Intervensi untuk kanak-kanak pintar cerdas

Mengenal pasti dan penaksiran

The System of Multi Cultural Pluralistic Assesment (SOMPA) Scales for Rating the Behavioral Characterastic of Superior Students ( SRBCSS) Ujian Kecerdasan Individu Kaedah Ujian Pencapaian Individu Pemeringkatan ibu bapa Pemeringkatan guru .

Instrumen menggunakan satu kala pemeringkatan empat point yang memerlukan guru menandakan pada tingkah laku tingkah laku yang dirasakan :     selalu = 4 agak kerap = 3 kadang kadang = 2 tidak pernah = 1 Pada setiap soalan untuk calon yang dinominasikan .

‡ Menggunakan satu set norm yang berdasarkan peluang dan pengalaman lepas kanak-kanak dari pelbagai kaum dan kebudayaan ‡ Mengenal pasti kanak-kanak berdasarkan faktor persekitaran kanak-kanak tanpa membandingkan kanak-kanak tersebut dengan ujian I.Q piawaian .

‡ dikendalikan oleh penguji yang terlatih ‡ tertumpu kepada penilaian kebolehan yang berkaitan dengan diskriminasi. kefahaman. penjujukan. generalisasi. taakulan. maklumat umum. perbendaharaan kata. ingatan dan pelengkap corak. induksi. tingkah laku motor. . pengenalan terperinci. analogi. abstrak.

‡ Bertumpu kepada penilaian perkembangan kemahiran murid-murid dalam bidang akademik ‡ Ujian ini menilai sejauh mana seseorang murid itu telah mendapat manfaat daripada pendidikan sekolah berbanding dengan rakanrakan lain dalam lingkungan umur yang sama .

‡ Pemeringkatan yang dilakukan oleh guru yang mendapat latihan khusus melalui senarai semak tingkah laku atau soal selidik yang boleh dijadikan sumber penilaian yang penting dalam mengenal pasti murid-murid yang pintar cerdas .

‡ Pemeringkatan yang dibuat oleh ibu bapa melalui senarai semak tingkah laku atau soal selidik yang boleh menjadikan sumber penilaian yang berguna terutama sekali bagi murid sekolah rendah. ‡ Ibu bapa mempunyai pengetahuan yang baik tentang minat. keperluan dan kebolehan anak-anak mereka . tabiat.

Intervensi untuk kanak-kanak pintar cerdas Kaedah penyusunan dan penyampaian kurikulum .

± Tidak perlu membuang masa me. .pelajari kemahiran yang sudah dikuasai ± Boleh melangkau ke kelas lebih tinggi untuk memenuhi keperluan akademik dan mencapai potensi yang lebih baik.‡ Program Pendekatan ± Pelajar mempelajari kurikulum dengan dengan cara yang lebih cepat berbanding pelajar lain yang sebaya.

kemanusiaan. sains tingkah laku. dan sains sosial ± Perancangan program hendaklah konsisten bersesuaian dengan persekitaran dan keperluan kanak-kanak . matematik.‡ Program Asas ± Berkaitan dengan sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful