You are on page 1of 9

ANYO NG

PANG-URI
PAYAK
ito ay pang – uring
binubuo ng salitang –
ugat lamang.
• Maiinit ang ulo ng taong
gutom.
• Huwag kang makipagtalo
sa sinumang galit.
MAYLAPI
 Ito ay binubuo ng salitang-ugat at panlapi. Ilan sa
mga panlaping ginagamit sa pagbubuo ng pang-
uring maylapi ay ma-, mala-, maka-, mapag- o
mapang-, pala-, an/-han, in/-han, at pinagsamang
ma- at in o –hin.
• kalahi
• malahininga
• Kayganda
• mataas
• Makatao
INUULIT
 Ang pang – uri ay maaaring inuulit
nang ganap o di-ganap.
Maliwanag na maliwanag
Malambot na malambot

Malinis-linis
Mainit - init
TAMBALAN
Ito ay binubuo ng dalawang
magkaibang salita.
• taus-puso
• biglang-yaman
• ngising-buwaya
• kapit-tuko