You are on page 1of 1

Çoklu zekâ kuramı

1983 yılında Howard


Gardner tarafından
zekâyı tek ve baskın
bir yetenek olarak
görmekten ziyade,
çeşitli ve özel
boyutlardan
oluştuğunu öneren bir
modeldir.

KAYNAKÇA:WWW.EGİTİMBİLGİSİ.COM
BU GÖRSEL ÖGE ÖGR.GÖR.SERDAR YEŞİL TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘ÖGRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ’ DERSİ
KAPSAMINDA (2018-2019) ARİF TURAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR .