Konsep Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif (KBKK

) 
Masih

dipertikaikan George (1970) -pemikiran satu proses penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Edward de Bono ( 1976)- KB adalah pemikiran lateral ± bukan saja menyelesaikan masalah juga melihat sesuatu pelbagai perspektif untuk melihat menyelesaikan masalah.

 Mayer

(1977)- melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif untuk menyelesaikan masalah. Chaffee (1988) ± proses luarbiasa yang digunakan dalam proses membuat keputusan dan penyelesaiaan masalah Vincent Ryan Ruggiero (1984) ± Berfikir adalah sebarang aktiviti mental yg membantu menyelesaikan masalah , membuat keputusan atau memenuhi kehendak untuk memahami . Ia dalah mencari jawapan & dan maksud sebenarnya

 John

Barell ( 1991) - Berfikir adalah mencari maksud dan memahami yang melibatkan pengalaman, logik,´ reasonable judgement´ dan proses refleksi. Rumusan ³ Pemikiran adalah proses melibatkan minda untuk mencari makna, memahami terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan & menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi & metakognitif terhadap proses yang dialami´

 Untuk .Tujuan KBKK membuat keptusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak Mempraktik di dalam kelas atau luar kelas Mengatasi kesilapan berfikir Meningkatkan kognitif. membuat pertimbangan berdasarkan bukti dan hujah serta berani memberi pandangan dan kritikan. memberi pendapat. yakin utk memberi hujah. efektif dan perkembangan intelek Bersikap terbuka menerima.

Kesilapan Berfikir Berfikir Terburu-buru Fikiran sempit Fikiran kabur Fikiran Bercelaru Aktiviti Kelas Cadangkan Langkah-Langkah Mengatasi Kesilapan Berfikir .

Otak Dan Minda Otak adalah organ di bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu. Otak dianggap sebagai pisau dan minda sebagai ketajaman. manakala minda pula kualiti pemikiran yang dihasilkan otak berkenaan. .

ruang Lukisan. gambar dan imaginasi . corak. visual. rentak dan muzik Imej.2 Bahagian Otak Otak Kiri & Otak Kanan (HOKI dan HOKA) mempunyai fungsi-fungsi tertentu fungsiHOKI    HOKA    Logik Analitis Urutan Bahasa Matematik Linear Kreatif Sintesis Global Bentuk. pola.

Strategi Pengajaran KBKK o o Penyebatian Sepenuh Disepadukan secara menyeluruh dalam mata pelajaran. Penyebatian Separa Menyepadukan sebahagian sahaja daripada unsur KBKK dalam mata pelajaran. . Hanya langkah-langkah tertentu pengajaran. Disepadukan isi kandungan setiap langkah pengajaran.

Jenis Kemahiran Berfikir    Kritis Kreatif Banding Beza Menjana idea Membuat kategori Mencipta analogi Meneliti Bahagian Mencipta metafora Kecil dan keseluruhan Membuat Ramalan Menyusul periksa dan andaian Membuat inferen Membuat Keputusan Dan Penyelesaian Masalah .

AlatAlat-Alat Berfikir Pengurusan Grafik (GO) Soalan dan Penyoalan CoRT 1 Peta Minda .

 Ia digunakan untuk membantu dan menguruskan cara berfikir secara tersusun dan menyedari proses pemikiran berlaku Digambarkan secara lebih mudah dan jelas Pemilihannya bergantung kepada tujuan.Pengurusan Grafik (GO) PG atau Grafik Organiser (GO) adalah suatu bentuk ilustrasi atau lakaran. situasi dan perhubungan dengan aspek lain. .

1. GO membuat keputusan Go menyelesaikan masalah GO menjana idea GO mencipta analogi GO mencipta metafora GO garis selari masa . Pengurusan Grafik GO banding beza GO mengkategori Go menerangkan sebab GO membuat ramalan GO mengusul periksa andaian GO meniliti bahagian kecil dan menyeluruh.

214 hektar Negeri Selangor Tiada banyak flora fauna .an Negara Utama Ada bukit dan batu kapur Taman Templer Perbezaan 52.864 hektar Negeri Serawak Banyak binatang Keluasan Negeri Benda Hidup 1.GO Banding Beza Taman Negara Gunung Mulu Persamaan Tam.

Alat Berfikir CoRT1 Dipelopori Edward de Bono Singkatan ³ Cognitive Research Trust´ Menggalakkan individu berfikir secara meluas.2. .

Interest) CAF (consider all Factor) C & S ( Consequence & Sequal) AGO ( Aims. Keburukan dan Menarik Ambilkira Semua Faktor Kesan Jangka Masa Tujuan Matlamat dan Objektif .CoRT1 PMI ( Plus. Minus. Goals & Objectives) Kebaikan.

Possibilities & Choices) Kemungkinan & Pilihan OPV ( Other People¶s Views ) Mengijkut Pandangan Orang Lain . FIP ( First Importance Keutamaan Mengikut Priorities kepentingan APC ( Alternatives. Alternatif.

cadangan atau saranan yang dikemukakan. PMI membantu kita lebih terbuka terhadap sesuatu idea. . PMI Memperluaskan pandangan dan mengelakkan pemikiran sempit dan beremosi.PMI PMI adalah satu cara bagaimana kita melihat sesuatu idea.

³ Semua sekolah diarahkan mengajar Matematik dan Sains Dalam Bahasa Inggeris´ PLUS MINUS INTEREST .

Mengambilkira semua faktor-faktor lain apabila sesuatu idea dikemukakan. . Sekiranya tidak mengambilkira faktor lain mungkin keputusan itu betul pada masa kini tetapi salah kemudiannya.CAF ( Semua Faktor Diambil Kira) Membuat pilihan atau membuat keputusan dengan mengambilkira semua faktor.

-----------------------------------------------2. ------------------------------------------------ . -----------------------------------------------3. -----------------------------------------------5. -----------------------------------------------4. -----------------------------------------------6.Semua Guru Mengajar Matematik & Sains dalam Bahasa Inggeris Menggunakan CD ROOM Faktor yang perlu diambilkira 1.

C & S ( Kesan Mengikut Jangka Masa) Memikirkan sesuatu dengan mengambilkira kesannya untuk dipertimbangkan. Kesan serta merta Kesan jangka Pendek (1-5 tahun) Kesan Jangka Sederhana (5-25 tahun) Kesan Jangka Panjang ( Melebihi 25 tahun ) .

AGO ( Tujuan. Objektif) Setiap yang berlaku ada sebab-sebabnya. . Tapi kadangkala berlaku bukan kerana sebab-sebab tetapi kerana ingin mencapai hajat tertentu. Kalau kita taju apa yang ingin dicapai. ikut orang lain atau semua orang melakukannya. Menentukan objektif sesuatu usaha akan menolong kita membuat keputusan tertentu dan merancang tindakan yang akan diambil. sendiri. ini akan dapat membantu kita dan dapat membantu kita memahami fikiran orang lain terhadap objektif masing-masing. Matlamat.

Soalan aktiviti: PBSMM sekolah anda bercadang melancarkan kempen kebersihan sekolah. atau objektif persatuan berkenaan. . matlamat. Gunakan AGO untuk meneliti kemungkinan tujuan. Ada pihak tertentu meragui hasrat persatuan tersebut.

Matlamat dan Objektif Mempelbagaikan aktiviti Memupuk semangat kerjasama Ikut arahan ibu pejabat PBSMM Penasihat Persatuan cuba menonjolkan diri Meningkatkan imej persatuan sebagai salah satu badan yang prihatin.Tujuan. .

setelah anda mendapat idea. supaya dapat berbuat sesuatu tentangnya. Objektif. dan akibat mungkin lebih penting daripada yang lain. . Setelah melakukan PMI. CAF. C & S anda boleh gunakan FIP untuk memilih butir-butir yang paling penting dan diberi keutamaan diselesaikan dulu.FIP ( Keutamaan Mengikut Kepentingan)  Sesetengah perkara mungkin Faktor. Dalam memikirkan sesuatu situasi. anda pasti menentukan idea mana yang lebih penting. AGO.

Gunakan FIP untuk memilih 2 daripada 6 peralatan berikut dengan memberi alasan .Soalan Aktiviti: Anda ditugaskan menyelamatkan 3 orang pelajar yang sesat di dalam hutan belantara. kekangan yang anda hadapi ialah: Tugas menyelamat perlu dilakukan dalam masa 24 jam Hanya boleh bawa 2 peralatan sahaja.

Lampu Suluh Mancis Sebatang buluh Segulung benang Sebilah pisau Sehelai kain sarung . 5. 2.1. 6. 4. 3.

. Kemungkinan dan Pilihan )  Pada peringkat awal mungkin tidak banyak pilihan sesuatu keputusan diambil namun kalau mencarinya lebih banyak yang dijangka. Jika berusaha mencari dengan lebih banyak kemungkinan terdapat penerangan yang beluam anda etahui sebelum ini.biasanya akan dapat penerangan yang ketara. Begitu juga dalam melihat sesuatu keadaan .APC ( Alternatif.

 Gunakan APC untuk menentukan apa yg berlaku? . Tanpa membuang masa anda terus ketempat tersebut.Soalan Aktiviti Ahmad tealh meninggalkan pesan supaya anda berjumpa dengannya segera di Pasaraya Hugo. Malangnya bila anda sampai ke tempat tersebut rakan anda tidak di ketemui.

OPV ( Pandangan Orang Lain)  Banyak situasi berfikir melibatkan ramai orang. ada kaji akibatnya (C & S). akibat yang mungkin timbul. Mungkin mereka mempunyai pandangan berbeza walaupun situasi yang dihadapi adalah sama. Apa yang difikirkan mereka aspek faktor.CUMA PANDANGAN YANG BERBEZA . ada keperluan mustahak sahaja (FIP) SEBENARNYA APA YANG DIKIRKAN SAMA DENGAN APA YANG DIFIKIRKAN ORANG LAIN. objektif dll. Setengahnya pertimbangkan faktor (CAF). objektif ( AGO).

Soalan Aktiviti ³ Pihak Kementerian Pendidikan mengarahkan semua guru Bahasa Melayu di sekolah-sekolah dikehendaki mengajar dalam Bahasa Inggeris. Gunakan OPV untuk mendapat sudut pandangan pihak tersebut: Pengetua Guru Pelajar Ibubapa Tokoh Pejuang Bahasa Melayu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful