SEMANTIK

oleh: Mohamed Shari bin Yusoff Jabatan Pengajian Melayu MPKB.

‡ Bidang ilmu yang mengkaji makna ‡ Kaji makna pada peringkat kata, frasa, ayat dan hubungannya dengan idea, konsep dan perasaan.

‡ Semantik berasal daripada perkataan Yunani kuno yang bermakna isyarat ‡ Seterusnya menerbitkan perkataan semainein yang bermaksud bererti. ‡ Semantik bidang yang mengkaji makna. ‡ Semantik disertakan dengan aspek-aspek bukan linguistik seperti; konteks perkataan itu digunakan, kebudayaan sesuatu bangsa dll« ‡ Faktor-faktor yang mempengaruhi makna

TEORI DALAM KAJIAN SEMATIK
1. TEORI IMEJ 2. TEORI BEHAVIURISME 3. TEORI ANALISIS KOMPONEN 4. TEORI LOGIK SIMBOLIK

‡ Apa yang tergambar dalam fikiran anak ini?

tidak tahu bentuk imej yang tergambar dalam fikiran itu betul/ salah .1. dengar dan disebut tergambar dalam fikiran dan tafsir/ memberi makna secara abstraks ‡ Masalah.Teori imej ‡ Makna dihuraikan berdasarkan gambaran atau imej yang ada dalam fikiran seseorang ‡ Sesuatu perkataan yang dibaca.

telefon«.«.. ‡ ‡ ‡ ‡ Antik Moden Bimbit Telefon awam .

2.S yang menyebabkan timbulnya sesuatu ujaran. ‡ Anggapan bahawa bahasa itu wujud hasil daripada operasi R -----. Teori Behaviurisme ‡ Makna sesuatu perkataan/ ayat ditinjau berdasarkan rangsangan dan gerak balas (respond dan stimulus) R ----.S .

nak makan. saya lapar.Mak. ‡ Lapar ± rangsangan ‡ Saya lapar ± gerak balas .

3. TEORI ANALISIS KOMPONEN ‡ Menentukan istilah berdasarkan hubungan kekeluargaan sesuatu perkataan/ ujaran ‡ Huraikan makna sesuatu perkataan secara terperinci bukan secara satu unit .

Contoh perkataan: teruna Komponen semantik manusia lelaki dewasa Belum kahwin .

dara Komponen semantik * Sila lengkapkan .

TEORI LOGIK SIMBOLIK ‡ ‡ Lebih lengkap dan menyeluruh Menghuraikan makna pada peringkat perkataan/ ayat dan perlakuan manusia ‡ Bahagikan makna keepada tiga bahagian: i) Semantik ii) Sintaktik iii) pragmatik .4.

i) semantik ‡ Hubungan antara simbol dengan rujukan ‡ Contohnya antara perkataan dengan benda kerusi lampu .

.ii) sintaktik ‡ Hubungan antara satu perkataan dengaan perkataan lain yang boleh menentukan makna Contoh: a) Baju adik berwarna perang. b) Perang telah meletus antara Amerika dengan Afghanistan.

iii) pragmatik ‡ Hubungan antara simbol/ perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan sebagai reaksi kepada perkataan yang ditunjukkan .

Zaman dunia globalisasi ini kau tinggal dalam bangsal? Senang-senang. . datanglah ke bangsal saya.

MAKNA PERKATAAN (makna dalam konteks) ‡ Sesuatu perkataan mempunyai makna yang tersendiri ‡ mempunyai hubungan dengan sesuatu benda yang dirujukkan ‡ Kerana perkataan itu diwujudkan bergantung kepada: .

miau ‡ Dll« .1. Hubungan antara perkataan dan benda: (a) Bentuk bunyi benda itu sendiri ‡ Kewujudan perkataan berdasarkan kepada peniruan sesuatu bunyi Contoh: ‡ Mengembek ± tiruan manusia kepada bunyi kambing embek ‡ Mengiau ± tiruan bunyi kucing.

(b) Nama orang yang mencipta/ menemui sesuatu: ‡ Perkataan berasal daripada nama orang yang mencipta/ menemui benda tersebut ‡ Perkataan itu menjadi nama umum yang dirujuk kepada sesuatu. Contoh: ‡ Pen Parker ‡ Taksonomi Bloom ‡ Dll« .

(c) Nama tempat asal benda tersebut: ‡ Perkataan yang merujuk kepada tempat asal benda tersebut ‡ Ayam goreng Kentucky ± berasal dari nama tempat Kentucky di Amerika Syarikat ‡ Cologne (pewangi) ± nama tempat Cologne di Jerman ‡ Kapur barus ± Barus nama tempat di Sumatera Barat ‡ Dll« .

(d) Bahan asal benda itu diperbuat: ‡ Nama-nama benda terbentuk daripada nama bahan asal benda itu diperbuat Contoh: ‡ Kain sutera ± ‡ Tepung beras‡ Rumah kayu ‡ Tikar pandan‡ Kain bulu- .

2. Makna Inti: ‡ Makna yang menjadi dasar sesuatu perkataan ‡ Walaupun berbeza dalam konteks yang berbeza tetapi masih mempunyai makna inti/ makna dasar .

Contoh: sungai keris kapak parang Hulu ‡ Perkataan hulu ± digunakan dalam konteks berlainan akan membawa gambaran maksud yang berlainan ‡ Dari segi makna intinya masih sama iaitu ³hulu´ ditujukan kepada ³pangkal atau bahagian awal´ .

Makna dalam ayat: ‡ Ayat adalah unsur penting dalam menentukan makna sesuatu perkataan ‡ Perkataan mungkin berubah makna jika digunakan dalam konteks ayat yang berlainan .3.

Dia meletakkan surat itu di dalam laci iii.Contoh perkataan: Dalam i. Hatinya hancur iii. Dia ke tandas (huraikan maksud ayat) . Sungai itu amat dalam ii. Dia buang air ii. Mereka berbeza pendapat dalam banyak perkara (huraikan maksud dalam) Ayat-ayat yang kabur makna/ dua lapis: i.

4. Makna dalam simpulan bahasa: ‡ Makna berbeza dengan perkataan yang membentuknya ‡ Tidak ada perkaitan langsung ‡ Makna secara tidak langsung .

Contoh: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hati batu Buah hati Makan hati Sakit hati Gelap hati Iri hati Busuk hati Sampai hati hati .

buah .

Antonim 3. Analogi 5.Hubungan perkataan-perkataan dari segi makna: ‡Semua perkataan dalam satu-satu bahasa mempunyai hubungan antara satu sama lain ‡Hubungan dari segi: 1. Homonim .Polisim 4. Sinonim 2. Hiponim 6.

1. Sinonim: ‡ Dua perkataan atau lebih yang mempunyai makna yang sama / hampir sama ‡ Walaupun kadang-kadang tidak boleh saling menggantikan dalam ayat ‡ Menimbulkan kesan yang berbeza mengikut konteks penggunaan .

kojol/ mampus/ mangkat/ wafat * digunakan dalam konteks yang berbeza/ membawa kesan yang berbeza .(A) ‡ Undang-undang/ peraturan ‡ Undang/ jemput ‡ Panas/ hangat ‡ dll (B) ‡ Mati.

Antonim: -perkataan yang berlawan maksud a) Kata adjektif: ‡ Tinggi ± ‡ Kurus ± ‡ Putih ± ‡ Bersih ± ‡ Dll * bagi golongan kata nama sukar untuk mencari lawan b) Kata kerja: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jaga Berjalan ± Berdiri ± Menangis ± Dll .2.

makna berbeza .3. polisem ‡ Pemakaian bentuk bahasa seperti kata atau frasa dengan makna yang berbeza-beza ‡ Kata yang mempunyai banyak makna ‡ Kesamaan bunyi dan ejaan.

Contoh: polisem pokok .

Contoh lain: ‡ Badan ‡ Luka ‡ Buku ‡ Kepala ‡ Dalam ‡ Dll« .

. .4. Hiponim ‡ Perkataan yang maknanya terangkum dalam makna kata lain yang lebih luas ‡ Mempunyai hubungan kekeluargaan/ tergolong dalam satu jenis ‡ Bunga ‡ Kenderaan ‡ Burung ‡ Dll.

Contoh: hiponim bunga .

kenderaan .

5. Homonim ‡ Hubungan dari segi kesamaan bentuk ejaan tetapi berbeza dari segi makna/ sebutan ‡ Perang ‡ Semak ‡ Sepak ‡ Bela ‡ selak .

penat . Analogi: -mempunyai pertalian dari segi: a) Hubungan dari segi jenis: ‡ ‡ ‡ ‡ Meranti Bawal Kereta Mawar kayu ikan kenderaan bunga b) Hubungan sebab dan akibat: ‡ ‡ ‡ ‡ Sejuk .sakit Makan .kenyang Berlari .6.menggigil Luka .

mengantuk Segar .pengalaman .kepuasan Rehat .gembira Muram .sihat ‡ ‡ ‡ ‡ Usaha .sedih Kuyu .ketenangan Kembara .c) Hubungan dari segi aosiasi (pertalian) d)Hubungan dari segi tujuan: ‡ ‡ ‡ ‡ Ketawa .kejayaan Bekerja .

e) Hubungan dari segi simbol: ‡ ‡ ‡ ‡ Raja .kesucian Burung .kepahlawanan S e k i a n .kedaulatan Putih .kebebasan Keris .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful