You are on page 1of 7

bahan

(Select methods, media and


materials)
Penentuan kaedah
Pemilihan Format Media
Pemilihan Bahan Sumber
Kaedah pembelajaran
yang menekankan
deria penglihatan dan
pendengaran

Gabungan Pemilihan Berasaskan


teknik kaedah ciri-ciri murid

Objektif yang
hendak
dicapai
Video

Pemilihan
Teks Format Grafik
Media

Audio
Petikan

Pemilihan
Bahan
Sumber

Teks Artikel
Soalan yang ditanya
1. Adakah bahan ini menepati kurikulum?
2. Adakah isi sumber ini tepat dan terkini?
3. Adakah laras bahasanya jelas dan mudah difahami?
4. Adakah bahan ini menarik dan memotivasikan?
5. Adakah bahan ini dapat menarik penglibatan pelajar?
6. Adakah bahan ini ada kualiti?
7. Adakah bukti yang menunjukkan bahan ini berkesan?
8. Adakah bahan ini bebas daripada iklan dan kecenderungan
memihak?
9. Adakah ada panduan pengguna? Manual pelajar? Bank ujian?
U- Mengguna media dan bahan(Utilize media dan
materials)
1. Semak/ pratonton/ kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam
kelas.
2. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas.
3. Sediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan.
4. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber.
5. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar.
Persoalan

• Adakah media ini perlu menggunakan perkakasan atau perisian tertentu?


• Bagaimanakah kedudukan susunan bilik darjah supaya sesuai dengan media yang hendak
disampaikan?
• Di manakah kedudukan anda serta kedudukan media supaya mudah dilihat oleh pelajar
serta mudah digunakan oleh anda sendiri?
• Bagaimanakah anda dapat mengawal bilik darjah dengan penggunaan media tersebut?
• Adakah pencahayaan di bilik darjah sesuai dengan media sekirannya bahan tersebut perlu
ditayang?
• Adakah aspek teknikal seperti bekalan elektrik, punat dan kabel penyambung elektrik dapat
digunakan sekiranya media tersebut memerlukan perkakasan yang dijalankan dengan kuasa
elektrik?
• Di manakah media tersebut akan disimpan selepas penggunaan?