktiviti yang disertai murid akan


direkodkan bagi menggalakkan murid untuk
mendapatkan skor yang setimpal bagi
penglibatan dalam aktiviti berkenaan.

Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG


TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti
Ekstra Kurikulum diambil kira untuk tujuan
pentaksiran.
ASPEK

Aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan


LIMA (5) aspek berikut;
• Perkhidmatan
• Anugerah daripada badan-badan/
lain dan Penyertaan Antarabangsa
• Khidmat masyarakat
• Program NILAM
• TIMSS & PISA
SKOR ASPEK PERKHIDMATAN
BAGI ELEMEN JAWATAN

BIL JAWATAN MARKAH


1. Ketua Murid Sekolah 10

2. Timbalan/Penolong Ketua Murid 8

3. Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu 7


sekolah Pengawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi
Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah
4. Penolong Ketua Asrama / Pengawas Pusat Sumber/ Ahli 6
Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah
5. AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / 5
Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro - Asrama / PRS /
Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas
Koperasi/ / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan /

6. Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan 3


- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm Penerima sijil
SLAD / PROSTAR/ Penolong Ketua Kelas / Penolong
Ketua Bilik
SKOR ELEMEN
ANUGERAH KHAS
BIL ANUGERAH/PENGHARGAAN SKOR

Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan


1
Emas 10
Perak 7
Gangsa 5

2 Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja 10

Anugerah Khas Sukan


Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 10
3
Olahragawan/Olahragawati Negeri 7
Olahragawan/Olahragawati Daerah 5

Lain-lain Anugerah/ Penghargaan Khas Yang Setara


Peringkat Kebangsaan 10
4 Peringkat Negeri 7
Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5
Peringkat Sekolah 2
TIMSS DAN PISA
Penyertaan di peringkat antarabangsa yang mencapai tahap cemerlang 10
5
Penyertaan di peringkat antarabangsa 8

Penyertaan di peringkat kebangsaan 6


SKALA SKOR KEHADIRAN
KHIDMAT MASYARAKAT
MENGIKUT BILANGAN PENYERTAAN

Bilangan Aktiviti Khidmat Skor Yang


Masyarakat Ditetapkan
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
AKTIVITI
KHIDMAT MASYARAKAT

Bil. Aktiviti

1 Aktiviti Kelab Riadah/Hobi

2 Aktiviti Pertubuhan/ Pasukan Sukarela

3 Aktiviti Rumah Kebajikan/ Insaniah

4 Aktiviti Rumah Ibadat

5 Aktiviti Kemasyarakatan

6 Aktiviti Persembahan Kesenian dan Kebudayaan

7 Aktiviti Persatuan Luar


SKOR ASPEK PENGLIBATAN
BAGI PROGRAM
NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca)

MARKAH
PROGRAM NILAM
NILAM EMAS PERAK GANGSA

Sekolah 7 6 5 4

Zon/Daerah/Bahagian 8 7 6 5

Negeri 9 8 7 6

Kebangsaan 10 9 8 7
SKOR
PROGRAM NILAM
PENGOPERASIAN
PBS –PAJSK (SPS)
(sedang dibangunkan
secara offline)
CARTA ALIR PENGISIAN
BORANG KEHADIRAN

Murid bawa borang kehadiran aktiviti

Guru Penasihat/Jurulatih tandatangan


pengesahan kehadiran

Guru Penasihat/jurulatih key-in dalam Aplikasi


Modul PAJSK APDM (BPM)
CARTA ALIR PENGISIAN
REKOD AKTIVITI
KOKURIKULUM(Lampiran C)

Guru Penasihat / Jurulatih melengkapkan Borang


(LAMPIRAN C)

Guru Penasihat / Jurulatih key-in dalam


Modul Aplikasi PAJSK APDM (BPM)

Guru Kelas menyediakan pelaporan


CARTA ALIR PENGISIAN
REKOD AKTIVITI
EKSTRA KURIKULUM (Lampiran D)

Guru Kelas menyerahkan Borang kepada murid


(LAMPIRAN D)

Murid menyerahkan Borang


(LAMPIRAN D) Kepada Penganjur

Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-


in dalam Modul Aplikasi PAJSK APDM

Guru Kelas mencetak pelaporan


CARA PENGIRAAN PAJSK

KOMPONEN TINGKATAN 1 / TINGKATAN 2 / TINGKATAN 3/ Penyataan PBS


TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 (TINGKATAN 3)

Kelab Sukan/Permainan 58 64 86 Bagi Tujuan


Pelaporan dua
Persatuan/Kelab 70 80 70
markah tertinggi
Pasukan Badan Beruniform 55 60 59 dipilih
Ekstra Kurikulum 5 10 5
MARKAH
Markah Purata (58 + 70)/2 = (64 + 80)/2 = (86 + 70)/2 = Hanya CGPA dan
128/2 144/2 156/2 10% (markah
Tingkatan 3/ Tahun
Markah Purata + Ekstra Kurikulum 64 + 5 72 + 10 78 + 5 6) sahaja akan
Markah Tahun Semasa (GPA) 69 82 83 direkodkan di atas
penyataan PBS
Markah Kumulatif Tahun Semasa 69 ( 69 + 82)/2 = (75.2 + 83)/2 PAJSK
(CGPA) 75.2 =79.2

Markah 10% (kepada dua titik 6.90 7.52 7.92


perpuluhan)
CONTOH
PELAPORAN PAJSK
CONTOH
PELAPORAN SEGAK
Disediakan oleh:
MOHD RASHID BIN MEAN
PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Kokurikulum & Kesenian
Aras 3, Blok E9, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Tel: 0388721649, Fax: 03-88721608/09