You are on page 1of 8

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII VALEA GLODULUI

COMUNA VULTUREŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

ATOMUL. STRUCTURA
ATOMULUI

Realizat de prof. Florin Viu


ATOMUL. STRUCTURA ATOMULUI
Propunător: Florin Viu
Clasa: a VII – a
Tema activităţii: Structura atomului
Tipul de activitate: Lecţie de predare
Scopul activităţii: Însuşirea de cunoştinţe

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1 – Să enunţe definiţia atomului;
O2 – Să cunoască părţile componente ale atomului;
O3 – Să definească şi să folosească notaţiile pentru particulele
elementare
O4 – Să deducă modul de calcul al numărului atomic şi masei
atomice plecând de la numărul de particule elementare şi
invers;
O5 – Să folosească noţiunile învăţate în rezolvarea de aplicaţii

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee : conversaţia euristică, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul.
b) Resurse materiale: manuale, planşe, calculator,
videoproiector ( sau cabinet de informatică )
c) Forme de organizare: frontală.

2
ATOMUL. STRUCTURA ATOMULUI

Ce este atomul?

Atomul este cea mai mică particulă dintr-o substanţă ce nu


poate fi divizată prin procedee chimice obişnuite

Dimensiunile unui atom

Desenează cu creionul pe caietul tău un punct fără a-l îngroşa. În


punctul pe care tocmai l-ai desenat se află 3x1018 atomi!
Valoarea razei atomice este de ordinul 10-10m iar cea a masei de
10-27kg.

Raportul dintre volumul unei


mingi de tenis este acelaşi cu
raportul dintre volumul
Pământului şi cel al mingii de
tenis

3
ATOMUL. STRUCTURA ATOMULUI

Ce structură are atomul?

Atomul este format din:


- Nucleu;
- Înveliş electronic.

În centrul atomului se află


nucleul iar în spaţiul învecinat
( înveliş electronic ) electronii
gravitează în jurul nucleului
( ca planetele în jurul Soarelui ).

4
ATOMUL. STRUCTURA ATOMULUI
Nucleul

Prezintă o stabilitate mare şi nu se modifică în timpul proceselor


chimice.
Nucleul conţine particule elementare numite nucleoni

Caracteristicile nucleonilor
NUMELE MASA SARCINA SIMBOL
grame u. a. m. Coulombi u. s.
PROTON 1,67*10-24 1 1,6 * 10-19 +1 p+
NEUTRON 1,67*10-24 1 0 0 n

Totalitatea protonilor din nucleu dau numărul atomic ( Z )


Suma numărului de protoni şi de neutroni se numeşte număr de masă
(A)

5
ATOMUL. STRUCTURA ATOMULUI

Învelişul electronic

În jurul nucleului într-o zonă cu diametrul de 10000 de ori mai mare


decât al nucleului gravitează particule elementare încărcate negativ
numite electroni.

Caracteristicile electronului

NUMELE MASA SARCINA SIMBOL


grame u. a. m. Coulombi u. s.
ELECTRON 9,10*10-28 - -1,6 * 10-19 -1 e-

Totalitatea electronilor care gravitează în jurul nucleului constituie


învelişul electronic al atomului.
Masa electronului este de 104 ori mai mică decât masa protonului şi se
neglijează de la calculul masei atomice.
Numărul electronilor este egal cu numărul protonilor, sarcina electrică
totală a atomului este zero.

6
ATOMUL. STRUCTURA ATOMULUI
Aplicaţii rezolvate.

1. Atomul de carbon prezintă Z = 6 şi A = 12. Să se deducă numărul de protoni,


neutroni şi electroni din acest atom.

A = 12 P+= Z = 6
Z=6 n = A – Z = 12 – 6 = 6
e- = p+= Z = 6

2. Ce număr atomic Z şi ce număr de masă prezintă atomul de bariu ştiind că


învelişul său electronic prezintă 56 electroni iar în nucleu se găsesc 81
neutroni.

e- = 56 Z = P+= e- = 56
n = 73 A = n + P+ = 56 + 81 = 137

3. Ce sarcină electrică totală are învelişul electronic al unui atom de cupru


ştiind că sarcina electronului este z = -1,6 * 10-19C, A = 64 iar n = 35?

z = -1,6 * 10-19C e- = p+= Z = A – n = 64 – 35 = 29


A = 64 Q = e- * z = 29 * -1,6 * 10-19C
n= 35

7
ATOMUL. STRUCTURA ATOMULUI

Aplicaţii

1. Pe baza datelor din tabelele prezentate defineşte particulele


elementare: proton, neutron, electron.
2. Să se determine Z şi A pentru atomul de fosfor ştiind că prezintă
în înveliş 15 electroni iar în nucleu 16 neutroni.
3. Ce număr de electroni are atomul de sodiu dacă numărul atomic
este Z = 11.
4. Speciile de atomi care diferă numai prin numărul de neutroni
se numesc izotopi. Să se scrie numărul de particule elementare
( protoni, electroni şi neutroni ) pentru oxigen (Z = 8, A = 16 ),
oxigen (Z = 8, A = 17 ).
5. Ce număr de protoni are atomul de litiu ştiind că sarcina electrică
a învelişului electronic este Qtot = -4,8*10-19C ? Iar sarcina
electronului este z = -1,6 * 10-19C.