KESILAPAN UMUM TATABAHASA

KESILAPAN PENGGANDAAN KATA

 

SALAH
  

BETUL

    

Banyak organisasi-organisasi Beberapa orang peminatpeminat Sebahagian daripada peneroka-peneroka Duta besar-duta besar Antara kedua tugas Berbagai isu-isu Daun-daun kering berguguran Lampu-lampu merah bergantungan di dinding

     

Banyak organisasi Beberapa orang peminat Sebahagian daripada peneroka Duta-duta besar Setiap masalah Antara kedua-dua tugas Berbagai-bagai isu Daun kering berguguran Lampu merah bergantungan di dinding

KESILAPAN PENGGUNAAN ADALAH DAN IALAH

  

SALAH
  

   

Anak adalah anugerah Allah Beliau adalah orang yang pertama…. Masalah yang kita hadapi adalah kekurangan pendapat… Kursus ini ialah untuk… Dunia ini ialah fana Adalah dimaklumkan bahawa… Para pelajar adalah dipelawa memohon

  

Anak ialah anugerah Allah Beliau ialah orang yang pertama… Masalah yang kita hadapi ialah kekurangan pendapat… Kursus ini adalah untuk… Dunia ini adalah fana Dengan ini dimaklumkan bahawa… Para pelajar dipelawa

BETUL

KESILAPAN PENGGUNAAN DI,DALAM DAN DI DALAM

SALAH

BETUL

  

Beliau memiliki ijazah sarjana di bidang pengurusan… Di dalam pelbagai bidang kehidupan Di dalam hal ini, kita semua setuju Semua peserta berkumpul dalam dewan Malaysia pernah terperangkap di dalam kegawatan ekonomi

  

Beliau memiliki ijazah sarjana dalam bidang perniagaan Dalam pelbagai bidang kehidupan Dalam hal ini, kita semua setuju Semua peserta berkumpul di dalam dewan Malaysia terperangkap dalam kegawatan ekonomi

KESALAHAN PENGGUNAAN DI ANTARA DAN ANTARA  SALAH  BETUL
 

Masalah disiplin merupakan di antara perkara yang dibincangkan…. Pertandingan Bahas di antara Sekolah-Sekolah Menengah Berasrama Penuh Anak kecil itu duduk diam antara ibu dengan bapanya. Di antara ilmu perubatan dan ilmu biologi ada persamaannya

Masalah disiplin merupakan antara perkara yang dibincangkan… Pertandingan Bahas antara Sekolah Menengah Berasrama Penuh Anak kecil itu duduk diam di antara ibu dengan bapanya. Antara ilmu perubatan dan ilmu biologi ada persamaannya.

KESILAPAN PENGGUNAAN DI DAN KE
 SALAH
      


      

BETUL

diangkasa diantara diabad ke-20 di hukum ke tiga kesana ke4/ke 4

di angkasa di antara pada abad ke-20 dihukum ketiga ke sana ke-4

KESILAPAN PENGGUNAAN DARI DAN DARIPADA

 

SALAH Bermula daripada bulan Mac Dari dara baiklah janda Hasil dari ketekunannya Ahli persatuan itu terdiri dari pelajar sekolah

BETUL Bermula dari bulan Mac Daripada dara baiklah janda Hasil daripada ketekunannya Ahli persatuan itu terdiri daripada pelajar sekolah

KESILAPAN MENGEJA KATA DENGAN k dan kk
SALAH Kebanyakkan Keburukkan Kenaikkan Kemasukkan Pembaikkan Pertunjukkan meletakan BETUL Kebanyakan Keburukan Kenaikan Kemasukan Pembaikan Pertunjukan meletakkan