You are on page 1of 20

КОНТРОЛА БОЛА У

СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ
Назив предмета: АНЕСТЕЗИЈА ( Б5 )
Предавање бр. 01 Час: 01
Тематске јединице: Нервна ћелија, периферни нерви, нервни импулси, путеви бола,
могућност елиминације бола, методи контроле бола, аналгезија-анестезија

Припремио: Доц. др Зоран Татић

Copyright © 2012 – Факултет медицинских наука Универзитета у Бања Луци. Копирање и умножавање није дозвољено.
Предавање бр. 1
© Факултет медицинских наука Универзитета у Бања Луци Анестезија 1

БОЛ?
͈ Бол је непријатан ,чулан и емоционалан
осећај као реакција на стварно или
потенцијално оштећење ткива или
описан у смислу таквог оштећења“ .

Бол је императивно, протективни
рефлекс са јаком емотивном
компонентом.
sir Charles Sherrington

Анестезија 2

неурон Анестезија 3 .Нервна ћелија .

аксони су уздужно груписани заједно са ланцима Шванових ћелија у функционалне јединице назване периферна нервна влакна. Анестезија 4 .Периферни нерви У периферном нервном систему.

Амијелински ( Ц влакна ) Мијелин слојевито обавија аксон и састоји се од : холестерола.Мијелински ( А и Б влакна) . Анестезија 5 . Дебљина мијелинског омотача директно је сразмерна брзини спроводљивости.Периферни нерви . фосфолипида. глуколипида и киселих и базних протеина.

Периферни нерви Анестезија 6 .

Периферни нерви ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК ПЕРИФЕРНОГ НЕРВА Анестезија 7 .

Периферни нерви Анестезија 8 .

Анестезија 9 .Нервни импулс Основна функција нервног влакна је да преноси информације с једног дела нервног система на други помоћу електричних импулса. Нервна спроводљивост је омогућена електро хемијском реакцијом заснованом на проласку јона натријума. калијума и хлора кроз семипермеабилну мембрану која окружује аксоплазму.

Нервни импулс Анестезија 10 .

Нервни импулс Aнестезија 11 .

Синапсе СПОЈ ДВА НЕУРОНА НАЗИВА СЕ СИНАПСА. Анестезија 12 . Електрична активност се не може преносити директно са једног неурона на други.

Синапсе Анестезија 13 .

одакле се надражаји дистрибуирају у кору великог мозга. затим неким од спроводних путева кичмене мождине који касније укштају продужену мождину и средњи мозак.вагусни и . завршавајући се у таламусу.цервикални нерви Анестезија 14 .тригеминални . Бол из предела главе и врата преносе: .Путеви бола Информације добијене дејством штетног агенса на телесна ткива преносе се до мозга периферним нервом.глософарингеални .

Путеви бола Анестезија 15 .

Путеви бола Анестезија 16 .

Централни неурони ( неурони 2 реда ) преносе информације до таламуса .Периферни неурони (неурони 1 реда ) синапсе у задњем корену кичмене мождине ( цервикални нерви) једрима понса ( тригеминални нерв ) продуженој мождини ( вагус и глософарингеус ) .Путеви бола .Кортикални неурони ( неурони 3 реда ) спајају таламус са кором великог мозга Анестезија 17 .

перцепција бола .Могућности елиминације бола Могућност елиминације бола приликом стоматолошких интервенција често је основни услов да се овакве интервенције уопште и изведу. Двојна природа бола .реакција на бол Анестезија 18 .

Методе контроле бола Према Monheimu могу бити: 1. спречавање реакције на бол кортикалном депресијом 5. блокирање преноса болних импулса 3. подизање прага надражаја или реакције 4. примена психосоматског метода Aнестезија 19 . уклањање узрока бола 2.

Анестезија Анестезија 20 .Аналгезија .