You are on page 1of 15

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan

myPORTFOLIO bagi Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan THIS IS A SAMPLE TEXT

9 NOVEMBER 2018 | JUMAAT | BILIK MESYUARAT UTAMA, ARAS 6, BLOK E8 1


LATAR BELAKANG

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan


1 Kerja Sektor Awam dikeluarkan pada 12 Julai 2018.

2 Mengandungi 10 komponen termasuk 1 komponen baru: Job Description (JD).

Membatalkan PKPA Bil. 8/1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail
3 Meja dan PKPA Bil. 11/1991 Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang.

4 Pekeliling ini terpakai kepada semua agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan.

BKP sebagai penyelaras di peringkat Kementerian.


5 Laporan perlu dihantar kepada MAMPU setiap 2 minggu.
2
3

GARIS MASA PELAKSANAAN


12 Julai 2018 16 Ogos 2018 22 September 2018
Mesyuarat KSUKP Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan
menetapkan tarikh akhir PKPA Bil.8 Tahun 2018 bagi Peringkat
PKPA Bil.4 Tahun pengemaskinian myPortfolio JPN, PPD dan sekolah telah bersetuju
2018 dikeluarkan untuk semua penjawat awam satu kumpulan taskforce ditubuhkan
Mandat ialah pada 30 November 2018 untuk membangunkan template
1 2 3 myPortfolio guru

4 – 5 Oktober 2018 9 Oktober 2018 18 – 19 Oktober2018

Bengkel Bengkel Bengkel


Proses myPortfolio 1 myPortfolio 2 6 myPortfolio 3
Penyediaan 4 5

9 November 2018 11 - 16 November 2018 19 – 22 November 2018 Sebelum 30 November 2018


* Tindakan JPN * Tindakan JPN * Tindakan JPN
Mesyuarat
Penyelarasan Pelaksanan Mengemukakan
Penataran kepada myPortfolio di pelaporan bagi semua
Pelaksanaan
semua PPD / PGB
Pelaksanaan & myPortfolio bagi peringkat sekolah perjawatan di JPN,
Pelaporan 7 PPP 8 9 10 PPD dan sekolah
kepada BKP
CONTOH FORMAT PELAPORAN

1. Agensi : Nama JPN


2. Sektor Bertanggung jawab : Sektor
bertanggungjawab untuk memantau dan
melapor
3. Maklumat Penyelaras myPortfolio JPN:
• Nama:
• Jawatan:
• Sektor:
• No. Telefon:
• Emel
4. Laporan ini dihantar melalui emel
kepada: nurzalilie@moe.gov.my

4
TEMPLAT myPORTFOLIO

FOLDER myPORTFOLIO GURU KANDUNGAN FOLDER

5
TEMPLAT myPORTFOLIO

KANDUNGAN FOLDER

6
TEMPLAT myPORTFOLIO

KANDUNGAN FOLDER

7
TEMPLAT myPORTFOLIO

Kulit myPORTFOLIO GAB


Menengah
Kandungan myPORTFOLIO GAB Menengah
• Maklumat Pegawai myPORTFOLIO GAB Menengah
• Jadual Pengemaskinian
• Kandungan 8
TEMPLAT myPORTFOLIO
Carta Organisasi
Gantikan dengan carta organisasi sekolah masing-masing. Hanya nama jawatan, tidak perlu nama penyandang
dan gred. Masukkan nama sekolah,.

Kuningkan
kedudukan jawatan

9
TEMPLAT myPORTFOLIO
Deskripsi tugas Warna merah – perlu diisi
Warna hijau – boleh diubahsuai
Warna kuning – Gred jawatan, bukan gred penyandang

10
TEMPLAT myPORTFOLIO
Proses Kerja | Carta Alir | Senarai Semak
Boleh diubahsuai jika perlu

11
TEMPLAT myPORTFOLIO
Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa – Ditambah jika ada yang berkenaan
Senarai Borang – Perlu tambah senarai borang yang digunapakai
Senarai Jawatan kuasa dianggotai – Perlu ditambah

12
CARA MUAT TURUN
TEMPLAT myPORTFOLIO
Capaian bahan myPORTFOLIO dalam google drive yang dibina menggunakan
URL link yang diberi.

URL link : http://gg.gg/myPORTFOLIO-GURU2

Copy dan paste URL


link tersebut di
ruangan capaian link
web browser yang
digunakan dan enter.

Senarai folder akan


kelihatan.
13
CARA MUAT TURUN
TEMPLAT myPORTFOLIO
Bahan dalam Template myPORTFOLIO Guru
boleh dimuat turun dengan cara berikut :

1. Klik 2 kali nama folder yang dikehendaki


dan kandungan folder akan kelihatan.

1. Letak kursor (petunjuk tetikus) pada nama


fail yang dikehendaki dan klik kanan tetikus.

1. Klik DOWNLOAD untuk memuat turun


bahan.

1. Save / simpan bahan yang telah dimuat


turun. 14
TERIMA
KASIH
Mazzleza AB Wahab
0172086836
15