You are on page 1of 11
Isu Mazhab AMSU 5403 Dr. Khairul Hamimah
Isu Mazhab AMSU 5403 Dr. Khairul Hamimah
Isu Mazhab AMSU 5403 Dr. Khairul Hamimah

Isu Mazhab

AMSU 5403

Dr. Khairul Hamimah

Isu Mazhab AMSU 5403 Dr. Khairul Hamimah

Hasil pembelajaran

 1. Menerangkan tentang mazhab Ahl al- Sunnah wa al-Jama’ah;  2. Membincangkankan tentang Salafi, Wahabi,
1. Menerangkan tentang mazhab Ahl al-
Sunnah wa al-Jama’ah;
2. Membincangkankan tentang Salafi, Wahabi,
syiah; dan
3. Membezakan antara mazhab yang muncul
di dalam masyarakat

Mazhab?? Perlu?? Mengapa?? Wajib?? Anti mazhab?

Betul ke ni? Halal? Haram? Makruh..eh..entah
Betul ke ni? Halal?
Haram?
Makruh..eh..entah
Betul ke ni? Halal? Haram? Makruh..eh..entah

Tak payah

buat..nabi

tak

pernah buat

Mazhab?? Perlu?? Mengapa?? Wajib?? Anti mazhab? Betul ke ni? Halal? Haram? Makruh..eh..entah Tak payah buat..nabi tak

Arghhhh!!

bosan

Mazhab?? Perlu?? Mengapa?? Wajib?? Anti mazhab? Betul ke ni? Halal? Haram? Makruh..eh..entah Tak payah buat..nabi tak
Mazhab?? Perlu?? Mengapa?? Wajib?? Anti mazhab? Betul ke ni? Halal? Haram? Makruh..eh..entah Tak payah buat..nabi tak
Mazhab?? Perlu?? Mengapa?? Wajib?? Anti mazhab? Betul ke ni? Halal? Haram? Makruh..eh..entah Tak payah buat..nabi tak
Mazhab  Bahasa: jalan atau cara.  Istilah: Aliran fahaman, atau ajaran (seperti dalam bidang ekonomi
Mazhab
Bahasa: jalan atau cara.
Istilah: Aliran fahaman, atau ajaran (seperti
dalam bidang ekonomi dan lain-lain);
Sebab berbeza pendapat.
1.
Jarak masa dgn nabi
2.
Hadis tiada dibukukan
3.
Faktor geografi
4.
Keperluan persekitaran yang berbeza

AHLI AL-SUNNAH WAL

JAMA’AH

“Ahli Sunnah” - penganut sunnah Rasulullah.

“al-Jamaah” – kepercayaan/akidah jamaah sahabat-sahabat

Ahli Sunnah : Kump. Yg berpegang kpd al-Quran, Sunnah Nabi dan yg di bawa oleh sahabat .

AHLI AL-SUNNAH WAL JAMA’AH   “Ahli Sunnah” - penganut sunnah Rasulullah. “al -Jamaah ” –
AHLI AL-SUNNAH WAL JAMA’AH   “Ahli Sunnah” - penganut sunnah Rasulullah. “al -Jamaah ” –
Salafi, Khalafi,Wahabi  Salaf dan salafi.  Salaf (generasi awal Islam - para sahabat nabi, tabi’in
Salafi, Khalafi,Wahabi
Salaf dan salafi.
Salaf (generasi awal Islam - para sahabat nabi, tabi’in
dan Tabi’ al-Tabi’in serta imam yg mewarisi ilmu dan
p’didikan i generasi awal – 300 tahun dari wafat nabi
kurun pertama hingga 3H).
Salafi - gerakan yg berusaha utk hidupkan ajaran
kaum Salaf, tujuan - kembali pada al-Quran dan
Hadith.
Salafi digerakkan Ibn taimiyyah (600 tahun selepas
wafat Nabi)

Salafi, Khalafi,Wahabi

 Khalaf - Generasi yang hidup setelah kurun ketiga atau kelima hijrah.  Zaman khalaf berakhir
Khalaf - Generasi yang hidup setelah kurun ketiga
atau kelima hijrah.
Zaman khalaf berakhir pada ke-4H. Slps itu isu taqlid
Wahabi – gerakan p’baharuan Islam yg dinisbah
kpd Muhamad bin Abdul Wahab (yang lahir 1400
tahun selepas kewafatan Nabi.
Salah faham wahabi:
https://www.youtube.com/watch?v=-1eeeA2Rd6c

Syiah

Syiah- pengikut, kelompok/golongan.

Penganut fahaman Syiah tersebar di Iran, Iraq, Afghanistan,

Pakistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Rusia, beberapa negara Amerika dan Eropah.

3 pendapat lahirnya Syiah:

1. Dikaitkan oleh Rasulullah kpd Ali & pengikutnya.

“Demi yang jiwaku berada digenggaman-Nya, sesungguhnya ini (Ali) dan Syiahnya benar-benar orang yang menang di hari kiamat.”

(Al-Shaffat (37) ayat 83, Maryam(19) ayat 69

(Al-Shaffat (37) ayat 83, Maryam(19) ayat 69

(Al-Shaffat (37) ayat 83, Maryam(19) ayat 69
Syiah   ‘ Syiah ’ - pengikut, kelompok/golongan. Penganut fahaman Syiah tersebar di Iran, Iraq,

Syiah   ‘ Syiah ’ - pengikut, kelompok/golongan. Penganut fahaman Syiah tersebar di Iran, Iraq,

Syiah

2. Dikaitkan pada orang slam yg tak baiat Abu Bakar di Saqifah sbb yakin Ali sebagai washi

3. Dikaitkan pada umat Islam yg setia bersama Ali slps peristiwa

tahkim, akhiri Perang Shiffin.

Ada mazhab Syiah yg masih ikut Islam & ada yg tidak.

Syiah Imamiyah (Itsna Asyariyah), Zaidiyah, & Ismailiyah (ikut)

Syiah Rafidhah, Ghulat & Alawi tlh menyimpang (Husein

Thabathabai)

  
Syiah  2. Dikaitkan pada orang slam yg tak baiat Abu Bakar di Saqifah sbb yakin
Penganut mazhab

Penganut mazhab

Penganut mazhab
Penganut mazhab
Penganut mazhab

Contoh lain

 Berapa Kali Lafaz Salam Yang Wajib  Mazhab Hanafi dan Hanbali dua (2) kali iaitu
Berapa Kali Lafaz Salam Yang Wajib
Mazhab Hanafi dan Hanbali dua (2) kali
iaitu ke kanan dan ke kiri. Mazhab Maliki
dan Syafi’i, sekali sahaja iaitu ke kanan.
Lafaz Takbir
Contoh lain  Berapa Kali Lafaz Salam Yang Wajib  Mazhab Hanafi dan Hanbali dua (2)